REKLAMA

Rok 2018: nowelizacje ustaw, zmiany administracyjne, nowe fundusze

  • www.portalsamorzadowy.pl
  • Autor: portal samorządowy
  • 27 grudnia 2017 06:45
Rok 2018: nowelizacje ustaw, zmiany administracyjne, nowe fundusze W 2018 czekają nas liczne zmiany w prawie (fotolia)

Początek nowego roku to tradycyjnie już termin wejścia w życie wielu nowych przepisów. Nie inaczej będzie tym razem. Zmiany dotkną m.in. gospodarki komunalnej, wynagrodzeń pracowników samorządowych. Oto najważniejsze nowości w funkcjonowaniu samorządów, jakie przyniesie 1 stycznia 2018 roku.

• Po latach zamrożenia 1 stycznia 2018 r. pójdą w górę stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych.

• Działalność rozpocznie spółka Wody Polskie. Przejmie ona zadania związane z utrzymaniem wód oraz inwestycjami w gospodarce wodnej, które do tej pory wykonywał Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, regionalne zarządy gospodarki wodnej oraz marszałkowie województw.

• Na administracyjnej mapie Polski pojawi się osiem nowych miast. Cztery już istniejące miasta doczekają się powiększenia.

 

Wejdzie w życie nowe prawo wodne

Ustawa zmienia system zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Zadania związane z utrzymaniem wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, a także inwestycjami w gospodarce wodnej, które do tej pory wykonywał Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, regionalne zarządy gospodarki wodnej oraz marszałkowie województw przejmuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Spółka będzie wykonywać prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa (z wyjątkiem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym) oraz realizować politykę zlewniową gospodarowania wodami na każdym poziomie zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza.

Wody Polskie będą ustalać wysokość opłat za korzystanie z usług wodnych dla przedsiębiorstw (zgodnie z przepisem przejściowym wysokości obowiązujących taryf opłat za wodę nie będzie można zmienić do końca 2019 r.). Spółka będzie ponadto prowadzić system informacyjny gospodarowania wodami, zawierający dane na temat wielkości poboru wód, kąpieliskach czy obwodach rybackich.

Wzrosną minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych

Minimalne wynagrodzenie pracownika samorządowego I kategorii zaszeregowania wzrasta z 1100 zł do 1700 zł. W przypadku najwyższej (XXII) kategorii zaszeregowania minimalna stawka została ustalona na 3000 zł.

Zmieniona zostaje też dotychczasowa forma ustalania stawek dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania - z „procentowej” na „kwotową” (maksymalny poziom dodatku funkcyjnego wynosić będzie od 440 zł do 2750 zł). Ponadto w wykazie stanowisk pracy pojawiają się stanowiska specjalizujące się w technologiach informacyjno-komunikacyjnych, a także stanowisko opiekuna dziennego, stanowiska fizjoterapeuty i terapeuty zajęciowego oraz ratownika medycznego.

Nowe zasady rachunkowości budżetowej

Wraz z nowym rokiem wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów ws. rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok 2018.

Więcej tutaj

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA