REKLAMA

Spotkanie ministra Andrzeja Adamczyka z minister Królestwa Niderlandów

  • Autor: Parlamentarny.pl (JS)
  • 23 marca 2016 21:35
Spotkanie ministra Andrzeja Adamczyka z minister Królestwa Niderlandów Minister Andrzej Adamczyk z minister infrastruktury i środowiska Holandii, Melanie Schultz van Haegen (fot. MiB)

• Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk spotkał się w siedzibie resortu z minister infrastruktury i środowiska Królestwa Niderlandów Melanie Schultz van Haegen.
• Tematem przewodnim spotkania, w którym uczestniczył też wiceminister Piotr Stomma, była prezentacja priorytetów i planów prezydencji Królestwa Niderlandów w Radzie UE (sprawowanej od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.).

Ministrowie rozmawiali także na tematy dotyczące w  współpracy bilateralnej. Podczas rozmowy poruszono szereg tematów związanych z transportem kolejowym i drogowym. Jedną z omawianych kwestii było zbliżające się zakończenie prac nad tzw. częścią polityczną IV pakietu kolejowego. Strona polska zwróciła uwagę, że podejście Polski do całościowego kompromisu jest uzależnione od przyjęcia w nim odpowiednich rozwiązań dotyczących najważniejszych dla Polski postulatów.

Kolejnym tematem, zainicjowanym przez minister Królestwa Niderlandów, była kwestia wprowadzenia unijnych przepisów zmierzających do obniżenia poziomu hałasu generowanego przez towarowy transport kolejowy. Minister Andrzej Adamczyk zauważył konieczność elastycznego podejścia stron do tej sprawy, które uwzględni specyfikę transportu kolejowego w poszczególnych krajach członkowskich, a także nie spowoduje destabilizacji rynku przewozów oraz będzie sprzyjać realizacji unijnego celu zwiększania znaczenia transportu kolejowego w przewozie towarów.

Czytaj też: Rusza program inwestycji drogowych na lata 2016-2019

- Polski rząd kładzie duży nacisk na rozwój transportu kolejowego i zwiększenie konkurencyjności polskich firm. Proces wymiany taboru towarowego na cichszy dokonuje się już w sposób naturalny,w drodze wycofywania z eksploatacji najstarszych wagonów - powiedział minister Adamczyk.

Na spotkaniu podsumowano także dotychczasową współpracę polsko-holenderską w dziedzinie przewozów kolejowych, której efektem jest m.in. postęp w pracach nad powstaniem kolejowego korytarza towarowego nr 8. Łączy on Kraje Beneluksu, Niemcy, Polskę, Litwę oraz Czechy. Kolejnym osiągnięciem tej współpracy jest rozwój połączenia kolejowego Rotterdam-Warszawa.

Omówiony został również planowany przebieg nieformalnego spotkania ministrów właściwych ds. transportu i środowiska, które będzie organizowane przez prezydencję niderlandzką w Amsterdamie w dniach 14 i 15 kwietnia 2016 r. Tematem przewodnim spotkania będą innowacje przyszłości, tj. inteligentne i „zielone” rozwiązania dla zrównoważonego transportu.

W tym punkcie ministrowie poruszyli także kwestie socjalne w transporcie drogowym, w kontekście wprowadzonych przez Niemcy i Francję przepisów regulujących kwestię płacy minimalnej. Minister Andrzej Adamczyk zwrócił się z prośbą do prezydencji niderlandzkiej o poparcie naszego stanowiska.

Według ministra Adamczyka podmioty rynkowe powinny funkcjonować w przewidywalnym otoczeniu prawnym i politycznym, co pozwala na długofalowe planowanie aktywności na rynku. Pochopna rewizja prawodawstwa, zwłaszcza tego, które zostało niedawno, bądź nie w pełni wdrożone, nie służy temu celowi.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA