REKLAMA

Subwencja ekologiczna za zwolnienia w podatku od nieruchomości. Jest decyzja

  • Autor: WK
  • 12 stycznia 2016 13:00
Subwencja ekologiczna za zwolnienia w podatku od nieruchomości. Jest decyzja Gminy na terenach, których znajdują się obszary chronione nie są w stanie normalnie funkcjonować /fot.WK/

• Będzie zwrot utraconych dochodów za tereny chronione. 
• Trwają prace nad algorytmem do wyliczenia tych kwot.
• Samorządy pieniądze będą mogły przeznaczyć na dowolny cel.

- Gminy otrzymają zwrot utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatku rolnego od nieruchomości i leśnego przedsiębiorców o statucie Centrum Badawczo Rozwojowego – zapowiedziała Elżbieta Milewska, zastępca dyrektora w Departamencie Finansowania Sfery Gospodarczej Ministerstwa Finansów.

Dyrektor dodała, że zaplanowano również rezerwę w kwocie 16 mln zł na uzupełnienie części rekompensującej subwencję ogólną oraz wyrównanie ubytków dochodów w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez wojewodów. Środki przeznaczone zostaną gminom na zwrot utraconych dochodów.

To ważna i długo oczekiwana decyzja dla prawie 1300 gmin w Polsce, zajmujących ok.32 proc. powierzchni kraju. To znaczy, że połowa gmin polskich znajduje się pod ścisłym reżimem ochrony środowiska uniemożliwiającym prowadzenie inwestycji co wpływa na zmniejszenie ich dochodów. Subwencja ekologiczna pomoże tym samorządom w zniwelowaniu strat.

Kwota udzielonego wsparcia finansowego będzie wyliczana w oparciu o powierzchnię danego obszaru chronionego i stawkę bazową ustalaną każdego roku na jeden hektar powierzchni chronionej.

Kwota miałaby być korygowana o współczynnik zależny od formy ochrony danego obszaru. Trwają prace nad algorytmem do wyliczenia tych kwot.

Związek Gmin Wiejskich proponuje, by dla gmin na terenach, których znajdują się chronione parki narodowe oraz rezerwaty przyrody subwencja wyniosła 160 zł za hektar parku lub rezerwatu. W przypadku terenów chronionych w ramach programu Natura 2000 byłoby to 80 zł za hektar.

Dotacje dostaną gminy na których obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych, np.: parki narodowe, rezerwaty przyrody czy obszary Natura 2000. Gminy będą mogły tę subwencję przeznaczyć na dowolny cel mieszczący się w realizacji ich zadań własnych. Wypłacana będzie przez ministra finansów w 12 miesięcznych ratach do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA