REKLAMA

Sejm: Wniosek o odrzucenie projektu ustawy dot. zobowiązań inwestorów

  • Autor: PAP/JS
  • 21 września 2016 21:21
Sejm: Wniosek o odrzucenie projektu ustawy dot. zobowiązań inwestorów Podczas dyskusji w trakcie pierwszego czytania projektu w Sejmie padały mocne argumenty (fot. Sejm/twitter)

• Jest wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu senackiego projektu ustawy dot. zmian w kodeksie cywilnym.
• Wnioskodawcy chcą, by inwestor - tylko na piśmie - godził się na to, by wykonawca, z którym ma umowę, mógł zatrudnić podwykonawcę.

W przeciwnym razie nie będzie ponosił odpowiedzialności za jego zobowiązania.

Jak mówił w Sejmie sprawozdawca projektu senator Robert Mamątow (PiS), senacki projekt ustawy zakłada, że inwestor z wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność za wypłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę tylko wtedy, gdy wyrazi pisemną zgodę na to, by wykonawca zatrudnił podwykonawcę.

Jak dowodził, chodzi o wyeliminowanie takich sytuacji, kiedy inwestor zlecał pracę firmie - zdarzało się kilkuosobowej - która wygrała przetarg, a ona z kolei zlecała wszystkie prace podwykonawcom, o których inwestor nawet nie wiedział. W świetle obowiązujących teraz przepisów taki inwestor ponosi wspólnie z wykonawcą, solidarną odpowiedzialność za zobowiązanie należne podwykonawcy na podstawie dalszej umowy o roboty budowlane. Oznacza to, że w przypadku, gdy nieuczciwy wykonawca nie zapłacił podwykonawcy, inwestor musiał płacić dwa razy - najpierw nieuczciwemu wykonawcy, potem poszkodowanemu podwykonawcy. Autorzy projektu zwracają uwagę, że często inwestorami są spółdzielnie mieszkaniowe czy samorządy.

Czytaj też: Senat omówił nowelizację ustawy górniczej. Głosowanie w czwartek

Podczas dyskusji w trakcie pierwszego czytania projektu padały mocne argumenty; m.in. wyrażony przez przedstawiciela Kukiz 15 Grzegorza Długiego, który mówił, że proponowane zmiany - acz oczekiwane - "wyglądają na dzieło lobbystów". Gabriela Lenartowicz (PO) wytykała projektowi wady merytoryczne m.in. niezgodność proponowanych rozwiązań z prawem zamówień publicznych, które - jak mówiła - "rygorystycznie" regulują kwestie odpowiedzialności inwestora wobec wykonawcy i wykonawców wobec kolejnych podwykonawców.

Waldemar Buda z PiS, choć opowiedział się za skierowaniem projektu do dalszych prac w komisji, również zwracał uwagę na wątpliwość, czy proponowane rozwiązania nie upowszechnią np. zatrudniania podwykonawców. Przedstawiciel ludowców Krzysztof Paszyk nazwał senacką propozycję "próbą ucywilizowania relacji na linii inwestor - podwykonawca" i uznał, że dzięki nim inwestor będzie miał większą kontrolę nad podwykonawcami.

Z kolei Barbara Dolniak z Nowoczesnej, która ostatecznie złożyła wniosek od odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, wskazywała na to, że proponowane rozwiązania stoją w sprzeczności z orzecznictwem Sądu Najwyższego, a ich wprowadzenie może odwrócić się przeciwko podwykonawcom, często niewielkim, ekonomicznie słabszym firmom, bo ograniczają zakres solidarnej odpowiedzialności inwestora.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA