REKLAMA

Rząd we wtorek zajmie się m.in. projektem zmian w budownictwie mieszkaniowym

  • Autor: PAP/JS
  • 08 maja 2017 17:41
Rząd we wtorek zajmie się m.in. projektem zmian w budownictwie mieszkaniowym Zmiany przygotowane przez resort infrastruktury i budownictwa w ustawie o budownictwie mieszkaniowym są konieczne ze względu na założenia projektu Narodowego Programu Mieszkaniowego. (fot. Kancelaria Premiera/twitter)

Rząd na wtorkowym (9 maja) posiedzeniu zajmie się m.in. projektem noweli ustawy o budownictwie mieszkaniowym oraz projektem zmian w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Omówi też propozycję ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz zmian w zasadach finansowania nauki.

• Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Ministrów zająć ma się też projektem nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki.

• Zaproponowane zmiany - jak napisano w uzasadnieniu noweli - mają przyczynić się do usprawnienia procesu przyznawania kategorii naukowej oraz środków finansowych w konkursach NCN i NCBR.

Zmiany przygotowane przez resort infrastruktury i budownictwa w ustawie o budownictwie mieszkaniowym są konieczne ze względu na założenia projektu Narodowego Programu Mieszkaniowego.

"Rozwiązania zawarte w nowelizacji mają na celu wyeliminowanie barier w ubieganiu się o finansowanie zwrotne w ramach rządowego programu popierania budownictwa czynszowego oraz sygnalizowanych przez inwestorów problemów wynikających z eksploatacji lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach programu" - wyjaśnił rzecznik MIB Szymon Huptyś.

Zmiany - jak wskazał - mają ułatwić inwestorom realizację przedsięwzięć poprzez dopuszczenie możliwości finansowania budowy mieszkań spółdzielczych lokatorskich. "Obecnie w ramach programu możliwe jest ubieganie się o finansowe wsparcie jedynie na budowę lokali mieszkalnych na wynajem.

W ramach projektowanych zmian umożliwiono finansowanie budowy dodatkowych powierzchni użytkowych, które będą służyły zaspokajaniu potrzeb osób starszych (np. pomieszczeń rekreacyjnych czy ambulatoryjnych). Koszty związane z ich utrzymaniem będą ponosić najemcy w równych częściach" - powiedział Huptyś.

Kolejnym projekt, którym zajmie się rząd będzie dotyczył zmian w gospodarce nieruchomościami. Propozycja zobowiązuje rzeczoznawcę majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcę nieruchomości do dołączania polisy OC do: operatu szacunkowego, umowy o sporządzenie wyceny nieruchomości, umowy pośrednictwa oraz umowy o zarządzanie nieruchomością.

Nowelizacja "ma zapewnić przejrzystą i stabilną sytuację stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami" - wskazał rzecznik MIB.

W projekcie zaproponowano też przywrócenie definicji "pośrednictwa w obrocie nieruchomościami" oraz "zarządzania nieruchomościami", a także zdefiniowano pojęcia "pośrednik w obrocie nieruchomościami" oraz "zarządca nieruchomości".

Ponadto projekt noweli precyzuje, że pośrednikiem lub zarządcą powinna być osoba, która realizuje czynności zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły i powtarzalny. "Dlatego w projekcie przyjęto, że pośrednikiem lub zarządcą nieruchomości będzie mógł być wyłącznie przedsiębiorca. Natomiast faktyczne czynności zawodowe będą mogły być wykonywane przez osoby fizyczne na podstawie umowy łączącej je z przedsiębiorcą. Dzięki temu ograniczone zostanie ryzyko, że pośrednictwem lub zarządzaniem zajmować się będą przypadkowe osoby" - wskazano w projekcie.

Rząd zajmie się też projektem ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), którą przygotował resort nauki i szkolnictwa wyższego. NAWA ma być wyspecjalizowaną agencją rządową, podnoszącą poziom umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i polskiej nauki.

Kluczowym zadaniem Agencji ma być inicjowanie programów stypendialnych dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych i nauczycieli akademickich. NAWA ma też współpracować z polskimi i zagranicznymi podmiotami działającymi w szkolnictwie wyższym i nauce. Do jej zadań będzie należało też prowadzenie spraw dotyczących uznawalności wykształcenia i upowszechnianie języka polskiego poza granicami kraju. Agencja będzie też obsługiwała administracyjnie i finansowo Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Ponadto inne ministerstwa czy jednostki samorządu terytorialnego będą mogły powierzyć Agencji obsługę własnych programów stypendialnych.

Wraz z powołaniem NAWY zlikwidowane zostanie Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, które dotychczas realizowało zadania związane z umiędzynarodowieniem polskiego szkolnictwa wyższego. Pracownicy Biura staną się pracownikami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Ministrów zająć ma się też projektem nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki, o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Narodowym Centrum Nauki (NCN). Projektowane zmiany mają umożliwić wyłączenie procedury przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym oraz przyznawania środków finansowych w konkursach NCN i NCBR z części przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Zaproponowane zmiany - jak napisano w uzasadnieniu noweli - mają przyczynić się do usprawnienia procesu przyznawania kategorii naukowej oraz środków finansowych w konkursach NCN i NCBR. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA