REKLAMA

Znani samorządowcy o roku prezydenta Andrzeja Dudy

  • www.portalsamorzadowy.pl
  • Autor: Portalsamorzadowy.pl
  • 05 sierpnia 2016 14:35
Znani samorządowcy o roku prezydenta Andrzeja Dudy Andrzej Duda jako prezydent nie ma wielkiego wpływu na jednostki samorządu terytorialnego (fot.:Andrzej Hrechorowicz/KPRP/prezydent.pl)

Andrzej Duda jako prezydent nie ma wielkiego wpływu na jednostki samorządu terytorialnego, ale tam gdzie może się wykazać, zwykle zawodzi – to opinia części samorządowców o roku prezydenta Andrzeja Dudy. Są jednak i tacy, którzy prezydenta oceniają dobrze.

Podstawowy zarzut wobec prezydenta Andrzeja Dudy to brak konsultacji. Nie wszyscy widzą jednak problem w tej materii.

Andrzej Duda? "Kompletny brak konsultacji"

– Jeśli miałbym wystawić prezydentowi ocenę w skali szkolnej, byłoby to 3 na szynach, czyli bardzo słabo – mówi Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli (Nowoczesna). Jego zdaniem rola prezydenta Andrzeja Dudy sprowadza się jedynie do wykonywania poleceń partyjnych.

– Gdybyśmy dzisiaj oceniali działalność rządu PiS-u w porównaniu do prezydenta, to jest to dokładnie to samo. Zero asertywności, zero kontaktu z samorządem. Za poprzedniego prezydenta kilkakrotnie byłem na konsultacjach w Pałacu Prezydenckim z samorządami, a przez ostatni rok ani razu. Ciągle musimy gdzieś walczyć i o coś wojować, nikt z nami niczego nie konsultuje. Pan prezydent jest niestety wykonawcą poleceń. Nie zawetował żadnej ustawy, która godzi w interesy samorządu. Kompletny brak konsultacji to jest mój największy zarzut. Niekoniecznie musimy się we wszystkim zgadzać, ale trzeba sprawy konsultować – zaznacza prezydent Nowej Soli.

Podobną opinię głosi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha (PO). Jak podkreśla, przedstawiciele samorządów mają prawo być zaniepokojeni akceptowaniem przez prezydenta ustaw, które w oczywisty sposób nakładają na samorządy dodatkowe obowiązki i często wiążą się z dodatkowymi kosztami.

– PiS nigdy nie krył, jaką ma oś programu i wiadomo, że samorządy nigdy nie były punktem centralnym. Prezydent Duda powinien bardziej wsłuchiwać się w procesie legislacyjnym. Jeśli samorządy zgłaszają wątpliwości w sposób umotywowany, skierowanie pytania do Trybunału Konstytucyjnego powinno być rozważone przez prezydenta. Nie musi zawsze podzielać naszej argumentacji, ale powinien jej wysłuchać. Prezydent może podpisać ustawę w całości, a mimo wszystko skierować pytanie do TK. Pytanie skierowane przez prezydenta w ramach tzw. kontroli następczej ma moc. W imieniu samorządów takiego działania ze strony pana prezydenta na pewno byśmy oczekiwali – zaznacza z kolei Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich.

Zdaniem Kazimierza Koprowskiego, przewodniczącego Rady Miasta w Tarnowie z ramienia PiS, Andrzeja Dudę należy po prostu dobrze ocenić po pierwszych dwunastu miesiącach prezydentury. – To człowiek niesłychanie zaangażowany w swoją pracę. Również w sprawy samorządowe, choć wiadomą rzeczą jest, że jego pierwsze decyzje musiały dotyczyć spraw ogólnopolskich i areny międzynarodowej – zaznacza Koprowski.

Jego zdaniem, te ustawy, które zostały podpisane przez prezydenta i były „na styku” z samorządami, jak choćby program 500 plus, należy ocenić pozytywnie. A jak radny zapatruje się na pomysły zmian w samorządach zapowiedziane przez ministra Andrzeja Derę?

– Patrząc w przyszłość, m.in. na rozważaną możliwość wprowadzenia systemu prezydenckiego w samorządach, mogę powiedzieć, że nigdy nie ma ludzi niezastąpionych. W wielu samorządach utworzyły się lokalne koterie i ograniczenie kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do dwóch kadencji może być dobrym pomysłem. Obecne ustawodawstwo daje duże możliwości wójtom, burmistrzom i prezydentom, natomiast ogranicza kompetencje drugiego organu, czyli rady miast i gmin. To wymaga zmian, nie tylko w kontekście ograniczenia kadencji do dwóch, ale też wzmocnienia rad w wykonywaniu ich zadań i nadzoru nad zadaniami wykonywanymi przez samorząd. Jeśli w tym kierunku pójdą prace w kancelarii prezydenta, to społeczeństwo powinno być zadowolone – zaznacza Koprowski.

Czytaj cały tekst tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (1 komentarzy)

  • Marek Skomorowski Chełm 2016-08-06 21:03:14
    W związku z ujawnieniem największej w historii powojennej Polski afery gruntowej masowych zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin z "R" rolnych na "B" budowlane jakie miały miejsce na przełomie ostatnich lat należy zlikwidować KRUS, pseudo rolnicy powinni być na równych prawach jak pozostała część podatników, podmiotów gospodarczych na terenie Naszego kraju!!! Afera gruntowa-malwersacji finansowych autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z starostami powiatowymi wykonujących zadania z zakresu administracji Rządowej, cytuję poniżej sześć punktów z pisma Starostwa Powiatowego Chełmie sposób przeprowadzenia modernizacji gruntów rolnych z środków Unijnych przeznaczonych przez Marszałka Województwa Lubelskiego gdyż, w pozostałych powiatach i województwach sposób zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin z oznaczenia „R” na „B” budowlanie od 2012roku był bliźniaczy, powyższe potwierdzają mapy klasyfikacyjne gruntów jak i mapy w zasobach geodezyjno kartograficznych ( obecnie Afera Rządowa, pokazująca Państwo Polskie bezprawia i zorganizowanej przestępczości ). Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku. 1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.). 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie. 4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639). 6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji. Wnioski są oczywiste: Na poziomie prac geodezyjnych nie wykonano operatów pod którymi powinni się podpisać właściciele gruntów, potwierdzam jako poszkodowany, zaś wprowadzono zmiany w ewidencji gruntów i księgach wieczystych bez zgody stron postępowania, co dowodzi jak wynika o olbrzymich masowych malwersacjach pieniężnych, niszczenia dokumentacji urzędowej również w księgach wieczystych. Geodezja wprowadzając zamiany do ewidencji gruntów zdestabilizowała system prawny w całej Polsce. Powyższe przestępstwa i inne są podtrzymywane w Powiecie Chełmskim przez Starostę Chełmskiego Piotra Deniszczuka z ugrupowania politycznego Polskiego Stronnictwa Ludowego(komucha, przestępcę, bankowca) po odsuniętych ze stanowiska starosty chełmskiego Pawła Ciechana z SLD i jego zastępcy Mirosława Czecha PiS(wylecieli po interwencji premier Ewy Kopacz, zaś nie przewidzieliśmy iż, Mirosław Czech grał na dwie strony również w funkcji radnego Miasta Chełma, zaraz po tym, dziwnym zbiegiem okoliczności wygrywa żona Pawła Ciechana konkurs na stanowisko kierownicze Inspektora Nadzoru w Mieście Chełm-klika przestępcza nigdy niemiała tak idealnie rozwiniętych skrzydeł ). Organa podatkowe są zalążkiem zorganizowanej przestępczości, bezkarności w okradaniu społeczeństwa celem utrzymania bezmózgowców (postkomunistów , gangsterów) na najwyższych stanowiskach z środków publicznych, powyższe potwierdzają bliźniacze przestępstwa z działkami „B” budowlanymi wcześniej rolnymi dla obrębu Miasta Chełma, gdzie zniknęły dotychczasowe zapisy w Starostwie Powiatowym w Chełmie klasyfikacji gruntów rolnych dla całego obrębu Miasta Chełm, bliźniacze przestępstwa potwierdza: pismo Starostwa Powiatowego w Chełmie z dnia 25 czerwca 2013roku Symbol OR.1510.5.2013. . Niebyło nawet uchwalonego prawomocnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obrębu; Gmina Chełm posiadała opracowany i zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 i ogłoszony w Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163 z dnia 10.09.2004roku który stracił ważność zgodnie z przepisami po 5latach w 2009roku. Gmina opracowała i zatwierdziła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Uchwałą Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Chełm z dnia 29.12.2012r. Stosownie do art. 101 ustawy o samorządzie gminnym Gmina Chełm nie powiadomiła stron postępowania właściciel gruntów dla powyższego obrębu czy też, wieczystych użytkowników o służących im prawach wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w związku z, podjęciem przez gminę uchwały o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyżej wymienione Uchwały i daty potwierdził Wójt Gminy Chełm woj. Lubelskiego w pismach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, symbole pism Fp 3111.199.2014 z dnia 07 lipca 2014;Fp 3111.156.2014 z dnia 28 kwietnia 2014roku;Fp 3111.264.2014 z dnia 16 października 2014roku. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06 listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art. 28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele. Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem prawa własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami, czy też uniemożliwia ich zabudowę. W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł „ zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty, a więc spełnia wymogi z art. 104 Kpa” Podobnie jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok z dnia 23.06.2010roku sygn. akt II OSK 1017/09" W ocenie NSA zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma przedmiot strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nie rolnicze" Wyżej wymienione wyroki mogą jedynie potwierdzić związek przyczynowo polityczny śmierci Andrzeja Leppera, zajmującego się w powyższym czasie również, kulisami afery gruntowej, nawet daty potwierdzają iż, PSL rozwinęło skrzydła w przedmiotowej aferze w bezkarności dopiero po śmierci kontrowersyjnego polityka „Samoobrony Andrzeja Leppera”. Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013r. poz. 503, podpisana 16 kwietna 2013roku przez Prezydenta PR jest niewykonalna - prawo nie działa wstecz!!! Znowelizowane przepisy miały rozwiązać problemy w orzecznictwie Sądów Administracyjnych poprzez dodanie w art. 7 ustęp 3a, który jednoznacznie określa strony w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lecz, w wyniku prac geodezyjnych na gruncie bez podpisu właścicieli pod operatami czy wieczystych użytkowników niemożna wprowadzić zmian w ewidencji gruntów, czy też bez wniosku w/w tym bardziej wprowadzać zmiany w księgach wieczystych. Uchwalone przepisy gdzie, stroną jest Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta to dowód przy pracach mających na celu zatuszowania gigantycznych przestępstw gospodarczych słynnej afery gruntowej co jest oczywiste. Art. 64 Konstytucji z art. 21 ustęp 1, potwierdza podmiotowość stron postępowania( zasada ochrony własności jako zasada działania Państwa . Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT od sprzedaży nieruchomości od wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TUSE) z 15 września 2013roku w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10 powyższe działania marketingowe wykroczyły poza zwykłe formy sprzedaży. Podobnie jak wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 09.11.2011roku sygn. Akt I FSK 1655/11 potwierdził, iż nie z ich inicjatywy doszło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego" nie dokonali też czynności z uzbrojeniem tych działek. Skoro sam fakt sprzedaży tych gruntów przez rolnika sprzedając te grunty jest podatnikiem podatku VAT ". E-mail ; Marek.Skomorowski.1970@wp.pl .REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA