REKLAMA

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym

  • www.portalsamorzadowy.pl
  • Autor: Portalsamorzadowy.pl
  • 08 sierpnia 2016 14:17
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym sprawi, że więcej stacji zostanie zmoredrnizowanych? (fot. twitter.com)

• Podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym ma uprościć i przyspieszyć prace związane z przygotowaniem i realizacją kolejowych inwestycji infrastrukturalnych.
• Ustawa umożliwia zrzeczenie się prawa do odszkodowania za nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego przez te podmioty, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub gospodarczy.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym. Głównym jej celem jest uproszczenie oraz przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem oraz realizacją kolejowych inwestycji infrastrukturalnych.

- Zmiany wynikają z potrzeby pełnego wykonania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz potrzeby zwiększenia efektywności realizowanych inwestycji infrastrukturalnych wskazywanych przez Komisję Europejską w zaleceniach dotyczących realizacji przez Polskę strategii „Europa 2020” - podaje Kancelaria Prezydenta.

Ustawa przewiduje, że w razie zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie tej decyzji, nabywca i zbywca są zobowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego w terminie 7 dni od dnia zbycia. Brak terminowego dokonania powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie będzie stanowiło podstawy do wznowienia postępowania na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego.

Więcej informacji tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA