REKLAMA

500 zł na dziecko od kwietnia? Nie dla rodzin rolniczych

  • Autor: Farmer.pl/JS
  • 04 marca 2016 13:08
500 zł na dziecko od kwietnia? Nie dla rodzin rolniczych Rodziny rolnicze później niż inne uzyskają informację o tym, czy będzie im przysługiwało świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko (fot. pixabay.com CC0)

Rodziny rolnicze później niż inne uzyskają informację o tym, czy będzie im przysługiwało świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Później więc mogą wystąpić o przyznanie świadczenia – i później je otrzymają. Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego ogłaszana jest bowiem do 23 września każdego roku.

Program pomocy rodzinie zakłada, że na pierwsze dziecko pomoc będzie udzielana tylko wtedy, jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 800 zł (1200 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym).

Takie założenie wprowadza dla ubiegających się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko wymóg ustalenia dochodu. Jak się okazuje, nie będzie to wcale szybkie i proste w rodzinach rolniczych.

Otóż dochód z gospodarstwa rolnego ogłasza prezes GUS – i robi to „nie później niż do dnia 23 września każdego roku”. I tego „nie później” się trzyma: ostatnie obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jest właśnie z 23 września 2015 roku. Zatem rolnik dopiero po 23 września wie, jaki jest jego dochód za rok poprzedni, ustalony według prezesa GUS.

Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego”, a „Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.” 

Aby ustalić prawo do świadczenia, trzeba złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej: "Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego jest wymagane potwierdzenie:

1) wysokości dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, w tym dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 1.

Czytaj całość na: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA