REKLAMA

Sejm przyjął ustawę o wyposażeniu morskim

  • Autor: PAP/GP
  • 02 grudnia 2016 12:21
Sejm przyjął ustawę o wyposażeniu morskim Nowe przepisy zastąpią dotychczas obowiązującą ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim. (fot.:pexels.com/domena publiczna)

W piątek (2 grudnia) Sejm przyjął ustawę określającą zasady przeprowadzenia oceny zgodności wyposażenia morskiego, obowiązki firm, zasady i tryb autoryzacji jednostek oceniających zgodność tego wyposażenia, a także sposób notyfikacji tych jednostek, oraz zasady funkcjonowania systemu nadzoru rynku.

Za ustawą, przygotowaną przez resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, głosowało 431 posłów, wstrzymało się trzech, nikt nie był przeciw.

Jak podkreślali w trakcie sejmowych prac nad ustawą przedstawiciele resortu gospodarki morskiej, ustawa ta jest ustawą techniczną, implementującą prawo europejskie.

Według wiceministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Pawła Brzezickiego przewidziany w ustawie sposób oznakowania wyposażenia morskiego nie różni się merytorycznie od dotychczas obowiązujących zasad.

"Obowiązki producenta dotyczyć będą przede wszystkim sporządzenia dokumentacji technicznej, przeprowadzenia procedury oceny zgodności i sporządzenia deklaracji zgodności UE oraz naniesienia na wyposażenie morskie znaku zgodności" - powiedział wiceminister.

Nowa ustawa przewiduje, że organami prowadzącymi kontrolę wyposażenia morskiego z urzędu lub na wniosek prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będą - podobnie jak teraz - dyrektorzy urzędów morskich. Obecnie funkcjonują dwie jednostki notyfikowane w zakresie dyrektywy, tj. Polski Rejestr Statków oraz Centrum Techniki Okrętowej. Szybkie wejście w życie nowych przepisów jest konieczne, aby mogły one dalej prowadzić swoją działalność.

Istotna zmiana - według resortu gospodarki morskiej - dotyczy natomiast sankcji za nieprzestrzeganie przepisów: dotychczasowa odpowiedzialność karna ma zostać zastąpiona karami administracyjnymi nakładanymi w drodze decyzji. Kary będą nakładane na podmiot gospodarczy, a ich wysokość została określona kwotowo; ustawa w zależności od czynu określa maksymalną wysokość kary na 100 tys. zł.

Nowe przepisy zastąpią dotychczas obowiązującą ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA