REKLAMA

Rząd o zmianach w zamówieniach publicznych i ordynacji podatkowej

  • Autor: PAP/GP
  • 14 marca 2016 18:28
Rząd o zmianach w zamówieniach publicznych i ordynacji podatkowej W porządku wtorkowych obrad Rady Ministrów jest też projekt uchwały w sprawie niepodnoszenia uzgodnionego pułapu redukcji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. (fot.:twitter.com/PremierRP)

Rząd we wtorek (145 marca) zajmie się projektem tzw. małej noweli Prawa zamówień publicznych, która ma m.in. ułatwić dostęp do rynku małym i średnim przedsiębiorstwom. Omówi też m.in. projekt noweli Ordynacji podatkowej wprowadzający klauzulę mającą przeciwdziałać unikaniu przez firmy opodatkowania.

Projekt tzw. małej noweli Prawa zamówień publicznych, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, ma na celu wdrożenie unijnych dyrektyw, co powinno nastąpić do 18 kwietnia tego roku. W przeciwnym razie Polsce, która na przygotowanie przepisów miała dwa lata, grożą kary i wstrzymanie środków unijnych.

Zakres najważniejszych zmian będzie dotyczył m.in. elektronizacji procedury zamówień publicznych, wprowadzenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, wprowadzenia nowych przesłanek wykluczenia z postępowania, ograniczenia kryterium najniższej ceny, m.in. poprzez nakaz, by cena stanowiła nie więcej niż 60 proc. kryteriów oceny ofert oraz zwiększenia możliwości odwoławczych.

Przeczytaj: NIK zbadał zatrudnienie w administracji

Projektowane zmiany w Pzp mają służyć uproszczeniu procedur udzielania zamówień publicznych i ich uelastycznieniu, m.in. poprzez lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami. Zmniejszyć mają się także obowiązki formalne na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia.

Rada Ministrów rozpatrzy też projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej zakładający wprowadzenie klauzuli obejścia prawa, która ma przeciwdziałać unikaniu przez firmy opodatkowania. Klauzula ma uniemożliwić firmom dokonywanie sztucznych i niemających uzasadnienia gospodarczego czynności, za pomocą których próbowałyby ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe.

Projekt przewiduje, że klauzula miałaby zastosowanie tylko wtedy, gdyby korzyść uzyskana przez podatnika w wyniku kwestionowanych przez fiskusa sztucznych czynności, przekraczała w roku podatkowym kwotę 100 tys. zł. Minister finansów miałby wydawać tzw. opinie zabezpieczające, które miałyby gwarantować, że określone działania podatnika nie będą ocenione jako unikanie opodatkowania. Powołana ma zostać niezależna od ministerstwa Rada ds. Unikania Opodatkowania, opiniująca sporne sprawy dotyczące unikania opodatkowania.

Przeczytaj: Pozaparlamentarne pomysły na media publiczne

Ponadto ministrowie zajmą się projektem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, który ma na celu zapewnienie producentom rolnym szerszego dostępu do ubezpieczeń z dopłatą z budżetu.

Zgodnie z projektem dopłaty budżetowe będą obowiązywały, jeżeli zakłady ubezpieczeń określą stawkę taryfową nieprzekraczającą 9 proc. sumy ubezpieczenia. A w przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI - w wysokości nie większej niż odpowiednio 12 proc. i 15 proc. sumy ubezpieczenia upraw. Ma to zachęcić zakłady ubezpieczeniowa do ubezpieczenia gruntów, na których częściej występują straty.

Dopłata z budżetu do składek ubezpieczeniowych będzie wynosiła 65 proc. składki. Ale gdy firmy ubezpieczeniowe określą wyższe stawki niż planowane w projektowanej ustawie, dopłaty z budżetu nie będzie.

Projekt dotyczy też upowszechnienia umów ubezpieczenia zawierających pakiety rodzajów ryzyka, przy czym zachowana zostanie możliwość wyboru przez rolnika rodzaju ryzyka do ubezpieczenia - obecnie rolnicy na ogół zawierają umowy na jedno ryzyko występujące w rolnictwie, najczęściej jest to ubezpieczenie od suszy.

Przeczytaj: Jak Polacy oszczędzają na emeryturę?

Rząd zajmie też projektem uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocowego w zakresie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W porządku wtorkowych obrad Rady Ministrów jest też projekt uchwały w sprawie niepodnoszenia uzgodnionego pułapu redukcji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA