REKLAMA

Powiaty: krośnieński, świebodziński, zielonogórski oraz miasta na prawach powiatu: Zielona Góra


Waldemar Sługocki - informacje o senatorze 2015 To twój profil? Pomóż nam go udoskonalić. Napisz na adres parlament@ptwp.pl
UZYSKAŁ/A MANDAT

Waldemar Sługocki Wybory 2015

OCEŃ SENATORA

Senator IX kadencji. Politolog, urzędnik państwowy i samorządowy oraz polityk, od 2010 do 2011 roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, od 2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, poseł na Sejm VII kadencji.

Ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. W 2014 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce.

Naukowo związany z Instytutem Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, a następnie z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania tej uczelni, na której objął stanowisko profesora nadzwyczajnego. Ukończył także podyplomowe studia z zakresu badań i analiz strategicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 1997 roku zatrudniony w administracji publicznej, początkowo w urzędzie wojewódzkim w Zielonej Górze, a od 1999 w urzędzie marszałkowskim województwa lubuskiego (pełniąc stanowiska podinspektora, inspektora, kierownika oddziału i zastępcy dyrektora departamentu). W 2007 roku objął stanowisko zastępcy burmistrza Żagania. W 2008 roku powrócił do urzędu marszałkowskiego jako dyrektor departamentu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego, a następnie jako dyrektor departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 2 marca 2010 roku powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej. W wyborach w 2011 roku z ramienia tego ugrupowania został wybrany do Sejmu. Kandydując w okręgu lubuskim, otrzymał 6465 głosów. 21 października 2011, na swój wniosek, został odwołany ze stanowiska w rządzie. 7 stycznia 2015 roku został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

W wyborach w 2015 wystartował do Senatu z ramienia PO w okręgu nr 20. Uzyskał mandat senatora IX kadencji, otrzymując 61 018 głosów. W listopadzie 2015 zakończył pełnienie funkcji wiceministra.

Kontakt/Redakcja: zauważyłeś błąd w swojej notce napisz na adres parlament@ptwp.pl.

Skomentuj (1 komentarzy)

  • Kaem 2017-05-31 10:56:38
    Dno. Facet bez honoru. I własnego zdania. Poseł skompromitowanej. PO a nie RP.