REKLAMA

Fundacji Batorego o nowej ustawie dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego

  • Autor: GP
  • 03 marca 2016 14:07
Fundacji Batorego o nowej ustawie dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego Nowelizacja, która zawarta jest w ustawie zwykłej, jest w opinii grupy ekspertów, próbą zmiany ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, określonego w Konstytucji RP. (fot.:Adrian Grycuk/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0 PL)

"To próba zmiany ustroju konstytucyjnego RP, określonego w ustawie zasadniczej, a sposób tworzenia Nowelizacji to zaprzeczenie rzetelnego procesu tworzenia prawa" – działający przy Fundacji im. Stefana Batorego Zespół Ekspertów Prawnych przedstawił stanowisko w sprawie Nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

W związku ze zbliżającym się terminem posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego, na którym rozpatrywana będzie ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zespół ekspertów prawnych działający przy Fundacji im. Stefana Batorego, opublikował stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

W ocenie prawników, prace parlamentu nad nowelizacją trwały rażąco krótko. Prace zajmowały trzy doby. Poprawki do ustawy o Trybunale zgłoszone w trakcie tych prac, znacznie wykraczały poza pierwotny zakres nowelizacji. Jako szczególnie godzące w dobrą praktykę i naukę prawa uznano niewprowadzenie vacatio legis.

Przede wszystkim nowelizacja, która zawarta jest w ustawie zwykłej, jest w opinii grupy ekspertów, próbą zmiany ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, określonego w Konstytucji RP.

Szczegółowe omówienie wszystkich naruszeń Konstytucji RP powodowanych przez nowelizację, zawarte jest w opinii prawnej członka Zespołu prof. dr. hab. Marcina Matczaka, którą Fundacja przekazała jako opinię przyjaciela sądu w sprawie Nowelizacji Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Zespół Ekspertów Prawnych ukonstytuował się w grudniu 2015 roku przy programie Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana Batorego. Jego zadaniem jest formułowanie stanowisk, opinii i ekspertyz nt. przygotowywanych przez rząd i parlament zmian prawnych dotyczących ustroju państwa oraz miejsca instytucji publicznych i obywatelskich w systemie prawa.

Członkowie zespołu prowadzą stały monitoring projektów aktów prawnych, analizując je przede wszystkim pod kątem zgodności wprowadzanych rozwiązań z Konstytucją RP, normami międzynarodowymi i demokratycznymi standardami państwa prawa. Oceniają też stopień ingerencji przepisów w prawa człowieka i obywatela i kierunek zmian ustrojowych jaki wytycza stanowione prawo.

Opinie, ekspertyzy i stanowiska Zespołu przedstawiane są rządowi, parlamentowi, instytucjom publicznym i organizacjom obywatelskim, mediom i opinii publicznej.

Fundacja im. Batorego to  założona w 1988 roku organizacja pozarządowa i ciało ekspercie. Powstało jeszcze w czasie walki z komunizmem, a za główny cel stawia sobie wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA