REKLAMA


Jan Duda - informacje o pośle na sejm VIII kadencji To twój profil? Pomóż nam go udoskonalić. Napisz na adres parlament@ptwp.pl

Jan Duda Poseł VIII kadencji

OCEŃ POSŁA

Ur. 17 maja 1960r., pochodzi z sądeckiego rodu Dudów. Poseł na sejm VIII kadencji. Członek Prawa i Sprawiedliwości.

Rolnik, przedsiębiorca, dyplomowany specjalista od mechaniki samochodowej, górnictwa, protokołu dyplomatycznego i prawa samorządowego. Od 38 lat prowadzi gospodarstwo rolne w Gołkowicach Górnych, Rdziostowie i Nowym Sączu, właściciel firmy usługowo doradczej ”FUD EKO” realizującej projekty unijne w ramach POKL, współwłaściciel i prezes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Spółka Właścicieli Sp. z o.o. w Rdziostowie.

Od 17. roku życia związany z ruchem niepodległościowym. Zajmował się m.in. kolportażem podziemnych wydawnictw. W 1980 r. współzakładał rolniczą Solidarność. W czasie stanu wojennego organizował akcje wspierania rodzin aresztowanych działaczy.

Był jednym z inicjatorów odrodzenia Solidarności rolniczej. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Wojewódzkiej „Solidarności” Rolników Indywidualnych. Po reformie samorządowej w 1998 r. został radnym powiatowym z listy AWS– Przewodniczącym Rady Powiatu Nowosądeckiego. Był inicjatorem uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego i Rad Gminnych Sądecczyzny nadającej Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Ziemi Sądeckiej. Aktualnie Przewodniczący Rady Powiatowej Solidarności RI w Nowym Sączu i Członek Prezydium Rady Krajowej.

Od 16. lat w ramach upowszechniania kultury, współfinansuje publikacje albumowe nowosądeckich artystów. Jest członkiem założycielem Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego i Akcji Katolickiej. Za działalność społeczną i patriotyczną był wielokrotnie nagradzany i odznaczany.

W 2015 r. startował do Sejmu z listy KW Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym Nowy Sącz (Nowy Targ, Gorlice, Chełmiec). Został wybrany na posła zdobywając 9 110 głosów.

W Sejmie VIII kadencji zasiada w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt/Redakcja: zauważyłeś błąd w swojej notce napisz na adres parlament@ptwp.pl.

Skomentuj

  • Brak komentarzy.