REKLAMA

Stawka minimalna 12 zł powinna być bodźcem pozytywnym, nie negatywnym

  • Autor: Pulshr.pl/JS
  • 05 kwietnia 2016 11:13
Stawka minimalna 12 zł powinna być bodźcem pozytywnym, nie negatywnym Lewiatan opowiada się za unormowaniem waloryzacji minimalnej stawki 12 zł za godzinę (fot. pixabay.com)

• 18 marca Rząd skierował do Rady Dialogu Społecznego poprawiony projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu godzinowym w umowach cywilnoprawnych.
• Projekt został pozytywnie przyjęty zarówno przez stronę związkową, jak i pracodawców.

Najważniejsze zapisy w projekcie obejmują wprowadzenie vacatio legis do 1 stycznia 2017, doprecyzowanie zapisów ustawy dotyczących umów prowizyjnych, poprawa zapisów dotyczących waloryzacji oraz kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy.

– Zdaniem nie tylko przedsiębiorców, ale również partnerów społecznych, zapis zezwalający inspektorom pracy kontrolowanie firm "o każdej porze dnia i nocy" w polskim społeczeństwie bardzo źle się kojarzy, przywodząc na pamięć niechlubne dni z minionej epoki – mówi Marek Kowalski, przewodniczący zespołu ds. zamówień publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego, ekspert Lewiatana.

Czytaj też: Obcokrajowcy wypełnią lukę na polskim rynku pracy?

– Partnerzy społeczni zgadzają się z umożliwieniem prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przepisów bhp oraz legalności zatrudnienia w czasie pracy firmy, nawet jeśli dotyczy to pory nocnej. Trudno jednak zaakceptować umożliwienie inspektorom pracy kontroli w porze nocnej dokumentów księgowych i osobowych przedsiębiorstwa. W tym miejscu pragnę nadmienić, że uprawnień takich nie ma nawet policja, która może zakłócić spokój nocny bez zgody sądu (po godzinie 22) tylko w szczególnych, określonych prawem sytuacjach – wyjaśnia.

Jego zdaniem konieczne też jest unormowanie waloryzacji stawki 12 zł w kolejnych latach oraz obligatoryjny zapis skutków ustawy dla rynku pracy, który mógłby być przeprowadzony np. po trzech latach jej funkcjonowania.

Bodziec pozytywny, nie negatywny

Partnerzy społeczni zgodnie zwrócili uwagę na fakt, że rozwiązania polegające na zastępowaniu umowy o pracę umową–zlecenie powinno mieć charakter przejściowy. Celem kolejnych nowelizacji prawa powinno być stworzenie takich warunków prawnych, by zachęcać przedsiębiorców do zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę – a nie tak, jak w uzasadnieniu do omawianego projektu ustawy, gdzie wskazano, że jej celem jest zniechęcenie do stosowania umów cywilno-prawnych.

Czytaj całość tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA