REKLAMA

MSZ powołało 9 nowych członków Rady PISM

  • Autor: Parlamentarny.pl (AS)/msz.gov.pl
  • 22 grudnia 2015 16:27
MSZ powołało 9 nowych członków Rady PISM Państwowy Instytut Spraw Międzynarodowych jest państwową jednostką organizacyjną, nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zagranicznych (fot. Michel Temer/Flickr.com/CC BY 2.0)

Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski powołał z dniem 9 grudnia br., dziesięciu nowych członków Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - poinformował MSZ.

Nowych członków powołano do końca kadencji Rady powołanej w 2013 r., tj. do dnia 28 listopada 2017 r.

Do zadań Rady Instytutu należy przede wszystkim zatwierdzanie rocznego planu działań PISM, projektu rocznego planu finansowego, rocznego sprawozdania Dyrektora Instytutu z realizacji planu działań Instytutu. Zgodnie z regulaminem działania Rady, jej członkowie wybiorą spośród siebie Przewodniczącego.

W skład Rady Polskiego Instytutu Spraw Zagranicznych wchodzą:

Prof. dr hab. Jacek Czaputowicz, kierownik Zakładu Metodologii Badań Europejskich, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Andrzej Harasimowicz, Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski.

Jerzy Koźmiński, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Prof. Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Prof. dr hab. Zbigniew Lewicki, kierownik Katedry Amerykanistyki, Instytut Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dr Jan Parys, szef gabinetu politycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.

Prof. dr hab. Aleksander Stępkowski, podsekretarz stanu ds. prawnych, traktatowych oraz praw człowieka, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski, sekretarz stanu, Kancelaria Prezydenta RP.

Konrad Szymański, sekretarz stanu ds. europejskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Dr Wojciech Zajączkowski, dyrektor Departamentu Strategii Polityki Zagranicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz, doradca społeczny Prezydenta RP, kierownik Zakładu Interesów Grupowych, Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członek gabinetu politycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.

Państwowy Instytut Spraw Międzynarodowych jest państwową jednostką organizacyjną, nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zagranicznych. Do zadań Instytutu należy m.in. prowadzenie badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych, przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu spraw międzynarodowych oraz upowszechnianie w społeczeństwie polskim wiedzy z dziedziny współczesnych stosunków międzynarodowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA