REKLAMA


Andrzej Szlachta - informacje o pośle na sejm VIII kadencji To twój profil? Pomóż nam go udoskonalić. Napisz na adres parlament@ptwp.pl

Andrzej Szlachta Poseł VIII kadencji

OCEŃ POSŁA

Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Urodził się 19 stycznia 1947 r. w Rzeszowie. Ukończył Technikum Elektryczne w 1966 r. w Tarnowie. W 1970 r. ukończył Politechnikę Rzeszowską, a w 1974 r. Politechnikę Warszawską z wyróżnieniem. W 1979 r. obronił rozprawę doktorską z wyróżnieniem w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie, za co otrzymał nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego.

W okresie zatrudnienia otrzymał kilkanaście Nagród Rektora PR. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych, napisał 3 podręczniki akademickie, był autorem kilku patentów i zgłoszeń patentowych. Za pracę naukową i dydaktyczną został odznaczony srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Edukacji Narodowej. Za działalność naukowo – techniczną otrzymał Złotą Odznakę Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W 1980 r. wstąpił do NSZZ „Solidarność” gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Wydziałowej w Politechnice Rzeszowskiej. W stanie wojennym był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W połowie 1989 r. reaktywował struktury akademickie NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. W okresie od 1991 r. do 1999 r. był przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w Politechnice Rzeszowskiej. Był członkiem Zarządu Regionu Rzeszowskiego i członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

W 1999 r. został wybrany Prezydentem Rzeszowa. Pełnił tę funkcję do 29 listopada 2002 r. W latach 2002 – 2005 pełnił mandat radnego miasta Rzeszowa. W 2005 r. wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. We wrześniu 2005 r. kandydował do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości i został posłem na Sejm RP V kadencji. W 2007 r. i w 2011 r. ponownie został posłem z listy Prawa i Sprawiedliwości. Przez trzy kadencje był członkiem Komisji Finansów Publicznych. W obecnej kadencji zasiada dodatkowo w Komisji Senioralnej.

W strukturach Prawa i Sprawiedliwości pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Powiatowego PiS w Rzeszowie i Sekretarza Rady Regionalnej PiS.

W 2015 został ponownie wybrany do Sejmu, otrzymując 24 365 głosów. W Sejmie VIII kadencji zasiada w Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Finansów Publicznych.

Kontakt/Redakcja: zauważyłeś błąd w swojej notce napisz na adres parlament@ptwp.pl.

Skomentuj

  • Brak komentarzy.