REKLAMA


Marek Książek - informacje o kandydacie do sejmu To twój profil? Pomóż nam go udoskonalić. Napisz na adres parlament@ptwp.pl

Marek Książek Wybory 2015

Głosowanie internautów zakończone.
Wyniki zaktualizowano 23 października.

 • WASZ RANKING W OKRĘGU
   

  44 miejsce 0,43 % poparcia
 • POPULARNOŚĆ NA LIŚCIE
  KOMITETU W OKRĘGU

  5 miejsce 5,14 % poparcia

Ukończył stu­dia zawodowe w Wyższej Szkole Gospo­darstwa Nieru­chomoś­ci­ami w Warszawie. Uzyskał również spec­jal­iza­cję z zakresu orga­ni­za­cji pomocy społecznej. Rozpoczął również stu­dia pody­plo­mowe — „Menadżer Samorządu Terytorialnego”.

Pra­cow­ał na stanowisku dyrek­tora Środowiskowego Domu Samopo­mocy w Sochaczewie.

Jest członkiem m.in. Towarzystwa Przy­jaciół Ziemi Błońskiej, Sto­warzyszeń „Przyłącz Się Do Nas” i „Z Sercem Do Wszystkich”.

Pełni funkcję Ławnika Sądu Rejonowego w Pruszkowie.

Jest Preze­sem Powia­towym PSL oraz zastępcą Prezesa Gmin­nej orga­ni­za­cji PSL w Błoniu.

Obec­nie Wice­bur­mistrz Gminy Błonie.

Kontakt/Redakcja: zauważyłeś błąd w swojej notce napisz na adres parlament@ptwp.pl.

Skomentuj

 • Brak komentarzy.