REKLAMA

Grupa Wyszehradzka przeciwna automatycznej relokacji uchodźców

  • Autor: Parlamentarny.pl (JS)
  • 12 lipca 2016 15:03
Grupa Wyszehradzka przeciwna automatycznej relokacji uchodźców Spotkanie zainaugurowało objęcie przez Polskę prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej (fot. MSWiA)

Współpraca na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, wspólny sprzeciw wobec automatycznej relokacji uchodźców i lepsza ochrona ludności przed katastrofami to priorytety polskiej prezydencji przedstawione w poniedziałek (11 lipca) przez ministra Mariusza Błaszczaka podczas obrad ministrów spraw wewnętrznych Grupy V4.

Spotkanie zainaugurowało objęcie przez Polskę prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Obok ministra Błaszczaka uczestniczyli w nim: Robert Kaliňák, wicepremier, minister spraw wewnętrznych Republiki Słowackiej, Sándor Pintér, minister spraw wewnętrznych Węgier oraz zastępca ministra spraw wewnętrznych Republiki Czeskiej Jiří Nováček.

Podczas obrad Szef MSWiA omówił priorytety, jakie będą przyświecać polskiej prezydencji. Należą do nich: współpraca w celu poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego państw V4 (priorytetowo traktowana będzie współpraca policji i służb granicznych, zwłaszcza w zakresie spraw migracyjnych i azylowych, a także ratownictwa i ochrony ludności; oraz bliższa współpraca państw V4 w kontekście dyskusji nad rozwiązaniem problemu napływających do Europy kolejnych fal imigrantów; ochrona ludności - wzmocnienie zdolności zapobiegania, przygotowania i reagowania na codzienne zdarzenia i katastrofy w państwach V4.

- Wszyscy jesteśmy zgodni, co do negatywnej oceny propozycji dotyczącej systemu przymusowej relokacji imigrantów - powiedział minister Błaszczak po zakończeniu rozmów. - Ten system po prostu się nie sprawdza. W ocenie Polski jest on czynnikiem przyciągającym kolejne fale migrantów - dodał.

Ministrowie zgodzili się, że trzeba wyeliminować przyczyny migracji na zewnątrz UE i udzielać pomocy u źródeł migracji. Szef MSWiA w imieniu polskiego rządu zaproponował skoordynowanie pomocy udzielanej przez wszystkie cztery państwa. Ministrowie dyskutowali również o potrzebie wzmacniania ochrony granic zewnętrznych UE.

Ministrowie zgodzili się, że trzeba wyeliminować przyczyny migracji na zewnątrz UE i udzielać pomocy u źródeł migracji (fot. MSWiA)

Polska cały czas aktywnie wspiera partnerów za granicą w ochronie ich granic. Polscy strażnicy graniczni są obecnie w Macedonii, Bułgarii i Grecji. Minister Błaszczak zadeklarował też gotowość do wysłania grupy funkcjonariuszy do Węgier.

Osiągnięcie przez państwa V4 porozumienia w kwestii kryzysu migracyjnego jest tym ważniejsze, że Czechy sprawują obecnie przewodnictwo w Forum Salzburg, a Słowacja w Radzie Unii Europejskiej. Dzięki temu Grupa Wyszehradzka może realnie wpływać na politykę europejską.

Ministrowie ustalili, że przed każdym posiedzeniem rady UE będą konsultować swoje stanowiska.

- Państwa Grupy Wyszehradzkiej łączy bardzo wiele. Uważamy, że taka formuła spotkań jest wartościowa dla nas wszystkich - podsumował szef MSWiA po zakończeniu obrad.

W trakcie spotkania zaprezentowano też kalendarz planowanych spotkań wysokiego szczebla oraz spotkań eksperckich, które posłużą realizacji założeń polskiej prezydencji.

Polska objęła przewodnictwo w grupie V4 1 lipca 2016 roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA