REKLAMA

Rząd przyjął projekt dot. inwestycji w zdrowiu, będą zmiany tzw. IOWISZ-a

  • Autor: PAP/JS
  • 20 lutego 2018 15:55
Rząd przyjął projekt dot. inwestycji w zdrowiu, będą zmiany tzw. IOWISZ-a Nowe rozwiązania przewidują, że uzyskanie niektórych dotacji ze środków budżetu państwa na zakup sprzętu lub remonty będzie wymagało uzyskania pozytywnej opinii o celowości inwestycji. (fot. Kancelaria Premiera/twitter)

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczący Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).

Zaproponowane zmiany mają - jak wskazano w uzasadnieniu projektu - m.in. poszerzyć dostęp do opiniowania celowości inwestycji dla podmiotów leczniczych. Dotychczas o wydanie opinii mogły się ubiegać szpitale, podmioty świadczące ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i podstawową opiekę zdrowotną. Po zmianach - o opinię będą mogły występować podmioty świadczące pozostałe rodzaje opieki medycznej - np. rehabilitację czy opiekę długoterminową.

Nowe rozwiązania przewidują, że uzyskanie niektórych dotacji ze środków budżetu państwa na zakup sprzętu lub remonty będzie wymagało uzyskania pozytywnej opinii o celowości inwestycji. Ministerstwo zdrowia, które przygotowało projekt, wyjaśniło, że chodzi o zwiększenie efektywności podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

W projekcie przewidziano również wprowadzenie odrębnych kryteriów oceny dla inwestycji niewpływających na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. odtworzeniowych), dając podstawę do wydania odpowiedniego rozporządzenia przez ministra zdrowia.

Zgodnie z projektem, zmiany obejmą także procedurę składania i oceny wniosków inwestycyjnych. Jednostki, które będą chciały wystąpić o opinię o celowości inwestycji, będą musiały przedstawić szerszy zakres informacji na temat planowanego przedsięwzięcia. Będzie to dotyczyć sytuacji, gdy inwestycja obejmuje więcej niż jedną dziedzinę medycyny.

Ponadto - jak podano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu - wiele zaproponowanych zmian ma na celu "usunięcie pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych".

Zaproponowano, aby nowe przepisy weszły w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA