REKLAMA


Grzegorz Wojciechowski - informacje o pośle na sejm VIII kadencji To twój profil? Pomóż nam go udoskonalić. Napisz na adres parlament@ptwp.pl

Grzegorz Wojciechowski Poseł VIII kadencji

OCEŃ POSŁA

Poseł na Sejm VIII kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Senator VII kadencji.

Urodził się 25 sierpnia 1960 r. w Rawie Mazowieckiej.

W 1986 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a w 2000 r. – studia podyplomowe na Wydziale Fizyki Technicznej, Matematyki Stosowanej i Informatyki Politechniki Łódzkiej.

W latach 1976–1998 prowadził w Regnowie własne gospodarstwo rolne o profilu ogólnorolnym. Następnie, przez 4 lata, pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie. Od 2002 do 2007 r. pełnił funkcję kierownika Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rawie Mazowieckiej.

W latach 1998–2006 był radnym i przewodniczącym Rady Gminy Regnów, a w okresie 2006–2007 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

W Senacie VII kadencji był członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Jest żonaty, ma jedno dziecko.

W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował z listy PiS do Sejmu w okręgu piotrkowskim. Otrzymał 21 163 głosy, uzyskując mandat posła VIII kadencji.

W Sejmie VIII kadencji zasiada w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji do Spraw Petycji.

Kontakt/Redakcja: zauważyłeś błąd w swojej notce napisz na adres parlament@ptwp.pl.

Skomentuj

  • Brak komentarzy.