REKLAMA

PSL: Z kraju, który był przykładem, staliśmy się maruderem Europy

 • Autor: PAP/JS
 • 29 stycznia 2016 15:50
PSL: Z kraju, który był przykładem, staliśmy się maruderem Europy Zdaniem szefa PSL nowy rząd "mówi co innego w Polsce, co innego w Europie" (fot.PTWP/Paweł Pawłowski))

· Zdaniem szefa PSL nowy rząd "mówi co innego w Polsce, co innego w Europie".
· W wystąpieniu Waszczykowskiego, zdaniem PSL, mało było m.in. kwestii gospodarczych.

W piątek (29 stycznia) szef MSZ Witold Waszczykowski przedstawił w Sejmie informację dotyczącą polskiej polityki zagranicznej. Kosiniak-Kamysz podczas debaty zaznaczał, że dobrze, że te kwestie są omawiane w Sejmie już teraz, bo - jak ocenił - "jest szansa, że te trzy miesiące złych zmian w polityce zagranicznej zostaną zahamowane".

"PSL od 25 lat bierze udział w debacie o polityce zagranicznej, ale ta się różni od tych poprzednich. Z kraju, który był przykładem, europejskim liderem zmian, integracji, staliśmy się maruderem Europy. Jak to jest możliwe, żeby w trzy miesiące dokonać takiej złej zmiany, jak to możliwe, że w ciągu trzech miesięcy opinia o Polsce i artykuły bynajmniej nie w prasie rosyjskiej, czy - jakby PiS pewnie chciał - w niemieckiej, tylko w +Washington Post+, +New York Times+, mówią o tym, że Polska odwraca się od Zachodu, mówią o słabym i złym wizerunku Polski?" - pytał lider ludowców.

Wskazywał, że wynika to m.in. z tego, że nowy rząd "mówi co innego w Polsce, co innego w Europie". "Dzisiejsze wystąpienie było bardziej skierowane do korpusu dyplomatycznego niż do Polaków. To jest różnica, bo przeważnie z tej trybuny chcecie mówić tylko i wyłącznie hasłami wyborczymi, których później zresztą nie realizujecie, w takiej konsekwencji jak zapowiadaliście" - mówił.

"Jeśli chcemy tworzyć realną politykę zagraniczną opartą na wartościach - i tu zgoda, bo Europa została zbudowana na wartościach, można powiedzieć na trzech wzgórzach: greckim Akropolu, na rzymskim Kapitolu i na jerozolimskiej Golgocie, Polska musi dawać przykład tego, że to jest możliwe" - podkreślał.

Mówiąc o wystąpieniu Waszczykowskiego ocenił, że mało w nim było m.in. kwestii gospodarczych. "Bardzo dużo diagnozy, bez podawania recepty, bez podawania, jak wyjść z problemu. Dzisiaj wielką siłą Polski jest eksport, pozycja polskich przedsiębiorców, wielką marką jest polska żywność" - mówił.

"My na pewno bardzo dumni możemy być z polskiej, dobrej, zdrowej żywności. Kierunek promocji polskiej żywności wyznaczył chyba wczoraj minister rolnictwa, zasypiając podczas debaty budżetowej" - ironizował Kosiniak-Kamysz.

Zapewnił, że PSL "nie dopuści", by "promocja polskiej żywności zapadła w głęboki zimowy sen". "Chodzicie w pielgrzymkach na polską wieś tylko na dwa miesiące przed wyborami, wtedy jedziecie do polskiej wsi" - podkreślał, wracając się do polityków PiS. Na głos z sali, by wrócił do tematu, lider PSL ripostował: "Jeżeli dla was sprawami zagranicznymi nie jest sprawa eksportu polskiej żywności, nie jest pozycja polskich rolników w UE, nie jest sprawa dopłat w UE i ich podwojenia tak jak obiecaliście; to nie jest sprawa polityki zagranicznej? A czyja to jest sprawa?" - pytał lider PSL.

"Trzeba szukać rozwiązań, a wy nie potraficie ich znaleźć. Jest takie ludowe przysłowie +mądry Polak po szkodzie+. Szkód już wyrządziliście przez te trzy miesiące bardzo dużo, PSL apeluje o waszą mądrość" - mówił.

Nawiązał też do kryzysu migracyjnego, który obecnie dotyka UE. "Trzeba zaproponować swoje rozwiązanie. Ze względów humanitarnych, przyjmijmy kobiety i dzieci, a mężczyzn przeszkolić, uzbroić i wysłać, żeby walczyli o wolność swoich krajów" - mówił. "Tak robili nasi ojcowie i dziadkowie, na różnych frontach walczyli o wolność swojego kraju, to jest ambicja każdego, kto chce wrócić do siebie i chce budować swoją ojczyznę" - mówił.

Odnosząc się do polityki regionalnej - minister Waszczykowski wskazywał m.in. na wagę Grupy Wyszehradzkiej - Kosiniak-Kamysz pytał, czy rzeczywiście GW ma wspólne interesy. "Jakbyśmy tak przeanalizowali, z wielkim szacunkiem dla Grupy Wyszehradzkiej, czy mamy wspólne interesy, czy mamy wspólne zdanie dotyczące polityki energetycznej, dotyczące sprawy Ukrainy? Czy nie jest zagrożeniem dla Grupy Wyszehradzkiej trójkąt Austria, Słowacja, Czechy ?. Jednym zdaniem pan minister wspomina o Trójkącie Weimarskim" - podkreślał lider PSL.

Przyznał natomiast, że zgadza się z tym, co przedstawił szef MSZ w zakresie wspierania Polonii. "Trzeba mówić wyraźnie, że polscy obywatele pracują w Wielkiej Brytanii, Holandii, działają na rzecz tych państw, na rzecz ich rozwoju, a nie pobierają tylko i wyłącznie zasiłków. Opierajmy polską politykę zagraniczną o wartości europejskie, opierajmy polską politykę zagraniczną o dobre doświadczenia i kontynuację. Bo to co budowaliśmy tak naprawdę przez 25 lat wolnej Polski, można bardzo szybko zniweczyć i później ten czas może być nie do naprawienia" - powiedział Kosiniak-Kamysz

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (5 komentarzy)

 • Marek Skomorowski 2016-02-02 20:16:40
  Drodzy rodacy w związku z, planowaną operacją kręgosłupa szyjnego z usztywnieniem jej na całości, również usunięciem dysku C6/C7 planowanym na 02.03.2016roku w 10WSK Bydgoszcz, wyłączam z aktywności w sieci. Wszelkie materiał przedmiecie największej afery gruntowej masowych zmian oznaczeń gruntów rolnych w obrębach gmin na budowlane (niszcząc łańcuch pokarmowy przy czym, społeczeństwo zwróciło się przeciwko sobie.Gratuluje bezmózgowcom z PSL i innym podtrzymującym ten proceder przestępczy!) dostarczyłem Wam obywatele od jesieni 2014 roku, więc życzę powodzenia w dochodzeniu należnych roszczeń finansowych. Kontakt e-mail ,odezwę się po operacji w/w,być może mam większe szanse ocalenia swego życia jak świętej pamięci Andrzej Lepper. Pozdrawiam!
 • Marek.S 2016-02-01 15:46:43
  Drodzy rodacy w związku z, planowaną operacją kręgosłupa szyjnego z usztywnieniem jej na całości, również usunięciem dysku C6/C7 planowanym na 02.03.2016roku w 10WSK Bydgoszcz, wyłączam z aktywności w sieci. Wszelkie materiał przedmiecie największej afery gruntowej masowych zmian oznaczeń gruntów rolnych w obrębach gmin na budowlane dostarczyłem Wam obywatele od jesieni 2014 roku, więc życzę, powodzenia w dochodzeniu należnych roszczeń. Kontakt e-mail ,odezwę się po operacji w/w,być może mam większe szanse ocalenia swego życia jak świętej pamięci Andrzej Lepper. Pozdrawiam!
 • spragniony123 2016-01-29 22:46:43
  Po donosach na Polskę PO i PSL zaczynają mówić ludzkim głosem .Skąd ta troska o Polskę .Już wiem pluliście na Polskę a sami siebie opluliście
 • Polska się przebudziła 2016-01-29 16:40:56
  Do prawda jest okrutna!: Standard & Poor's obniżyło rating Polski do poziomu BBBplus z uwagi iż, budżet Państwa Polskiego na rok 2016 uchwalony przez PO-PSL budzi uzasadnione wątpliwości co do przychodów z podatków od obrotu gruntami, zauważono słusznie świadomą nieudolność Urzędów Skarbowych Polskich działających w układzie samorządowym na szkodę Skarbu Państwa Polskiego, potwierdzony bark wpływów środków finansowych należnego VAT od obrotu gruntami ”B” do ceny rynkowej w obrębach gmin.
 • prawda jest okrutna! 2016-01-29 16:11:32
  Dzięki Komu?PSL!!!Celem dobra porządku prawnego, ujawniłem największą w historii powojennej Polski aferę gruntową-malwersacji finansowych autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju w kooperacji z Starostami Powiatowymi wykonujących zadania z zakresu administracji Rządowej, zacytuję sześć punktów z pisma Starostwa Powiatowego Chełmie sposób przeprowadzenia modernizacji gruntów rolnych z środków Unijnych przeznaczonych przez Marszałka Województwa Lubelskiego gdyż, w pozostałych powiatach i województwach sposób zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin z oznaczenia „R” na „B” budowlane w przełomie 2012-2013roku był bliźniaczym, powyższe potwierdzają mapy klasyfikacyjne gruntów jak i mapy w zasobach geodezyjno kartograficznych Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku. 1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.). 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu ,mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie. 4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639). 6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji. Niebyło uchwalonego prawomocnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obrębu Gminy Chełm, posiadała opracowany i zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 i ogłoszony w Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163 z dnia 10.09.2004roku który, stracił ważność po 5latach w 2009roku. Gmina opracowała i zatwierdziła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Uchwałą Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Chełm z dnia 29.12.2012r.Stosownie do art. 101 ustawy o samorządzie gminnym Gmina Chełm nie powiadomiła stron postępowania właściciel gruntów dla powyższego obrębu czy też, wieczystych użytkowników o służących im prawach wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w związku z, podjęciem przez gminę uchwały o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyżej wymienione Uchwały i daty potwierdził Wójt Gminy Chełm woj. Lubelskiego w pismach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, symbole pism Fp 3111.199.2014 z dnia 07 lipca 2014;Fp 3111.156.2014 z dnia 28 kwietnia 2014roku;Fp 3111.264.2014 z dnia 16 października 2014roku które mogę udostępnić. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06 listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art. 28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele. Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami, czy też uniemożliwia ich zabudowę. W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W wyroku z dnia 23 czerwca 2010roku , sygn. akt II OSK 1017/09. Sąd orzekł w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zasadni Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma prawo strony w postępowaniu o zmianę przeinaczenia gruntu na cele nierolnicze. W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł „ zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty, a więc spełnia wymogi z art. 104 Kpa” Znowelizowane przepisy niewykonalne miały rozwiązać problemy w orzecznictwie Sądów Administracyjnych poprzez dodanie w art. 7 ustęp 3a, który jednoznacznie określa strony w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych gdzie, stroną jest wójt. burmistrz lub prezydent miasta to dowód przy pracach mających na celu zatuszowania gigantycznych przestępstw gospodarczych słynnej afery gruntowej i podpisanej nowelizacji ustawy 16 kwietnia 2013roku przez Prezydenta RP, naruszającej nasze dobra osobiste. W wyniku prac geodezyjnych na gruncie bez podpisu właścicieli pod operatami niemożna wprowadzić zmian lub bez wniosku właścicieli czy też, wieczystych użytkowników w ewidencji gruntów, bowiem są stronami postępowania tym bardziej niemożna było wprowadzać zmiany w księgach wieczystych co świadczy starości niszczyli dotychczasowe zapisy w dokumentach urzędowych w Starostwach Powiatowych. Nieprzestrzegane są Wyroki Trybunału Sprawiedliwości ze Strasburga, powyższe dowodzi iż, jako kraj członkowski UE jesteśmy wyjęci spod prawa, nie potrafimy nawet wyegzekwować własnych pieniędzy z należnego VAT od obrotu gruntami w opisanej wyżej aferze gruntowej w obrębach gmin na terenie całej Polski-wyciągamy jeszcze jak świnie ręce po dopłaty Unijne, WSTYD I HAŃBA! Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości od wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TUSE) z 15 września 2013roku w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10 powyższe działania marketingowe wykroczyły poza zwykłe formy sprzedaży. Podobnie jak wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 09.11.2011roku sygn. Akt I FSK 1655/11 potwierdził, iż nie z ich inicjatywy doszło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego" nie dokonali też czynności z uzbrojeniem tych działek. Skoro sam fakt sprzedaży tych gruntów przez rolnika sprzedając te grunty jest podatnikiem podatku VAT ".REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA