REKLAMA


Dorota Pyć - informacje o kandydacie do sejmu To twój profil? Pomóż nam go udoskonalić. Napisz na adres parlament@ptwp.pl

Dorota Pyć Wybory 2015

Głosowanie internautów zakończone.
Wyniki zaktualizowano 23 października.

 • WASZ RANKING W OKRĘGU
   

  8 miejsce 3,16 % poparcia
 • POPULARNOŚĆ NA LIŚCIE
  KOMITETU W OKRĘGU

  1 miejsce 35,74 % poparcia

Ur. 29 III 1971 w Gdyni, prawnik, nauczyciel akademicki. W 1990 r. ukończyła III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, w 1995 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1990 r. doktorantka na tym Wydziale, od 17 VI 2000 r. doktor nauk prawnych w zakresie prawa na podstawie przygotowanej w Katedrze Prawa Morskiego rozprawy „Wpływ zasady zrównoważonego rozwoju na ochronę środowiska i zasobów naturalnych w obszarze Morza Bałtyckiego”. Od 1 X 2000 r. adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 17 IX 2012 r. doktor habilitowana, od 1 III 2013 r. zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego. Od października 2014 r. kierownik Katedry Prawa Morskiego na WPiA UG.

Specjalistka w zakresie prawa morza, prawa morskiego oraz prawa ochrony środowiska. Autorka m.in. monografii „Prawo zrównoważonego rozwoju” (2006), oraz rozprawy habilitacyjnej „Prawo Oceanu Światowego. Res usus publicum” (2011). Jest współredaktorem i współautorem Leksykonu Prawa Morskiego. 100 podstawowych pojęć (2013) oraz Leksykonu Prawa Międzynarodowego Publicznego. 100 podstawowych pojęć (2012), a także tomu IV Prawo międzynarodowe publiczne Wielkiej Encyklopedii Prawa (2014). Autorka m.in. artykułów: „Filozofia prawa zrównoważonego rozwoju” (Gdańskie Studia Prawnicze 2007), „Efektywność środków ochrony w obszarach morskich o szczególnej wrażliwości” (Prawo Morskie 2008), „Odpowiedzialność za bezpieczeństwo statków i środowiska zgodnie z wymaganiami kodeksu zarządzania bezpieczeństwem (Kodeksu ISM)” (Gdańskie Studia Prawnicze 2013).

Od 2000 r. członek Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk, od 2010 r. wiceprzewodnicząca Komisji, a od października 2014 r. przewodnicząca tej Komisji. W 2008 r. Prezes Rady Ministrów RP powołał ją na członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego. 4 IX 2013 r. powołana przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odpowiedzialnego za gospodarkę morską. 28 XI 2013 r. powołana przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Ministra Infrastruktury i Rozwoju, na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odpowiedzialnego za gospodarkę morską.

Od 12 VI 2013 r. członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego. Od 3 II 2014 r. członek Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Od 2011 r. członek powołanej przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego Międzywydziałowej Komisji ds. Realizacji Polityki Morskiej. Wysoko ceni sobie dydaktykę i współpracę ze studentami. Współpracuje ze studentami stowarzyszonymi w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa (ELSA) w zakresie patronatu naukowego i organizacji międzynarodowych i ogólnopolskich morskich konferencji naukowych.

 

 

 

Kontakt/Redakcja: zauważyłeś błąd w swojej notce napisz na adres parlament@ptwp.pl.

Skomentuj (6 komentarzy)

 • Paweł 2015-10-23 18:21:40
  Pani Profesor popieram i trzymam kciuki!
 • Maryla 2015-10-10 11:21:25
  Pani Doroto trzymam kciuki za wygraną, będę głosowała! :)
 • słupszczanka 2015-09-28 09:40:50
  Bardzo się cieszę, że tacy ludzie będą w Sejmie! Przy obecnej sytuacji politycznej to właśnie taki ludzi jak Pani Profesor Pyć potrzebujemy :)
 • Jurand 2015-09-28 08:15:47
  Sejm potrzebuje właśnie takich specjalistów, a nie "polityków" od wszystkiego i od niczego.
 • Jacek 2015-09-28 07:24:05
  Wreszcie będę miał na kogo glosować. Znam, szanuje, popieram! Pani Profesor ma Pani mój glos.
 • Gdynia 2015-09-27 16:52:17
  Świetna kandydatura! :) Pani Profesor trzymam kciuki!!!