REKLAMA


Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - informacje o pośle na sejm VIII kadencji To twój profil? Pomóż nam go udoskonalić. Napisz na adres parlament@ptwp.pl

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska Poseł VIII kadencji

OCEŃ POSŁA

Poseł na Sejm RP VII i VIII kadencji. Należy do Platformy Obywatelskiej.

W 2015 została ponownie wybrana do Sejmu (dostała 6421 głosów) w okręgu Wałbrzych (Świdnica, Wałbrzych, Dzierżoniów).

W Sejmie VIII kadencji zasiada w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Finansów Publicznych.

Rodowita wałbrzyszanka, absolwentka IV Liceum Ogólnokształcącego, a następnie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 2002 roku Radna Rady Miejskiej Wałbrzycha, a w kolejnych kadencjach także jej Przewodnicząca. Od 2011 roku jako Poseł na Sejm RP pracowała w dwóch najbardziej aktywnych Komisjach - Finansów i Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Przewodnicząca Miejskiego Koła Wałbrzych PO i Wiceprzewodnicząca Zarządu powiatowego PO w Wałbrzychu.

W czasie pełnienia mandatu Posła na Sejm RP aktywnie i konsekwentnie:

- współpracuje z Radnymi, Prezydentami, Burmistrzami i Wójtami poszczególnych gmin,

- jest obecna w codzienności Mieszkańców,

- prowadzi kilka biur poselskich, w których są udzielane bezpłatne porady prawne, obywatelskie i mieszkaniowe,

- pracuje z wieloma organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami, których inicjatywom od wielu lat patronuje,

- uczestniczy w codziennej pracy szkół, przedszkoli, a projekty realizowane z Dziećmi i Młodzieżą to dla niej zawsze największe wyzwanie i radość,

- kieruje swoje wsparcie także do środowisk aktywnych kobiet, Seniorów i Harcerzy,

- współtworzy najlepszy klimat dla działalności sportowej, związków sportowych, klubów i zrzeszeń,

- włącza się w działania mające na celu pozyskiwanie dofinasowania m.in. na obwodnicę Wałbrzycha, remonty dróg, obiektów zabytkowych, kościołów, inwestycje w infrastrukturę sportową, boiska, stadiony (najważniejsze z nich to m.in. Zamek Książ, Stara Kopalnia, Kościół Pokoju w Świdnicy, Aqua-Zdrój, Biblioteka w Czarnym Borze).

Mama Aleksandra, pasjonatka sportu, lubi dobrą muzykę i włoską kuchnię.

Kontakt/Redakcja: zauważyłeś błąd w swojej notce napisz na adres parlament@ptwp.pl.

Skomentuj (1 komentarzy)