REKLAMA

Opioła przewodniczącym, a Suski i Kukiz wiceprzewodniczącymi komisji ds. służb specjalnych

  • Autor: PAP/AT
  • 19 listopada 2015 07:49
Opioła przewodniczącym, a Suski i Kukiz wiceprzewodniczącymi komisji ds. służb specjalnych Marek Opioła przewodniczącym sejmowej komisji ds. służb specjalnych (Marek Opioła, fot.facebook.com/posel.Marek.Opiola)

Marek Opioła (PiS) został wybrany na przewodniczącego sejmowej komisji ds. służb specjalnych. Wiceprzewodniczącymi zostali Marek Suski (PiS) i Paweł Kukiz (Kukiz'15).

Informację o wyborze i składzie prezydium potwierdził PAP w czwartek w nocy nowy przewodniczący komisji - Opioła.

Większość w speckomisji ma PiS - czworo posłów. Oprócz Opioły i Suskiego jej członkami są Beata Mazurek i Jarosław Krajewski. Klub PO reprezentuje Marek Biernacki, a Adam Szłapka Nowoczesną. W komisji nie ma przedstawiciela PSL.

Posiedzenie dotyczące wyboru prezydium, które odbyło się po zakończeniu środowej części obrad Sejmu prowadził marszałek Marek Kuchciński. Sejmowa komisja ds. służb specjalnych zajmuje się m.in. opiniowaniem projektów ustaw, rozporządzeń, zarządzeń oraz innych aktów normatywnych dotyczących służb specjalnych, w tym regulujących działalność tych służb, opiniowaniem kierunków działań i rozpatrywaniem corocznych sprawozdań szefów służb specjalnych.

Ponadto komisja zajmuje się opiniowaniem projektu budżetu w zakresie dotyczącym służb specjalnych, rozpatrywaniem corocznych sprawozdań z jego wykonania oraz innych informacji finansowych służb specjalnych, a także opiniowaniem wniosków w sprawie powołania i odwołania poszczególnych osób na stanowiska szefów służb specjalnych i ich zastępców.

Do zadań komisji należy też zapoznawanie się z informacjami służb specjalnych o szczególnie istotnych wydarzeniach z ich działalności, w tym dotyczących podejrzeń występowania nieprawidłowości w działalności służb specjalnych oraz podejrzeń naruszenia prawa przez te służby, ocena współdziałania służb specjalnych z innymi organami, służbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie podejmowanych przez nie działań dla ochrony bezpieczeństwa państwa, ocena współdziałania służb specjalnych z siłami zbrojnymi, organami administracji rządowej, organami ścigania i innymi instytucjami państwowymi oraz organami jednostek samorządu terytorialnego, właściwymi organami i służbami specjalnymi innych państw i ocena ochrony informacji niejawnych oraz badanie skarg dotyczących działalności służb specjalnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA