REKLAMA

Senat poparł ustawę, która pozwala zwolnić członków komisji badania wypadków lotniczych

  • Autor: PAP/JS
  • 04 sierpnia 2016 15:11
Senat poparł ustawę, która pozwala zwolnić członków komisji badania wypadków lotniczych Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek zagłosowało 62 senatorów. Przeciw było 27, a troje się wstrzymało (fot. wikipedia.org)

Senat przyjął bez poprawek nowelizację Prawa lotniczego, która przewiduje wygaszenie stosunków pracy z dotychczasowymi członkami Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL), o ile nie zostanie im zaoferowana praca na nowych warunkach.

Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek zagłosowało 62 senatorów. Przeciw było 27, a troje się wstrzymało. Teraz ustawa trafi do prezydenta, który może ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

Wobec takiego wyniku głosowania nie głosowano już jedynej zgłoszonej w Senacie poprawki, którą złożył Piotr Florek (PO). Chciał on, by członkiem PKBWL mogła zostać osoba, która ma minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie prac związanych z badaniem zdarzeń lotniczych. Przepisy nowelizacji mówią, że członkiem komisji może zostać osoba, która jest obywatelem polskim i korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz posiada dyplom ukończenia studiów wyższych. Florek podkreślał w środę podczas debaty, że są to bardzo ogólne warunki. Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit odpowiadał, że nie chce "doprowadzić do sytuacji, że będą sztuczne ograniczenia".

Nowelizacja, której projekt zgłosili posłowie PiS, zawiera dwie grupy przepisów. Pierwsza wprowadza do Prawa lotniczego nową kategorię lotnisk: użytku publicznego niepodlegających certyfikacji. Zastąpi ona niepraktyczną procedurę czasowego otwierania do użytku publicznego lotnisk użytku wyłączonego (to lotniska, które nie są otwarte dla wszystkich statków powietrznych). Druga część projektu reguluje na nowo działalność PKBWL i przewiduje wygaszenie stosunków pracy z członkami komisji, jeżeli nie zostaną oni powołani w trybie określonym nowymi przepisami.

Zgodnie z nowelizacją minister właściwy do spraw transportu powoła nowego przewodniczącego PKBWL w terminie 14 dni od wejścia nowych przepisów w życie. Z tym samym dniem wygaśnie stosunek pracy z obecnym przewodniczącym. W ciągu 30 dni od wejścia w życie mają zostać powołani zastępcy przewodniczącego komisji i jej sekretarz. Z tym samym dniem wygaśnie stosunek pracy z osobami obecnie pełniącymi te funkcje.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA