REKLAMA

Ryszard Petru reformuje polską wieś

 • Autor: parlamentarny.pl
 • 10 września 2015 15:22
Ryszard Petru reformuje polską wieś Polska wieś (Fot. sxc.hu/public domain)

Zdaniem Ryszarda Petru, lidera partii .Nowoczesna, reforma ubezpieczeń społecznych rolników pozytywnie wpłynie na polską wieś.

.Nowoczesna postuluje o włączenie KRUS do ZUS i modernizację systemu ubezpieczeń społecznych rolników. Zdaniem Ryszarda Petru, lidera ugrupowania, rozwiązanie to będzie nie tylko sprzyjało zwiększeniu emerytur rolniczych, ale także – zwiększeniu efektywności w rolnictwie i zmniejszeniu problemów zatrudnienia na terenach wiejskich.

Partia na łamach www.sadyogrody.pl, wyraziła zaniepokojenie niefrasobliwym podejściem dotychczasowych rządów do problematyki emerytalnej: wieloletnimi zaniedbaniami oraz składanymi w tej sferze nieodpowiedzialnymi obietnicami. - Emerytury są przedmiotem gry – podczas gdy systemowi grozi załamanie w związku z trendami demograficznymi i gospodarczymi. Dialog społeczny na ten temat jest niewystarczający – w tym także o ubezpieczeniach społecznych rolników – tłumaczy Ryszard Petru.

 

Rolnictwo

Rolnik jak przedsiębiorca

Jak zauważa, przez 25 lat funkcjonowania w Polsce Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, system emerytalno-rentowy rolników praktycznie się nie zmienił. Natomiast w tym samym czasie, na wsi dokonały się olbrzymie zmiany. Jego zdaniem to dobry moment na unowocześnienie istniejących rozwiązań - i włączenie rolników w powszechny system emerytalny.

- System emerytalny powinien zabezpieczać przyszłość Polaków w długiej perspektywie. Zarazem musi on być sprawiedliwy – i prosty. To nieuczciwe i niemoralne, że część grup społecznych podlega korzystniejszym regułom niż ogół obywateli. Emerytury górnicze czy mundurowe nie mogą być trzy razy korzystniejsze od normalnych. Modyfikacji powinien ulec także system ubezpieczeń społecznych rolników – mówi Ryszard Petru.

.Nowoczesna chce wprowadzenia silniejszej i lepszej polityki rolnej, wzmacniania przedsiębiorczości na wsi i tworzenia warunków, by rolnicy zarabiali więcej. To oznacza wprowadzenie zmian w systemie emerytalnym, żeby ubezpieczenie rolników nie było fikcją i zapewniało im godne emerytury na starość. - Postulujemy włączenie KRUS do ZUS i objęcie rolników jednolitym systemem ubezpieczeń społecznych, choć z pewnymi – uzasadnionymi – wyjątkami - przyznaje.

Jak uzasadnia Ryszard Petru, rolnictwo w Polsce dynamicznie się rozwija i staje się coraz ważniejszą gałęzią gospodarki. - To dziś czwarty pod względem wielkości sektor polskiej gospodarki. Co piąty Polak pracuje w rolnictwie. Wejście Polski do Unii Europejskiej i wspólna polityka rolna, a także rozwój przedsiębiorczości na wsi poprawiają sytuację rolników i sprawiają, że coraz więcej gospodarstw to sprawnie prowadzone i dobrze zarządzane mikroprzedsiębiorstwa. Część z nich ma coraz większe dochody. Może więc – i powinna – płacić takie składki ubezpieczeniowe jak inni - mówi.

Jego zdaniem, konieczne jest pobudzanie przedsiębiorczości w rolnictwie i wokół niego. - Problemem części polskich wsi jest brak miejsc pracy dla mieszkańców wsi pracujących poza rolnictwem oraz niskie przychody rolników. Obecnie blisko 1,5 mln gospodarstw rolnych nie może utrzymać się tylko z rolnictwa. Ponad 60 proc. osób żyjących na wsi nie żyje z pracy na roli. Uważamy, że kluczowe jest skończenie z fikcją, że te osoby są rolnikami oraz pobudzanie przedsiębiorczości: rozwijanie wielozawodowości, wzmacnianie roli rolników w łańcuchach żywnościowych (przetwarzanie, dystrybucja), sprzyjanie tworzeniu silnych organizacji społecznych, spółdzielni produkcyjnych i dystrybucyjnych oraz klastrów (produkcja, przetwarzanie, dystrybucja). A także uproszczenie przepisów. Wieś i rolnictwo mogą tworzyć dużo więcej miejsc pracy – tłumaczy Ryszard Petru.

Stop finansowaniu przez KRUS

- Świadczenia emerytalne dla rolników w przeważającej części finansowane są obecnie przez podatników. W 2015 r. do KRUS-u trafi 17 mld zł dotacji z budżetu państwa, a z wpłat od rolników tylko 1,5 mld zł. Aż 90 proc. wydatków KRUS finansowane jest więc przez podatników, a nie ze składek od osób objętych preferencyjnym systemem ubezpieczeń rolniczych. Reforma  systemu  ubezpieczeń rolniczych jest niezbędna – nie tylko z powodów budżetowych, ale także dlatego, że zmieniają się potrzeby rolników i sytuacja na wsi. Na konieczność takich zmian zwróciła także uwagę Komisja Europejska przy okazji uwag do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 – przyznaje Ryszard Petru.

Tłumaczy, że pozostałe rozwiązania jednak powinny być wprowadzane ewolucyjnie i być poprzedzone dialogiem społecznym z rolnikami.

- W dłuższej perspektywie KRUS powinien być połączony z ZUS: nie ma uzasadnienia istnienie dwóch instytucji, a tworzy to niepotrzebna biurokrację. Rolnicy powinni być objęci takimi samymi zasadami ubezpieczeń społecznych jak osoby prowadzące działalność gospodarczą – mówi Ryszard Petru.

Jego zdaniem, docelowo, rolnicy o wysokich przychodach powinni płacić składki ubezpieczeniowe tak, jak osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Rolnicy o niskich przychodach, potrzebujący wsparcia, z gospodarstw produkujących na własne potrzeby, korzystaliby czasowo z preferencyjnego ubezpieczenia i zarazem systemu zachęt do zmiany zajęcia i specjalizacji.

- Dzięki temu rozwiązaniu rolnicy z wyższymi dochodami, w zamian za wyższe składki, mogliby otrzymywać wyższe emerytury. Poza KRUS-em już dawno powinny się znaleźć osoby osiągające ponad 50 proc. przychodów poza sektorem rolniczym oraz rolnicy, których dochody uzasadniają objęcie ich ubezpieczeniem w ramach ZUS-u, czyli tak zwani „pseudorolnicy”. Z wyliczeń Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej wynika, że takie rozwiązanie mogłoby przynieść 2-3 mld zł dodatkowych przychodów rocznie. System emerytalny zyskałby dzięki temu środki z podwyższonych składek – tłumaczy.

Głęboka reforma

Rozwiązania te nie będą miały znaczącego wpływu na poziom cen żywności, zależą bowiem one od innych czynników, m.in. od efektywności poszczególnych sektorów w branży. Ich wprowadzeniem są także zainteresowani właściciele dobrze prosperujących gospodarstw rolnych, co wynika z konsultacji społecznych przeprowadzonych przez .Nowoczesną. Uczestniczący w nich właściciele gospodarstw rolnych wskazywali m.in. na konieczność głębokiej reformy KRUS i chęć wejścia do systemu emerytalnego ZUS.

- Polityka PO-PSL konserwowała archaiczną strukturę społeczno-gospodarczą wsi. Rolnictwo może jednak stać się jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki, a rolnicy – zamożną grupą społeczną – podsumowuje lider .Nowoczesnej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (4 komentarzy)

 • baska 2016-03-03 23:20:16
  Tusk zniszczył Polską gospodarkę, przemysł stoczniowy, zbrojeniowy, a Petru PO-bis polskie Rolnictwo
 • Marek 2015-10-19 10:03:48
  Tak. W końcu ktoś wziął sie za pomoc rolnikom. Jak najbardziej jestem za KW Nowoczesna i ich zmianami w rolnictwie. Mój kandydat do sejmu Grzegorz Bogucki z Warszwy jeśli tylko damy mu szanse pomoże w sejmie rolnikom i innym najuboższym. Trzymam kciuki.
 • belmondo 2015-09-11 11:23:40
  Tylko ok 5% rolników stać na płacenie ZUS. Reszta gospodarstw bardzo cienko przędzie. Jeśli zostaną zmuszeni do płacenia ZUS to będziemy mieli ok. miliona nowych bezrobotnych. I to takich, których nie będzie gdzie zatrudnić. W efekcie trzeba będzie do tak pojętej reformy dołożyć jeszcze więcej niż dziś dokłada się do KRUS. Pomieszkajcie trochę na wsi to zobaczycie jak wygląda naprawdę. Nie trzeba nawet jechać na Podlasie. Wystarczy np. Mazowsze i okolice Łowicza czy Sochaczewa.
 • Taxi-gsm 2015-09-11 09:49:26
  Absolutny bełkot nie ekonomisty a super picera populisty. Aby nam rosło musimy więcej sprzedawać i co ważne obniżać koszty. Abyśmy byli zdrowi powinno być mniej chorych! "Rolnictwo może jednak stać się jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki, a rolnicy – zamożną grupą społeczną – podsumowuje lider .Nowoczesnej." - macie, wiecie racje towarzyszu Petru! Ale poza czytaniem książek poznajcie trochę życia, poza RADAMI NADZORCZYMI I WTEDY OTWIERAJCIE BUZIE TowarzyszuREKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA