REKLAMA

Senacka komisja regulaminowa pozytywnie zaopiniowała budżet na 2016 rok

  • Autor: PAP/ZBW
  • 05 lutego 2016 19:23
Senacka komisja regulaminowa pozytywnie zaopiniowała budżet na 2016 rok Podatnicy więcej wydadzą na Senat

• Wydatki Kancelarii Sejmu wyniosą w 2016 roku 453 mln 401 tys. zł.
• Budżet Kancelarii Prezydenta identyczna jak przed rokiem i wynosi 167 mln 614 tys. zł.
• Więcej pieniędzy dla Kancelarii Senatu.

Senacka komisja regulaminowa pozytywnie zaopiniowała w piątek ustawę budżetową na 2016 rok w części dotyczącej Kancelarii Sejmu oraz Kancelarii Prezydenta RP. Zarekomendowała też zwiększenie środków dla Kancelarii Senatu, KPRM oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Jak poinformował na posiedzeniu komisji wiceszef Kancelarii Sejmu Jan Węgrzyn, w 2016 r. planowane wydatki Kancelarii wyniosą 453 mln 401 tys. zł. Z tego - jak powiedział Węgrzyn - ponad 84 mln zł przeznaczono na świadczenia dla pracowników, ponad 319 mln - na wydatki bieżące i ponad 49 mln zł na wydatki majątkowe.

Według Węgrzyna, wydatki na wynagrodzenia zmniejszą się z porównaniu do ubiegłego roku o 2,4 mln zł - czyli 2,8 proc. Jak mówił wiceszef sejmowej Kancelarii, jest to związane z tym, że 2015 r. był rokiem wyborczym, w związku z czym przeznaczono wtedy dodatkowe środki m.in. na odprawy dla posłów, którzy nie zostali ponownie wybrani.

Węgrzyn poinformował, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, pracownicy Kancelarii otrzymają w 2016 r. 5 proc. podwyżkę wynagrodzeń. Nie zaplanowano natomiast wzrostu środków na świadczenia socjalne.

Wydatki majątkowe Kancelarii Sejmu, według Węgrzyna, wzrosną o 4,3 mln zł. "Ma to m.in. związek z rozpoczętymi na początku lutego pracami nad budynkiem dla potrzeb sejmowych, z garażami i łącznikiem podziemnym" - poinformował wiceszef Kancelarii.

Dodał, że oprócz tego zaplanowano utworzenie sali do obrad tajnych, z której korzystać będzie nie tylko obradująca w tym trybie sejmowa komisja ds. służb specjalnych, ale również inne komisje, np. obrony narodowej, które będą chciały procedować niejawnie.

Ponadto - mówił Węgrzyn - zaplanowano wydatki na stworzenie nowoczesnego centrum operacyjnego Straży Marszałkowskiej, przebudowę otrzymanego za darmo od Ministerstwa Skarbu Państwa budynku przeznaczonego na przeniesienie części zbiorów bibliotecznych i archiwalnych oraz remont klimatyzacji w sejmowym budynku G.

Według Węgrzyna przychody Kancelarii wyniosą ok 1,3 mln zł, a ich głównym źródłem jest wynajem lub dzierżawa pomieszczeń.

Na posiedzeniu komisji zaprezentowano też planowane wydatki Kancelarii Senatu - na 2016 rok jest to 155 mln 695 tys. zł. Według szefowej Kancelarii Senatu Ewy Polkowskiej, ogólnie budżet Kancelarii w 2016 r. wzrośnie o 60,5 mln zł w porównaniu do poprzedniego roku, co ma związek z przejęciem przez Senat opieki nad Polonią. Polkowska zaznaczyła, że w 2016 r. środki te będą wydatkowane zgodnie z wynikami rozpisanego przez MSZ konkursu.

Jeśli chodzi o pozostałe ponad 90 mln zł - mówiła Polkowska - jest to kwota mniejsza o 2 mln 501 tys. zł niż ta, którą pierwotnie planowano w projekcie ustawy budżetowej.

Polkowska podkreśliła, że zarobki urzędników nie są wysokie, a w związku z przejęciem przez Senat opieki nad Polonią liczba zadań kancelarii wzrośnie. Dlatego - mówiła - jej zdaniem zabrana kwota powinna zostać przywrócona. Członkowie komisji poparli ten postulat i zarekomendowali zwiększenie budżetu Kancelarii Senatu o 2,5 mln zł.

Senacka komisja pozytywnie oceniła też tegoroczny budżet prezydenckiej kancelarii, który przedstawiła jej szefowa Małgorzata Sadurska. Jak mówiła wysokość budżetu na 2016 r. jest identyczna jak przed rokiem i wynosi 167 mln 614 tys. zł.

"Ten budżet pozwoli nam przede wszystkim obsłużyć wykonywanie przez pana prezydenta jego konstytucyjnych i ustawowych obowiązków. Ten budżet pozwoli też na funkcjonowanie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zabezpieczy wydatki Wspólnej Komisji Orzekającej o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, ale również ten budżet przewiduje wydatki Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa" - podkreśliła.

Sadurska wskazała, że jeśli chodzi o strukturę wydatków, to na wydatki bieżące przewidziano ponad 131,6 mln zł, na inwestycje 4,9 mln zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych ponad 1 mln zł, a na dotację dot. funduszu rewaloryzacji zabytków Krakowa 30 mln zł.

Poinformowała ponadto, że Kancelaria chce "założyć pewną dyscyplinę budżetową". Jak wyjaśniła chodzi o to, aby "wydatki na etapie planowania, a potem wykonywania były prowadzone racjonalnie". Dodała, że dzięki temu prezydencka kancelaria chce m.in. zmniejszyć o 3 mln zł środki na ordery i odznaczenia.

Członkowie senackiej komisji zajmowali się też budżetem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zastępca szefa KPRM Paweł Szrot poinformował, że dochody budżetowe zaplanowano na 150 tys. zł i będą one pochodziły m.in. z najmu i rozliczeń z roku ubiegłego. Dodał, że jeśli chodzi o wydatki budżetowe kancelarii premiera, to podczas prac Sejmu nad budżetem zwiększono je o 500 tys. zł, do 146 mln 614 tys. zł. Szrot tłumaczył, że posłowie zdecydowali, by zwiększyć "dotację podmiotową do Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej o 0,5 mln zł.

Podczas obrad komisji jej wiceprzewodniczący, senator PiS Krzysztof Słoń złożył poprawkę przewidującą zmniejszenie dotacji dla CBOS o połowę, do 250 tys. zł, pozostała kwota ma pozostać w budżecie KPRM. Członkowie komisji poparli tę propozycję.

Komisja zapoznała się też z tegorocznym budżetem Krajowego Biura Wyborczego, który zaplanowano na 90 mln 973 tys. zł. Szefowa KBW Beata Tokaj wskazywała, że budżet na 2016 r. jest znacznie wyższy niż przed rokiem, ale jest to spowodowane nowymi regulacjami, które wejdą w życie 1 lipca. Chodzi o nałożenie na KBW obowiązku wyposażenia wszystkich komisji wyborczych w przezroczyste urny wyborcze. Na ten cel przewidziano w tegorocznym budżecie 30 mln zł.

Tokaj dodała, że kolejny wzrost wydatków dotyczy systemu informatycznego. Wyjaśniła, że "KBW nie zatrudnia już żadnych firm zewnętrznych do projektowania systemu informatycznego wspomagającego pracę organów wyborczych, tylko robi to własnymi siłami".

Szefowa KBW ubolewała, że podczas prac nad budżetem w Sejmie posłowie postanowili zmniejszyć budżet KBW o 4,5 mln zł kosztem wydatków bieżących. Ponadto ograniczyli - o 3 mln 705 tys. zł - środki na wynagrodzenia w KBW.

"W związku z tym chciałabym prosić szanowną komisję o zgłoszenie poprawki i przywrócenie tej kwoty z wynagrodzeń (...), tak aby pracownikom można było podnieść te wynagrodzenia" - apelowała do senatorów Tokaj. Poprawkę w tej kwestii, zgłoszoną przez senatora Słonia, komisja poparła. Senator zaznaczył jednak, że nie wskazano w niej skąd środki te miałyby pochodzić. "To pozostawimy już senackiej komisji budżetu i finansów, która będzie obradowała 10 lutego" - powiedział senator Słoń.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA