REKLAMA

Rolnictwo uczciwie korzysta z unijnych funduszy

  • Autor: Zbigniew Wąsik
  • 13 kwietnia 2016 00:01
Rolnictwo uczciwie korzysta z unijnych funduszy

• Polska szybciej niż inne kraje członkowskie UE raportuje do KE o nieprawidłowościach.
• Osoby fizyczne częściej niż osoby prawne dopuszczają się nieprawidłowości przy korzystaniu z unijnych funduszy.

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że Polska prawidłowo wykorzystuje pieniądze otrzymywane z Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Wszystkie odpowiedzialne za tę sprawę instytucje, Ministerstwo Finansów, agencje płatnicze (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencja Rynku Rolnego), Biuro Pomocy Technicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, , Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), a także samorządy województw, dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków.

We wszystkich tych instytucjach wypracowano niezbędne procedury zapewniające sprawną obsługę beneficjentów oraz prawidłową realizację zadań wynikających z przepisów UE.

Rzecz jasna pojawiają się pewne nieprawidłowości wynikające z niezgodnego z przepisami wykorzystywania przez beneficjentów funduszy pochodzących z UE. Wszystkie one - zgodnie z obwiązującą w tym zakresie procedurą - muszą być zgłaszane do odpowiednich jednostek organizacyjnych Komisji Europejskiej. W ponad połowie przypadków zgłoszenia o nieprawidłowościach trafiały do KE po terminie. Nie powodowało to jednak istotnych konsekwencji finansowych.

Średnio raport o nieprawidłowościach trafiał do Komisji Europejskiej 10 miesięcy od jego wykrycia. Opieszałość w tym względzie wykazywała przede wszystkim Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jednak jak wynika z danych KE za 2013 rok nie mamy się specjalnie czego wstydzić bo na tle innych krajów wypadamy i tak bardzo dobrze. Średni wskaźnik terminowości raportowania nieprawidłowości przez wszystkie państwa członkowskie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej wynosi bowiem 20 miesięcy.

W latach 2010-2015 Polska zgłosiła do Komisji Europejskiej 1180 nieprawidłowości, na łączną kwotę 96,2 mln euro. Z dostępnych danych wynika, że zdecydowanie częściej popełniały nieprawidłowości osoby fizyczne - 789 przypadków (czyli 67%), podczas gdy osoby prawne - 391 przypadków (czyli 33%). Najliczniejszą grupę ze względu na typ nieprawidłowości stanowiły nieprawdziwe zgłoszenia dotyczące produktów, projektów lub gruntu. Zdecydowaną większość przypadków nieprawidłowości (ok. 95%) zgłosiła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kwota niewypłaconych z tego powodu środków UE dla Polski na podstawie decyzji KE stanowiła 0,82% środków unijnych otrzymanych w latach 2004-2013. Dla porównania - według danych Komisji - w okresie 2000-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji (EFRG) kwota nałożonych korekt do płatności otrzymanych z budżetu UE wyniosła w odniesieniu do Grecji - 6,1% ; Włoch - 2,6%; Francji - 1,8%; Wielkiej Brytanii - 1,7%; Hiszpanii - 1,7%; Niemiec - 0,2%.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA