REKLAMA

CBOS: Polacy ocenili rząd. Plus za politykę prorodzinną i obronność. Minus za zdrowie

  • Autor: PAP/AT
  • 10 listopada 2016 07:12
CBOS: Polacy ocenili rząd. Plus za politykę prorodzinną i obronność. Minus za zdrowie Najwięcej pochlebnych ocen rząd zbiera za politykę wpierania rodzin (fot.facebook.com/pisorgpl)

• Polacy ocenili rok działania rządu.
• Najlepiej wypadły działania w zakresie polityki prorodzinnej, zwalczania przestępczości oraz obronności.
• Najgorsze oceny respondenci wystawiają rządowi za politykę zdrowotną, rolną i zagraniczną.

Zdecydowanie najwięcej pochlebnych ocen rząd zbiera za politykę wpierania rodzin. 13 proc. ankietowanych wystawia rządowi ocenę bardzo dobrą za politykę wspierania rodzin, 40 proc. ocenę dobrą, 25 proc. ocenę dostateczną a 13 proc. ocenę niedostateczną. 9 proc. nie ma zdania na ten temat - wynika z październikowego sondażu CBOS.

Działania rządu w zakresie zwalczania przestępczości i zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom bardzo dobrze ocenia 7 proc. ankietowanych, 29 proc. ocenia je dobrze, 32 proc. dostatecznie a 14 proc. niedostatecznie. 18 proc. nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Politykę rządu w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa bardzo dobrze ocenia 6 proc. respondentów, dobrze 28 proc., dostatecznie 24 proc. a niedostatecznie 25 proc. 16 proc. nie ma zdania na ten temat - wynika z sondażu.

Jeśli chodzi o zwalczanie korupcji, 8 proc. badanych wystawia rządowi ocenę bardzo dobrą, 25 proc. dobrą, 28 proc. dostateczną a 17 proc. niedostateczną. 22 proc. nie umie ocenić jednoznacznie tej kwestii.

5 proc. respondentów uważa, że rząd bardzo dobrze kieruje państwem, 27 proc. uważa, że robi to dobrze, 34 proc., że dostatecznie a 24 proc. że niedostatecznie. 10 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

Jeśli chodzi o działania gabinetu Beaty Szydło w zakresie opieki nad ludźmi potrzebującymi pomocy - 7 proc. wystawia rządowi "piątkę", 25 proc. "czwórkę", 31 proc. "trójkę" a 23 proc. ocenę niedostateczną. 15 proc. nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Politykę rządu w dziedzinie szkolnictwa i oświaty jako bardzo dobrą ocenia 5 proc. ankietowanych, jako dobrą 26 proc., jako dostateczną 27 proc. a 26 proc. jako niedostateczną. 17 proc. nie umie jednoznacznie ocenić tej sprawy.

Polityka gospodarcza rządu jest oceniana bardzo dobrze przez 4 proc. respondentów, dobrze przez 26 proc., dostatecznie przez 38 proc. a niedostatecznie przez 20 proc. 12 proc. badanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Sposób, w jaki rząd gospodaruje pieniędzmi publicznymi, bardzo dobrze ocenia 4 proc. badanych, dobrze 23 proc., dostatecznie 28 proc. a niedostatecznie 29 proc. 15 proc. nie było w stanie jednoznacznie ocenić tej sprawy.

Jeśli chodzi o politykę informowania obywateli o stanie kraju i pracy rządu, to 3 proc. uważa ją za bardzo dobrą, 23 proc. za dobrą, 31 proc. za dostateczną, 29 proc. jako niedostateczną. 14 proc. nie ma zdania na ten temat.

Polityka zagraniczna rządu została oceniona na "piątkę" przez 5 proc. badanych, na "czwórkę" przez 19 proc. na "trójkę" przez 27 proc. a "dwójkę" za politykę zagraniczną wystawiło rządowi 31 proc. 18 proc. nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii.

Politykę rolną rządu bardzo dobrze ocenia 2 proc. respondentów, dobrze 18 proc., dostatecznie 28 proc. a niedostatecznie 20 proc. Blisko jedna trzecia badanych - 32 proc. - nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Politykę w zakresie opieki zdrowotnej bardzo dobrze ocenia 1 proc. badanych, dobrze 18 proc., dostatecznie 37 proc. a 33 proc. niedostatecznie. 11 proc. nie ma zdania na ten temat.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 8-19 października 2016 roku na liczącej 937 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA