REKLAMA

Agencje pracy tymczasowej krytykują projekt MRPiPS. "Oczekiwaliśmy rozwiązań dużo bardziej zrównoważonych"

  • www.pulshr.pl
  • Autor: Pulshr.pl
  • 19 lipca 2016 15:29
Agencje pracy tymczasowej krytykują projekt MRPiPS. "Oczekiwaliśmy rozwiązań dużo bardziej zrównoważonych" - Obawiamy się, że tak duże, kolejne ograniczenie możliwości stosowania elastycznych rozwiązań w zatrudnieniu, mocno wpłynie na konkurencyjność przedsiębiorstw działających w Polsce - dodaje Anna Wicha. (Fot. Shutterstock)

- Projekt MRPiPR wprowadza niejasny podział odpowiedzialności między agencje pracy tymczasowej a pracodawców użytkowników, co z pewnością zniechęci cześć klientów do korzystania z naszych usług - mówi Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

W ubiegłym tygodniu MPRiPS przedstawiło projekt ustawy dotyczący zmian w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych i niektórych innych ustaw. Jak wskazuje Polskie Forum HR, podstawowe zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych dotyczą:

• ograniczenia okresu zatrudnienia pracowników tymczasowych u jednego pracodawcy użytkownika do 18 miesięcy,

• wprowadzenia kar w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł zarówno dla agencji zatrudnienia jak i pracodawcy użytkownika w przypadku kierowania pracownika tymczasowego do prac szczególnie niebezpiecznych, prac na stanowisku pracownika uczestniczącego w strajku, prac tego samego rodzaju jak praca wykonywana przez pracownika, z którym w okresie ostatnich 3 miesięcy został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej długości zatrudnienia,

• wprowadzenia dodatkowych wymagań w stosunku do umów cywilnoprawnych zawieranych z pracownikiem tymczasowym (m.in. zastosowanie definicji pracy tymczasowej, ograniczeń w zakresie prac powierzanych pracownikowi tymczasowemu, maksymalnego okresu zatrudnienia),

• przedłużenia umowy, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży do dnia porodu,

• wprowadzenia dla agencji zatrudnienia świadczącej usługi w zakresie pracy tymczasowej obowiązku posiadania zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 25 -krotności przeciętnego wynagrodzenia,

• zwiększenia wymagań w stosunku do zagranicznych agencji zatrudnienia prowadzących działalność na terenie Polski.

Czytaj cały tekst tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA