REKLAMA

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich bez szans na większe pieniądze w 2016 r.

  • Autor: WK
  • 31 grudnia 2015 12:50
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich bez szans na większe pieniądze w 2016 r. Organizacje pozarządowe robią wiele dobrego dla swoich wspólnot /fot.pixabay/

- W czasie kampanii wyborczej PiS podkreślał wagę działania organizacji pozarządowych i zapowiadał zwiększenie ich dofinansowania – mówiła Agnieszka Ścigaj (Kukiz`15) w dyskusji nad poprawkami do ustawy budżetowej w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

- Jeżeli do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) już od wielu lat wpływa 10 razy więcej wniosków, niż te, które może sfinansować, to znaczy że potrzeby organizacji pozarządowych są zdiagnozowane i dodatkowe pieniądze dla tych organizacji, przeznaczane na wykonywane przez nie zadania są społecznie ważne - przekonywała.

To program byłego rządu

Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej tłumaczył, że to nie wina obecnego rządu.

- Mówimy o programie na lata 2014 – 2020 uchwalonego przez poprzedni rząd. Program mówi o konkretnych kwotach, które mamy w budżecie. My tego nie zmienialiśmy. To zostało zaplanowanego przez poprzednią Radę Ministrów - twierdził.

Jego zdaniem pieniędzy na organizacje pozarządowe nigdy dosyć, ale podmioty NGO mają one możliwości korzystania ze wsparcia także z wielu innych źródeł. Niemal w każdym ministerstwie są środki dla organizacji pozarządowych. - FIO ma charakter wycinkowy, służy wspieraniu organizacji pozarządowych przy wykonywaniu zadań bardziej ogólnych. Mamy także inne fundusze, z których korzystają organizacje pozarządowe - dodał Michałkiewicz.

Choćby 30 mln więcej

W odpowiedzi posłowie przekonywali, że warto aby rząd zastanowił się czy tak wiele wniosków składanych przez organizacje pozarządowe nie sygnalizuje dużego obszaru rzeczywistych potrzeb.

– Aby móc uzyskać wsparcie dla realizacji jakiegokolwiek zadań, organizacja musi mieć 20 proc. wkładu własnego kosztów jego realizacji. To gwarantuje, że będą one gospodarować środkami rozważnie i oszczędnie . Nawet 30 mln więcej znacznie polepszyłoby sytuację organizacji pozarządowych - deklarowała Agnieszka Ścigaj.

Wskazała też skąd wziąć te pieniądze. Część celów i priorytetów działania FIO pokrywa się z programem Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). Na obsługę tych programów są wyznaczone określone pieniądze. Gdyby połączyć obie inicjatywy, cześć pieniędzy można by wykorzystać na bezpośrednie wsparcie.

Rozbieżności co do ważności FIO

Również Joanna Królikowska przekonywała, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmiana budżetu FIO nastąpiła w ciągu roku. - Celem głównym Funduszu Inicjatyw Obywatelskich jest prowadzenie różnorodnych działań na rzecz swoich wspólnot. Skoro wyodrębniono działy dotyczące aktywności obywateli oraz działań organizacji pozarządowych, to FIO jest wart szczególnego polecenia i uwadze.

Z tymi opiniami polemizował minister Michałkiewicz: - Należy pamiętać, że wsparcie ze strony rządu, administracji centralnej dla organizacji pozarządowych jest tak naprawdę symboliczne. I takie powinno być. Ta współpraca odbywa się przede wszystkim na poziomie samorządowym. Tak naprawdę jednak, jeśli organizacje te mają spełniać swoją rolę to dlatego, że są blisko obywateli, czyli w gminach, powiatach, województwach. Tam są programy współpracy oraz środki na finansowanie zadań. Jest to jedynie wycinek aktywności organizacji pozarządowych, która odbywa się w naszym kraju - argumentował.

Kwoty się nie zmienią

Rząd w części budżetowej Zabezpieczenie społeczne zaplanował na przyszły rok dla FIO kwotę 7,5 mln zł. Tyle samo przeznaczono na program ASOS. Przy czym w rezerwie celowej FIO pozostaje 52 mln zł, czyli łącznie na program przypada ok.60 mln zł. Na pogram ASOS pozostaje w rezerwie 32,5 mln zł.

Powstał też nowy Fundusz Wspierania Organizacji Użytku Publicznego, którego wydatki w wysokości 502 tys. zł stanowić będą kwotę jego przychodów.

Kto zyska, kto straci

- Założyliśmy, że w tej części budżetu w 2016 r. dochody wyniosą 422 tys. zł czyli tyle samo co w 2015 r. Natomiast wydatki będą na poziomie ponad 864 mln zł i będą wyższe niż w mijającym roku o 19 proc. – referował finansowy harmonogram Piotr Śliwonik, dyrektor Biura Budżetu i Finansów w resorcie RPiPS.

- Dominującą pozycję w tych wydatkach stanowią środki dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych, które wyniosą ponad 745 mln zł. Na współrealizowanie projektów realizowanych wspólnie z UE przeznaczono 47 mln zł, na funkcjonowanie urzędu pracy i polityki społecznej zarezerwowano ok. 31 mln zł – precyzował dyrektor.

W budżecie przewidziano też 12 mln zł na realizacje programów z pomocy społecznej oraz 13 mln zł na funkcjonowanie systemów informatycznych w pomocy społecznej. Znacznemu zmniejszeniu uległy wydatki na projekty realizowane z UE oraz na finansowanie urzędu ministra ds. rodziny. O ponad 43 proc. wzrosły wydatki dla programu Pomoc żywnościowa. Na pomoc społeczną przeznaczono ponad 7,6 mln zł, o 2 mln więcej, niż w 2015 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA