REKLAMA

100 dni prezydenta Andrzeja Dudy. Co w tym czasie zrobił?

  • Autor: AS
  • 17 listopada 2015 14:33

Pierwsze 100 dni urzędowania Andrzeja Dudy były bardzo intensywne. Już pierwszego dnia, czyli 7 sierpnia, kiedy podpisał zarządzenie o nadaniu Statutu Kancelarii Prezydenta RP, spełnił pierwszą z obietnic złożonych w czasie swojej kampanii.

Andrzej Duda, w czasie swojej kampanii prezydenckiej, obiecał powołać nowe biura, dzięki którym będzie mógł lepiej zrozumieć potrzeby Polski i obywateli. Zrobił to pierwszego dnia urzędowania. Powstało m.in. Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej oraz Biuro do Spraw Kontaktu z Polakami za Granicą. Czym się zajmują?

Celem Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej jest niesienie pomocy prawnej obywatelom, a także analiza funkcjonującego prawodawstwa. Biuro zbiera informacje od podmiotów zewnętrznych oraz od obywateli, które będą następnie wykorzystywane do podejmowania inicjatyw legislacyjnych, poprawiających jakość  prawa. Z kolei  Biuro do Spraw Kontaktu z Polakami za Granicą ma za zadanie nawiązywać i utrzymywać kontakt z Polonią.

W Kancelarii stworzono także Biuro ds. Dialogu Społecznego i Inicjatyw Obywatelskich, które służy szeroko rozumianym kontaktom z obywatelami. Ma ułatwiać dialog z reprezentantami dużych grup społecznych, związków zawodowych, środowisk lokalnych, inicjatorów różnych akcji obywatelskich.

Prezydent powołał również  Radę Dialogu Społecznego jako forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu oraz  Narodową Radę Rozwoju, do której zaprosił 86 ekspertów i doradców, których zadaniem będzie definiowanie wyzwań i wskazywanie zagrożeń dla Polski.

Andrzej Duda  w swoich wypowiedziach wielokrotnie zaznaczał, że jego priorytetem jest poprawa jakości życia Polaków. Dał temu wyraz, składając projekt ustawy w sprawie obniżenia wieku emerytalnego, a także kierując do Senatu projekt postanowienia o zarządzeniu referendum w sprawach: zniesienia obowiązku szkolnego sześciolatków, prywatyzacji lasów państwowych oraz obniżenia wieku emerytalnego.

 W czasie 100 dni urzędowania Prezydent:

- odbył 45 wizyt krajowych, podczas których spotykał się z obywatelami

- wystosował 336 listów i objął patronatem 96 konferencji, uroczystości, koncertów, konkursów i imprez kulturalnych

- nadał obywatelstwo 377 osobom, pochodzącym głównie z Ukrainy i Białorusi

- powołał 99 sędziów, mianował na pierwszy stopień oficerski 75 absolwentów szkół wojskowych oraz 374 funkcjonariuszy Policji, wręczył nominacje 63 profesorom

- podpisał 106 ustaw i zawetował cztery: o lasach, o mniejszościach narodowych, o uzgodnieniu płci oraz ustawę o ratyfikacji tzw. poprawki dauhańskiej

- złożył dwa wnioski do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Ustawy prawo o ustroju sądów wojskowych oraz Ustawy o kuratorach sądowych.

 Odbył również 10 wizyt zagranicznych - zarówno o charakterze dwustronnym (Estonia, Niemcy, Wielka Brytania, Słowacja, Francja, Watykan), jak i wielostronnym (spotkania w ramach grupy Arraiolos, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, spotkania przedstawicieli państw Europy Środkowej i Wschodniej w Bukareszcie oraz w kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku). Był aktywny w przestrzeni regionalnej, europejskiej i globalnej.

Przy okazji wizyt w Berlinie, Londynie, Nowym Jorku, Paryżu, Bukareszcie i Rzymie Prezydent RP spotkał się z mieszkającą tam Polonią. 

Udzielił także szeregu wywiadów liczącym się mediom zagranicznym, przyjął przedstawicieli 32 państw podczas ich wizyt w Polsce. Przyjął listy uwierzytelniające od dziewięciu ambasadorów akredytowanych w Polsce. Wręczył również listy uwierzytelniające 8 ambasadorom RP udającym się za granicę.

Andrzej Duda prowadził także aktywną korespondencją dyplomatyczną: 77 listów do głów państw i szefów rządów, 14 depeszy gratulacyjnych i kondolencyjnych oraz 63 depesze z okazji świąt narodowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA