REKLAMA

MEN szuka dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji

  • Autor: PAP/GP
  • 30 maja 2016 12:18
MEN szuka dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji W kwietniu minister edukacji odwołała z funkcji dyrektora ORE Marka Piotrowskiego. (fot.:pixabay.com)

• Minister edukacji Anna Zalewska ogłosiła konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji - poinformowało MEN na stronie internetowej.
• Kandydatury należy zgłaszać do 13 czerwca 2016 r.

Do konkursu może przystąpić osoba, która ma wykształcenie wyższe magisterskie, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego lub co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni na stanowisku kierowniczym. Kandydat ma mieć także doświadczenie związane z prowadzeniem działań na rzecz rozwoju szkół i placówek lub doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

Jednocześnie ma mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Nie może być ukarany karą dyscyplinarną ani nie może toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie może toczyć się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Kandydat nie może też być karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Oferty powinny zawierać m.in. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Czytaj: Program Mieszkanie+ nabiera realnych kształtów

Szczegółowe informacje na temat wymagań stawianych kandydatom na stanowisko dyrektora ORE oraz dokumentów, które należy przedstawić, znajdują się Biuletynie Informacji Publicznej MEN.

W kwietniu minister edukacji odwołała z funkcji dyrektora ORE Marka Piotrowskiego, który kierował nim od lutego ub.r. i powierzyła pełnienie obowiązków dyrektora placówki Sławomirowi Kuligowskiemu.

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest instytucją podległą Ministerstwu Edukacji Narodowej, powstał 1 stycznia 2010 r. po połączeniu Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Celem ORE jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji przez wspieranie szkół i placówek w realizacji ich zadań oraz wspieranie zmian wprowadzanych w systemie oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA