REKLAMA

Zaprzysiężenie, nowa Rada Ministrów: Kim są osoby zasiadające w nowym rządzie?

  • Autor: AT
  • 16 listopada 2015 13:28
Zaprzysiężenie, nowa Rada Ministrów: Kim są osoby zasiadające w nowym rządzie? - To nie tylko służba, ale także wielkie wyzwanie - powiedział po zaprzysiężeniu Andrzej Duda (Nowa Rada Ministrów z premierem i prezydentem, fot.twitter.com/pisorgpl)

Prezydent Andrzej Duda odebrał przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów. Kim są osoby, które zasiądą w nowym rządzie?

16 listopada rząd Beaty Szydło został zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę. Uroczystość odbyła się 12 w Pałacu Prezydenckim.

- Dziękuję, że rząd jest tak szybko. To ważne dla państwa polskiego, żeby szybko był stabilny, dobrze działający rząd. Gratuluję. To także - a może przede wszystkim nie tylko służba, ale także wielkie wyzwanie - powiedział prezydent Andrzej Duda po zaprzysiężeniu rządu.

Teraz czas na expose, w którym nowa premier przedstawi priorytety Rady Ministrów na najbliższe cztery lata. Odbędzie się ono jeszcze w tym tygodniu - prawdopodobnie w środę (18 listopada).

fot. Zelazna Studio/Paweł Pawłowski

Kim są osoby, które zasiądą w nowym rządzie?

Beata Szydło - Prezes Rady Ministrów

Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Z wykształcenia etnograf. Ukończyła studia w Katedrze Etnografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1989-1995 była doktorantem na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ. Ukończyła też studia podyplomowe dla menedżerów kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie zarządzania terytorialnego.

W latach 1998-2005 pełniła funkcję burmistrza gminy Brzeszcze. W 2005 roku wstąpiła do Prawa i Sprawiedliwości. Od lipca 2010 roku jest wiceprezesem partii.

Zaprzysiężenie Prezesa Rady Ministrów – Beaty Szydło (fot.twitter)

 

Piotr Gliński - Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego

Gliński jest socjologiem, profesorem nauk humanistycznych i nauczyciel akademickim. W latach 2005–2011 był przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Studiował w Instytucie Nauk Ekonomicznych oraz w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył następnie studia doktoranckie w Zakładzie Badań nad Stylami Życia Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W 1984 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Habilitował się również w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

W 2008 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W 2010 prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju.

Zaprzysiężenie I Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Piotra Glińskiego (fot.twitter)

 

Jarosław Gowin - Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego

Senator VI kadencji, poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji. Od 2011 do 2013 minister sprawiedliwości, założyciel i prezes Polski Razem, przewodniczący klubu parlamentarnego Zjednoczona Prawica. Urodzony w 1961 roku w Krakowie.

Studiował historię filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2001 roku, w Instytucie Studiów Politycznych PAN, uzyskał stopień naukowy doktora.

Zaprzysiężenie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosława Gowina (fot.twitter)

 

Mateusz Morawiecki - Wicepremier, minister rozwoju

Polski menedżer i bankowiec, prezes zarządu Banku Zachodniego WBK. Syn Kornela Morawieckiego. Od 2015 wiceprezes Rady Ministrów i minister rozwoju.

Zaprzysiężenie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju – Mateusza Morawieckiego (fot.twitter)

 

Andrzej Adamczyk - Minister infrastruktury i budownictwa

Poseł na sejm V, VI, VII i VIII kadencji, prezes Prawa i Sprawiedliwości w okręgu krakowskim.

W 2014 roku uzyskał licencjat na kierunku rachunkowość i finanse w zarządzaniu - analiza finansowa przedsiębiorstw. Jest członkiem Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zaprzysiężenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa – Andrzeja Adamczyka (fot.twitter)

 

Witold Bańka - Minister sportu i turystyki

Lekkoatleta, sprinter. Absolwent politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2009 był delegatem na zjazd sprawozdawczo-wyborczy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, reprezentując Śląski Związek Lekkiej Atletyki. W 2012 oficjalnie zakończył karierę sportową.

Zaprzysiężenie Ministra Sportu i Turystyki – Witolda Bańki (fot.twitter)

 

Mariusz Błaszczak - Minister spraw wewnętrznych i administracji

Były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, były minister bez teki w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji. Od 2010 roku był przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, oraz podyplomowych studiów na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego i w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w zakresie zarządzania w administracji.

Zaprzysiężenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Mariusza Błaszczaka (fot.twitter)

 

Marek Gróbarczyk - Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezpieczeństwa energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny).

Zaprzysiężenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Marka Gróbarczyka (fot.twitter)

 

Dawid Jackiewicz - Minister skarbu państwa

Polityk, urzędnik samorządowy, poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, w 2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Odbył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku nauki polityczne.

Zaprzysiężenie Ministra Skarbu Państwa – Dawida Jackiewicza (fot.twitter)

 

Krzysztof Jurgiel - Minister rolnictwa i rozwoju wsi

Polityk, poseł na Sejm III, IV, V, VI, VII i VIII kadencji, senator V kadencji, były minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, były prezydent Białegostoku.

Ukończył studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera geodety.

Zaprzysiężenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofa Jurgiela (fot.twitter)

 

Antoni Macierewicz - Minister obrony narodowej

Poseł na Sejm I, III, IV, VI, VII i VIII kadencji. Historyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1991 do 1992 minister spraw wewnętrznych, w 2006 i w 2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, od 2006 do 2007 szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, poseł na Sejm RP I, III, IV, VI, VII i VIII kadencji, od 2013 wiceprezes PiS. Działacz opozycji demokratycznej w PRL w latach 1968–1989, współtwórca Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, publicysta.

Zaprzysiężenie Ministra Obrony Narodowej – Antoniego Macierewicza (fot.twitter)

 

Konstanty Radziwiłł - Minister zdrowia

Lekarz, doktor nauk medycznych, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w Naczelnej Izbie Lekarskiej (2001–2010), senator IX kadencji.

Studiował na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom lekarza. Specjalizował się w medycynie ogólnej i medycynie rodzinnej.

Zaprzysiężenie Ministra Zdrowia – Konstantego Radziwiłła (fot.twitter)

 

Elżbieta Rafalska - Minister rodziny, pracy i polityki społecznej

Polityk i samorządowiec, senator VI kadencji, posłanka na Sejm VI, VII i VIII kadencji, od 2006 do 2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Ukończyła studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, a następnie podyplomowe studia na Uniwersytecie Szczecińskim w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej oraz w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną i pracą socjalną.

Od 2004 należy do Prawa i Sprawiedliwości, jest członkiem Lubuskiego zarządu regionalnego tej partii.

Zaprzysiężenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbiety Rafalskiej (fot.twitter)

 

Anna Streżyńska - Minister cyfryzacji

Urzędniczka państwowa, z wykształcenia prawniczka.

Od 15 listopada 2005 do 6 maja 2006 zajmowała stanowisko podsekretarza stanu do spraw łączności w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. Od 14 stycznia 2006 do 8 maja 2006 pełniła obowiązki prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które zostały powierzone jej przez Kazimierza Marcinkiewicza po przekształceniu UKE z Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Od 8 maja 2006 do 1 lutego 2012 sprawowała urząd prezesa UKE.

Zaprzysiężenie Ministra Cyfryzacji – Anny Streżyńskiej (fot.twitter)

 

Paweł Szałamacha - Minister finansów

polityk, prawnik, radca prawny i publicysta, były wiceminister skarbu państwa, poseł na Sejm.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia na kierunku prawo Unii Europejskiej w belgijskim College d^Europe Brungia.

Od 2005 roku pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa. W 2010 roku został powołany do Narodowej Rady Rozwoju. Należał do Unii Polityki Realnej. Od 2011 roku jest bezpartyjnym posłem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Zaprzysiężenie Ministra Finansów – Pawła Szałamachy (fot.twitter)

 

Jan Szyszko - Minister środowiska

Ukończył studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i jako pracownik naukowo-dydaktyczny z tytułem profesora jest wierny tej uczelni.

Był ministrem środowiska w latach 1997-1999 i w latach 2005-2007. Pełnił funkcję prezydenta Konwencji Klimatycznej ONZ (1999-2000) oraz sędziego Trybunału Stanu w latach 2001-2005. Od 2001 roku należy do partii Prawo i Sprawiedliwość.

Zaprzysiężenie Ministra Środowiska – Jana Szyszko (fot.twitter)

 

Krzysztof Tchórzewski - Minister energetyki

Ukończył Politechnikę Warszawską. Od 1980 roku jest uczestnikiem ruchu NSZZ "Solidarność". W 1981 roku był przewodniczącym Oddziału Siedleckiego związku.

W 1990 roku został powołany na wojewodę siedleckiego. W rządzie Jerzego Buzka (1997–2001) pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej.

Od 1990 do 1999 roku należał do Porozumienia Centrum, następnie do Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów, Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, a od 2004 roku jest związany z Prawem i Sprawiedliwością.

Zaprzysiężenie Ministra Energetyki – Krzysztofa Tchórzewskiego (fot.twitter)

 

Witold Waszczykowski - Minister spraw zagranicznych

Historyk, dyplomata, od 2005 do 2008 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, od 2008 do 2010 zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, poseł na Sejm VII i VIII kadencji.

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, a w 1991 na Wydziale Stosunków Międzynarodowych University of Oregon. W latach 1992–1993 odbył studia podyplomowe na temat bezpieczeństwa międzynarodowego i kontroli zbrojeń w Geneva Centre for Security Policy w Genewie.

Zaprzysiężenie Ministra Spraw Zagranicznych – Witolda Waszczykowskiego (fot.twitter)

 

Anna Zalewska - Minister edukacji narodowej

Nauczycielka, samorządowiec, posłanka. Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracowała jako nauczycielka i zastępca dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach.

Należała do Unii Wolności, później przeszła do PiS. Zasiadała w radzie powiatu świdnickiego, pełniąc jednocześnie funkcje wicestarosty.

Reprezentowała Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość podczas odwoływania ministra zdrowia, Bartosza Arłukowicza.

Zaprzysiężenie Ministra Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej (fot.twitter)

 

Zbigniew Ziobro - Minister sprawiedliwości

Z wykształcenia prawnik. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdał egzamin prokuratorski. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie PiS w latach 2005 do 2007.

Poseł na Sejm IV, V i VI i VIII kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji.

Przynależał do PiS do 2011 roku. Poza partią w wyniku usunięcia decyzją komitetu politycznego z 4 lipca 2011 roku. Założył w 2012 roku i jest związany do dziś z Solidarną Polską. Jest prezesem tej formacji.

Zaprzysiężenie Ministra Sprawiedliwości – Zbigniewa Ziobro (fot.twitter)

 

Mariusz Kamiński - Minister – członek Rady Ministrów, Koordynator ds. Służb Specjalnych

Z wykształcenia historyk. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2001-2002 był wiceprezesem partii Przymierze Prawicy, następnie przystąpił do PiS, w którym od 2004 do 2006 pełnił obowiązki prezesa regionu warszawskiego. W rządzie Kazimierza Marcinkiewicza był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Był inicjatorem utworzenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od 2006 do 2009 roku pełnił funkcję szefa CBA.

Zaprzysiężenie Ministra, Członka Rady Ministrów, Koordynatora Służb Specjalnych - Mariusza Kamińskiego (fot.twitter)

 

Henryk Kowalczyk - Minister, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów

Nauczyciel i samorządowiec, poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, od 2006 do 2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Po pierwszych wolnych wyborach samorządowych w maju 1990 roku został wójtem gminy Winnica. W 1998 roku był wojewodą ciechanowskim. Sprawował ten urząd do końca funkcjonowania województwa, następnie wrócił do Winnicy jako wójt gminy.

W latach 1999-2002 był radnym sejmiku mazowieckiego. Od 1992 do 2003 roku należał do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, a od 2004 roku jest związany z partią Prawo i Sprawiedliwość.

Zaprzysiężenie Ministra, Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów – Henryka Kowalczyka (fot.twitter)

 

Elżbieta Witek - Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Rzecznik Rady Ministrów

Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Z wykształcenia historyk. Ukończyła studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracowała jako nauczyciel, a od 1991 roku dyrektor szkół w Jaworze.

Jest współzałożycielką związku zawodowego „Solidarność", w którym od 1980 roku pełniła funkcję sekretarza Komisji Okręgowej. W 1982 roku za działalność opozycyjną została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące. Od 2002 roku zasiadała w jaworskiej radzie miejskiej.

Należy do partii Prawo i Sprawiedliwość. Jest prezesem okręgu legnicko-jeleniogórskiego partii.

Zaprzysiężenie Ministra, Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Rzecznika Rady Ministrów Elżbiety Witek (fot.twitter)

 

Beata Kempa - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Posłanka na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. W latach 2006–2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ukończyła studia z administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.Była radną rady miasta i gminy Syców.

W Sejmie VII kadencji przystąpiła do klubu parlamentarnego Solidarna Polska. 18 listopada 2011 została wykluczona z Prawa i Sprawiedliwości. Objęła funkcję wiceprzewodniczącej klubu Solidarna Polska, a w 2012 roku została jej wiceprezesem. W lipcu 2014 została wiceprzewodniczącą nowo powołanego klubu parlamentarnego Sprawiedliwa Polska, od marca 2015 działającego pod nazwą Zjednoczona Prawica.

Zaprzysiężenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beaty Kempy (fot.twitter)

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA