REKLAMA

Rząd przyjął projekt ustawy o dostępie do zasobów genetycznych

  • Autor: PAP/jm
  • 07 czerwca 2016 17:43
Rząd przyjął projekt ustawy o dostępie do zasobów genetycznych Organem odpowiedzialnym za wdrażanie Konwencji i Protokołu z Nagoi jest minister środowiska - Jan Szyszko (na zdjęciu). (fot.mos.gov.pl)

Rada Ministrów przyjęła we wtorek (7 czerwca) projekt ustawy o dostępie do zasobów genetycznych, wdrażający unijne przepisy mówiące o równym i sprawiedliwym podziale korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych - podało Centrum Informacyjne Rządu.

Polska jest stroną międzynarodowej Konwencji o różnorodności biologicznej z 1992 r. Cele tej konwencji uszczegółowiono w 2010 r. - poprzez przyjęcie Protokołu z Nagoi. Polska podpisała go we wrześniu 2011 r.

Wdrożenie Protokołu przez UE reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2014 r. oraz rozporządzenie KE z 2015 r. Z kolei zakres projektowanej ustawy jest dostosowany do zakresu unijnych przepisów w tej sprawie.

Protokół z Nagoi określa, w jaki sposób strony, które chcą korzystać z zasobów genetycznych (np. naukowcy lub przedsiębiorcy), mogą uzyskać dostęp do nich i do tradycyjnej wiedzy z nimi związanej. Protokół ma zastosowanie do wszystkich zasobów genetycznych (z wyjątkiem ludzkich), ułatwia dostęp do tych zasobów oraz zapewnia uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z ich wykorzystania.

Zasoby genetyczne są szczególnie ważne w produkcji żywności, leśnictwie, farmaceutyce i kosmetyce, a także spełniają istotną rolę w odbudowie zdegradowanych ekosystemów i ochronie gatunków zagrożonych.

Projekt ustawy wprowadza regulacje zapewniające kontrolę użytkowania w Polsce zasobów genetycznych pozyskanych z państw, które prawnie uregulowały do nich dostęp, zgodnie z protokołem z Nagoi.

Projekt ustawy określa zadania i właściwość organów administracji publicznej, zasady i tryb kontroli uzyskania, posiadania i wykorzystania zasobów genetycznych oraz zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów tego rozporządzenia.

Organem odpowiedzialnym za wdrażanie Konwencji i Protokołu z Nagoi jest minister środowiska, natomiast tzw. rejestr kolekcji zasobów genetycznych będzie prowadził Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska.

W projekcie ustawy określono też tryb wpisywania kolekcji zasobów genetycznych do rejestru kolekcji w obrębie UE. Właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie kontrolował kolekcje ze statusem ubiegających się o wpis do tego rejestru, jak również te już w nim umieszczone.

Projekt wprowadza kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy. Będą one wymierzane przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Na przykład za przekazanie i wykorzystanie zasobów genetycznych - bez uzgodnionych warunków lub niezgodnie z nimi - będzie wymierzana kara od 5 tys. do 50 tys. zł. Wpływy z kar mają stanowić dochód budżetu państwa.

Ustawa ma obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA