REKLAMA

Paweł Kukiz zapowiada, że Kukiz'15 zagłosuje przeciwko podwyżkom

  • Autor: GP/PAP
  • 20 lipca 2016 10:34
Paweł Kukiz zapowiada, że Kukiz'15 zagłosuje przeciwko podwyżkom Paweł Kukiz, VIII kadencja Sejmu to jego debiut w parlamentarnej polityce. (fot.:twitter.com/Kukiz15)

● Paweł Kukiz zapowiedział, że jego klub nie poprze podwyżek dla polityków zaproponowanych przez PiS.
● Poseł i lider formacji parlamentarnej w przypadku przejścia propozycji zapowiedział przekazanie funduszy posłów Kukiz'15 na cele charytatywne.
● Kukiz mówi wprost, że podwyżka to skandal, zwłaszcza w kontekście płacy minimalnej i 12 zł za godzinę - wcześniejszych propozycji płacowych PiS.

Paweł Kukiz w wypowiedzi dla telewizji TVN w Sejmie, we wtorek (19 lipca) skomentował propozycję podwyżek dla polityków. Muzyk i poseł konsekwentnie uważa, że istnieje - potocznie przez niego nazywane - "koryto", czyli pieniądze publiczne, na których żerują elity partyjne w Polsce.

- Mamy 500 plus, mamy Mieszkanie plus, teraz mamy koryto Plus - ironizował pytany przez dziennikarzy Kukiz. - Właśnie rozmawiam ze swoimi posłami, z szefami grup które istnieją w klubie Kukiz'15, rozmawiałem o głosowaniu przeciwko propozycji PiS.

- Te podwyżki wiążą się także z uposażeniem dla parlamentarzystów - przypomniał Kukiz. - Oczywiście mam świadomość, że będziemy prawdopodobnie jedynym klubem, który zagłosuje przeciwko.

Klub Kukiz'15 ma w tej chwili 36 posłów w Sejmie, co plasuje formację na trzecim miejscu wśród ugrupowań parlamentarnych jeśli chodzi o liczebność. To jednak za mało, by zablokować proponowaną zmianę uposażeń polityków.

- Gdyby te podwyżki zostały posłom przyznane zapewniam, że klub Kukiz'15 będzie pobierał te pieniądze, ale przeznaczy je w całości na realizację zadań charytatywnych - zapowiedział Kukiz.

Polityka oburzyło też, jaki wizerunek polskiego państwa pokazuje ta propozycja. Kukiz nawiązał w swojej wypowiedzi do propozycji płacowych rządu. - To jest skandal. Te podwyżki to są potężne pieniądze, a ludziom podnosi się do psich stawek płacę. Do 12 zł (na godzinę - red.), a sobie po trzy koła.

Zgodnie z projektem PiS wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe składa się z wynagrodzenia zasadniczego będącego dwukrotnością sumy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku budżetowym oraz minimalnego wynagrodzenia w danym roku budżetowym, a także dodatku funkcyjnego.

Czytaj: Poseł Kukiz'15 chce nowych, bardziej nowoczesnych regulacji dla twórców

Przy obliczaniu dodatku funkcyjnego brane mają być pod uwagę wskaźniki takie jak: wzrost PKB, wskaźnik Giniego (który używany jest przede wszystkim do pomiaru nierównomiernego rozkładu dóbr, a szczególnie nierównomiernego rozkładu dochodu np. gospodarstw domowych), przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i minimalne wynagrodzenie.

Projekt zakłada, że wysokość wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe obliczać będzie prezes Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 10 marca danego roku i ogłaszał w Monitorze Polskim. Będzie ona obowiązywać od 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca roku następnego.

W projektowanej nowelizacji zamieszczono również przepisy regulujące przyznawanie nagród dla premiera, ministrów, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz sekretarzy i podsekretarzy stanu. Proponuje się aby Rada Ministrów ustalała, w drodze uchwały, wysokość nagród dla premiera, ministrów oraz szefa KPRM. Nagrody dla sekretarzy i podsekretarzy stanu ma ustalać premier na wniosek właściwego ministra.

Posłowie PiS proponują też zmiany w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Uposażenie parlamentarzystów ma składać się z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego obliczanego według wzorów, które będą obowiązywały osoby zajmujące kierownicze stanowiska.

Wysokość mnożnika służącego do ustalania wysokości dodatku funkcyjnego dla parlamentarzystów wynosi 0,05. W przypadku prezydenta wynosi on 1,00 a marszałków Sejmu, Senatu, premiera czy szefa NBP 0,95.

Projektowane zmiany dotyczą też radnych na szczeblu powiatów i województw. Wysokość diet przysługujących radnym nie będzie mogła przekroczyć miesięcznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla członków korpusu służby cywilnej ( w 2016 r. to 1873,84 zł brutto).

Z kolei wynagrodzenie marszałków i wicemarszałków województwa, starostów i członków zarządu powiatu, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nie będzie przekraczać siedmiokrotności kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej.

Osobie zajmującej kierownicze stanowisko państwowe, zgodnie z nowymi regulacjami, ma przysługiwać zwrot kosztów przejazdów (nie częściej niż raz w tygodniu) z miejsca stałego zamieszkania do miejscowości, w której pełni stanowisko.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (1 komentarzy)

  • Glea 2016-07-20 10:49:43
    Żyd Żyda nie skrzywdzi, ale goje mają wiedzieć, gdzie ich miejsce? Na samym dnie! Arbeit mach frei!REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA