REKLAMA

Minister Ziobro po spotkaniu z Jaglandem apeluje do Grzegorza Schetyny

 • Autor: Parlamentarny.pl (JS)
 • 04 kwietnia 2016 12:48
Minister Ziobro po spotkaniu z Jaglandem apeluje do Grzegorza Schetyny Minister sprawiedliwości ocenił, że klimat rozmowy z sekretarzem generalnym RE był rzeczowy (fot. MS/twitter)

Konkluzja po spotkaniu z sekretarzem generalnym Rady Europy jest taka, że problem wokół TK trzeba rozstrzygnąć poprzez pragmatyczny kompromis - poinformował Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Sekretarz generalny Rady Europy Thorbjoern Jagland rozpoczął dzisiaj, 4 kwietnia, wizytę w Polsce. Spotkał się najpierw z wiceszefem MSZ Aleksander Stępkowskim, a następnie udał do Sejmu na rozmowę z marszałkiem Markiem Kuchcińskim.

- Jako RE jesteśmy do dyspozycji, jednak inicjatywa porozumienia musi wyjść ze strony Polski - mówił Jagland na spotkaniu z marszałkiem Sejmu. - Dobrze, że położono podwaliny pod taki proces w miejscu, gdzie powinien się on toczyć - w Sejmie. Polska jest nieocenionym i szanowanym członkiem RE. Jej wyjście z problemów będzie wzorem dla innych krajów - dodał.

Następnie sekretarz generalny Rady Europy spotkał się z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym - Zbigniewem Ziobro.

Jak informował minister po spotkaniu z sekretarzem generalnym Rady Europy, konkluzja z rozmowy jest taka, że problem wokół TK trzeba rozstrzygnąć poprzez pragmatyczny kompromis

- Apelujemy do opozycji, by wstąpiła na drogę zmierzającą do osiągnięcia kompromisu ws. TK. My jako rząd jesteśmy gotowi. Apeluję do pana przewodniczącego Grzegorza Schetyny, by wziął sobie do serca zdanie Thorbjoerna Jaglanda dotyczące kompromisu wokół sporu o TK - mówił Ziobro.

Minister sprawiedliwości ocenił, że klimat rozmowy z sekretarzem generalnym RE był rzeczowy. - Doszliśmy do wspólnych wniosków - powiedział.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (5 komentarzy)

 • Marek Skomorowski 2016-04-04 17:05:47
  Do zdziwiony: Szczerze, nie jestem szumowiną oby dla pieniędzy pchać się do stołka, brać udział w przestępstwach rujnując najuczciwszy których Rząd poprzedni okradł z dóbr osobistych, jak również obniżyli wartość budynków i nieruchomości w obrębach miast nie uchwalając tym samym należnych rekompensat finansowych. Celem dobra porządku prawnego, ujawniam największą w historii powojennej Polski aferę gruntową-malwersacji finansowych autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z starostami powiatowymi wykonujących zadania z zakresu administracji Rządowej w związku z powyższym niezapłaconego VAT, zacytuję sześć punktów z pisma Starostwa Powiatowego Chełmie sposób przeprowadzenia modernizacji gruntów rolnych z środków Unijnych przeznaczonych przez Marszałka Województwa Lubelskiego gdyż, w pozostałych powiatach i województwach sposób zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin z oznaczenia „R” na „B” budowlanie od 2012roku był bliźniaczy, powyższe potwierdzają mapy klasyfikacyjne gruntów jak i mapy w zasobach geodezyjno kartograficznych Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku. 1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.). 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie. 4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639). 6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji. Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013r. poz. 503, podpisana 16 kwietna 2013roku przez Prezydenta PR nie została zaskarżona do TK bowiem narusza prawo własności Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej: między innymi art. 64 Konstytucji z art. 21 ustęp 1, potwierdza podmiotowość stron postępowania( zasada ochrony własności jako zasada działania Państwa).Znowelizowane przepisy miały rozwiązać problemy w orzecznictwie Sądów Administracyjnych poprzez dodanie w art. 7 ustęp 3a, który jednoznacznie określa strony w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych gdzie, stroną jest Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta to dowód przy pracach mających na celu zatuszowania gigantycznych przestępstw gospodarczych słynnej afery gruntowej w obrębach gmin .Przestępstwa się kumulują w w/w okolicznościach urzędy użyteczności publicznej z powyższą wiedzą przeszły w tryb patologiczny funkcjonowania o charakterze przestępczym. Standard & Poor's obniżyło rating Polski do poziomu BBBplus z uwagi iż, budżet Państwa Polskiego na rok 2016 uchwalony przez PO-PSL budzi uzasadnione wątpliwości co do przychodów z podatków od obrotu gruntami, zauważono słusznie świadomą nieudolność Urzędów Skarbowych Polskich działających w układzie samorządowym na szkodę Skarbu Państwa Polskiego, potwierdzony bark wpływów środków finansowych należnego VAT od obrotu gruntami ”B” do ceny rynkowej w obrębach gmin. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości od wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TUSE) z 15 września 2013roku w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10 powyższe działania marketingowe wykroczyły poza zwykłe formy sprzedaży. Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 09.11.2011roku sygn. Akt I FSK 1655/11 potwierdził, iż nie z ich inicjatywy doszło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego" nie dokonali też czynności z uzbrojeniem tych działek. Skoro sam fakt sprzedaży tych gruntów przez rolnika sprzedając te grunty jest podatnikiem podatku VAT "
 • marek 2016-04-04 14:27:35
  Do prawda PiS kopią pod : Dziękuję!W związku z VI rocznicą katastrofy smoleńskiej jako polityk prawicowy (uczciwy), obawiam z mojej strony jest nieetyczne uczestnictwo na chwile obecną w obchodach organizowanych przez Prawo i Sprawiedliwość-Marek Skomorowski (Chełm).Z uwagi iż, pomogłem obalić poprzedni Rząd ujawniając kulisy największej w historii powojennej polski afery gruntowej w obrębach gmin PO-PSL , zaś obecne działania PiS przypominają narracje za czasów komuny, podstawienia osoby pod nazwisko niszczą mój(cudzy) dorobek pracy, gdzie w Janowie Podlaskim w lutym burzącego roku odwołano Zarząd stadniny powołując nowego szefa stadniny Marka Skomorowskiego, zapewniam państwa iż tym przekrętem Ministerstwa Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela pod patronatem PiS nie mam nic wspólnego, niszczącym autorytet mój polityka prawicowego również „Marka Skomorowskiego” , obawiam się działań celowych, ponieważ padły dwie kolejne klacze rujnując wieloletni autorytet stadnin koni arabskich na terenie Polski (zobaczymy w niedługim czasie kto i za ile je kupi) . Mój profil jest wciąż dostępny na KWW Nowa Prawica Chełm Bez Kłamstw, byłem kandydatem na radnego Miasta Chełma wybory samorządowe w 2014roku.Pozdrowienia dla prezesa Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro.
 • prawda PiS kopią pod 2016-04-04 14:10:58
  Do zdziwiony: Napisz o Marku Skomorowskim materiał był pompowany przez media odnośnie afery gruntowej w obrębach gmin nie naruszając dobrego imienia jak do Stadniny koni arabskich w Jagowie Podlaskim bastionie PiS z wielką pompą medialną wsadzono innego Marka Skomorowskiego o dzieciach ministrów juz nie wspomnę!
 • Marek Skomorowski Chełm 2016-04-04 13:03:22
  W związku z VI rocznicą katastrofy smoleńskiej jako polityk prawicowy (uczciwy), obawiam z mojej strony jest nieetyczne uczestnictwo w obchodach organizowanych przez Prawo i Sprawiedliwość-Marek Skomorowski (Chełm).Z uwagi iż, pomogłem obalić poprzedni Rząd ujawniając kulisy największej w historii powojennej polski afery gruntowej w obrębach gmin PO-PSL,zaś obecne działania PiS przypominających narracje za czasów komuny, podstawienia osoby pod nazwisko niszczą mój dorobek pracy, gdzie w Janowie Podlaskim w lutym burzącego roku odwołano Zarząd stadniny powołując nowego szefa stadniny Marka Skomorowskiego, zapewniam państwa iż tym przekrętem Ministerstwa Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela pod patronatem PiS nie mam nic wspólnego, niszczącym autorytet mój polityka prawicowego również „Marka Skomorowskiego” , obawiam się działań celowych, ponieważ padły dwie kolejne klacze rujnując wieloletni autorytet stanin koni arabskich na terenie Polski. Mój profil jest wciąż dostępny na KWW Nowa Prawica Chełm Bez Kłamstw, byłem kandydatem na radnego Miasta Chełma, niefortunnie się składa gdzie fałszowano wybory samorządowe w 2014roku.Pozdrowienia dla Prezesa Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA