REKLAMA

Episkopat apeluje do partii politycznych. "Trudno znaleźć jedną opcję"

  • Autor: PAP
  • 09 września 2015 07:54
Episkopat apeluje do partii politycznych. "Trudno znaleźć jedną opcję" Abp Gądecki przypomina, że "wyboru należy dokonywać w zgodzie z wartościami", Fot. kolegiata.org

Twierdzenie, że jakaś partia lub ugrupowanie polityczne w pełni odpowiadają wymogom wiary i życia chrześcijańskiego, powoduje nieporozumienia - napisał abp Stanisław Gądecki w apelu do partii politycznych, wystosowanym w związku z pytaniami wiernych dotyczących członkostwa w nich.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wyjaśnia, że skierował apel w związku z napływającymi do niego pytaniami wiernych dotyczącymi członkostwa w określonych partiach politycznych oraz wzajemnych zobowiązaniach, pragnie też przypomnieć wymagania katolickiej nauki społecznej.

"Wybór zgodny z wartościami"

Abp Gądecki przypomina, że "wyboru należy dokonywać w zgodzie z wartościami", a "twierdzenie, że jakaś partia lub ugrupowanie polityczne w pełni odpowiadają wymogom wiary i życia chrześcijańskiego powoduje nieporozumienia".

Trudno znaleźć jedną pozycję czy opcję polityczną, która byłaby w pełni zgodna z wymogami wiary chrześcijańskiej - podkreśla.

Partie polityczne mają na celu umożliwienie wszystkim obywatelom szerokiego uczestnictwa i dostępu do spraw publicznych. Zadaniem partii jest wyrażanie aspiracji społeczeństwa obywatelskiego i ukierunkowywanie ich na dobro wspólne oraz dawanie obywatelom rzeczywistej możliwości współuczestnictwa w kształtowaniu decyzji politycznych.

"Demokratyczne od wewnątrz"

Partie powinny być demokratyczne od wewnątrz, cechować się umiejętnością syntezy politycznej i planowania - przywołuje abp Gądecki w apelu słowa z "Kompendium Nauki Społecznej Kościoła".

Według przewodniczącego Episkopatu Polski, "szczególny obszar rozeznania dla wiernych świeckich" dotyczy wyboru narzędzi politycznych, czyli poparcia dla partii lub innych wyrazów uczestnictwa politycznego.

Wyboru należy dokonywać w zgodzie z wartościami. W każdym razie wszelkie decyzje powinny być zakorzenione w miłości i zmierzające do realizacji dobra wspólnego. Trudno znaleźć jedną pozycję czy opcję polityczną, która byłaby w pełni zgodna z wymogami wiary chrześcijańskiej. Twierdzenie, że jakaś partia lub ugrupowanie polityczne w pełni odpowiadają wymogom wiary i życia chrześcijańskiego powoduje nieporozumienia. Chrześcijanin nie może znaleźć partii w pełni odpowiadającej wymaganiom etycznym zrodzonym z wiary i przynależności do Kościoła" - pisze przewodniczący episkopatu.

"Z duchowym celem człowieka"

Powołując się na nauczanie społeczne Kościoła arcybiskup przypomina, że "przynależność do jakiegoś ugrupowania politycznego nie powinna być nigdy ideologiczna, ale zawsze krytyczna, aby partia i jej program polityczny znajdowały zachętę do podejmowania takich form działania, które w coraz większym stopniu przyczyniałyby się do realizacji dobra wspólnego, włącznie z duchowym celem człowieka".

Hierarcha podkreśla w nim jednocześnie, że rozróżnienie z jednej strony pomiędzy wymogami wiary a opcjami społeczno-politycznymi, z drugiej zaś pomiędzy wyborami dokonywanymi przez poszczególnych chrześcijan i wyborami całej wspólnoty chrześcijańskiej powoduje, że "przynależność czy poparcie dla jakiejś partii czy bloku politycznego uważane jest za decyzję osobistą, uprawnioną przynajmniej w odniesieniu do partii czy stanowisk politycznych, które dają się pogodzić z wiarą i wartościami chrześcijańskimi".

"Nikomu nie wolno zawłaszczać autorytetu Kościoła"

Zdaniem przewodniczącego Episkopatu Polski, wybór partii, ugrupowania, osób, którym należy powierzyć sprawy publiczne, mimo iż dotyczy sumienia każdego z osobna, nie może być wyborem wyłącznie indywidualnym: "Do wspólnot chrześcijańskich należy obiektywna analiza sytuacji własnego kraju, wyjaśnienie jej w świetle niezmiennych wypowiedzi Ewangelii, sięgnięcie do zasad myślenia, do kryteriów osądu i dyrektyw działania, zawartych w nauczaniu społecznym Kościoła".

W żadnym przypadku "nikomu nie wolno zawłaszczać autorytetu Kościoła wyłącznie na rzecz własnego rozwiązania". Wierni powinni raczej starać się "w szczerej rozmowie oświecać siebie nawzajem, zachowując wzajemną miłość i troszcząc się przede wszystkim o dobro wspólne" - podkreśla w apelu abp Gądecki, przypominając nauczanie społeczne Kościoła.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA