REKLAMA

V4 + 4. Ministerstwo Rozwoju podpisało deklarację o polityce spójności UE

  • Autor: GP
  • 02 marca 2017 13:58
V4 + 4. Ministerstwo Rozwoju podpisało deklarację o polityce spójności UE Na zdjęciu rozmowy w Ministerstwie Rozwoju w ramach V4 + 4. (fot. twitter.com/mr_gov_pl)

• W Ministerstwie Rozwoju odbyły się w czwartek (2 marca) rozmowy o przyszłości polityki spójności Unii Europejskiej.
• Polskę reprezentowali gospodarze - wicepremier Mateusz Morawiecki i wiceminister Jerzy Kwieciński.
• W ramach spotkania podkreślano znaczenie polityki spójności i konieczność wywalczenia jej nowej wersji, która będzie satysfakcjonująca dla wszystkich krajów Unii. 
• Podpisano też deklarację w powyższej sprawie.

W cieniu spotkania warszawskiego premierów Grupy Wyszehradzkiej (v4) odbyło się również spotkanie mniejszego szczebla (nawet w poszerzonym gronie państw) w Ministerstwie Rozwoju. Było poświęcone polityce spójności - jednej z kluczowych polityk realizowanych w ramach Unii Europejskiej.

Polski rząd reprezentowali wicepremier Mateusz Morawiecki i wiceminister w resorcie Jerzy Kwieciński. W Warszawie stawili się ich odpowiednicy z V4 wraz z politykami z Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii. To tzw. format V4+4.

- W latach 2004-2015 dystans pomiędzy Polską a UE-28 mierzony PKB na mieszkańca zmalał o 21 punktów procentowych, z czego prawie jedna czwarta była efektem realizacji polityki spójności - mówił o znaczeniu tej polityki Morawiecki.

I chociaż spotkanie miało być stricte merytoryczne nie obyło się bez odwołania do zbliżającej się debaty o przyszłości Unii. - Istnieje potrzeba odważnej i kompleksowej wizji reformy UE, jej polityki i podejścia krajowego, tak aby projekt wspólnej Europy odzyskał zaufanie i poczucie jedności wśród jej obywateli - mówił Kwieciński.

Klincz finansowy

Największym problemem polityki spójności jest fakt, że dotyka ona budżetu Unii. Polska, jako kraj najbardziej korzystający z redystrybucji funduszy ma w interesie, by były to jak największe wydatki. To naturalnie kłóci się z interesami wpłacających do budżetu wspólnoty, czyli m.in. Niemców czy Brytyjczyków. Mimo Brexitu Londyn nadal płaci i będzie płacił do budżetu UE tak długo, jak długo będzie członkiem Unii.

Kwieciński podkreślił, że polityka spójności musi być zreformowana w taki sposób, aby pozostać w interesie wszystkich państw członkowskich UE oraz być ważnym, użytecznym narzędziem dla osiągnięcia unijnych długoterminowych celów strategicznych. Wobec powyższego klinczu finansowego może to być trudne zadanie.

Podpisane deklaracje

Wobec przyszłości, która ma się decydować w marcu w Rzymie - na jubileuszowym szczycie UE mają być wypracowane nowe kierunki działania Unii - Mateusz Morawiecki jest dobrej myśli.

- Dzisiejsza (2 marca) deklaracja potwierdza, że mamy wspólny interes w kształtowaniu silnej i zorientowanej na rezultaty polityki spójności, jako jednej z najważniejszych europejskich polityk inwestycyjnych – zaznaczył.

Po podpisaniu wspólnej deklaracji, ministrowie wyrazili przekonanie, że będzie ona ważnym głosem w unijnej debacie nad kształtem budżetu UE po 2020 roku.

Co podpisano?

W ramach spotkania złożono podpisy pod następującymi punktami odnoszącymi się do przyszłości omawianego zagadnienia:

• polityka spójności jest kluczową polityką inwestycyjną UE stymulującą wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Bezpośrednio przyczynia się do poprawy warunków życia obywateli, stanowiąc ważne spoiwo integracji europejskiej. Dlatego powinna pozostać głównym filarem budżetu UE po 2020 r.,
• efekty polityki spójności widoczne są w całej Unii, a nie tylko w państwach, które korzystają z niej w największym stopniu. Wzrost eksportu towarów i usług to jedna z głównych korzyści osiąganych przez płatników netto. Dlatego rezultaty polityki spójności powinny być szeroko rozpowszechniane wśród europejskich obywateli i decydentów politycznych,
• polityka spójności powinna wspierać wszystkie regiony UE, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów najsłabiej rozwiniętych. Polityka ta powinna kierować się przejrzystymi i prostymi zasadami tak, aby mogła być dostępna dla szerokiego grona odbiorców.
• władze krajowe, regionalne i lokalne powinny mieć większą swobodę w wyznaczaniu celów i ich realizacji, a rozliczanie inwestycji powinno odbywać się przede wszystkim na podstawie rezultatów.
System polityk, programów i funduszy unijnych powinien być skonstruowany w spójny i możliwie jednolity sposób, tak aby wykluczyć negatywną konkurencję pomiędzy jego poszczególnymi elementami,
• należy już teraz rozpocząć przygotowania do kolejnej perspektywy finansowej tak, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień we wdrażaniu polityki spójności po 2020 r. W tym kontekście ważna jest bieżąca współpraca między Komisją Europejską i państwami członkowskimi.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA