REKLAMA

Gotowy projekt przywrócenia stażu podyplomowego lekarzy

  • Autor: bad/PAP
  • 17 lutego 2016 08:36
Gotowy projekt przywrócenia stażu podyplomowego lekarzy Absolwent studiów medycznych ma mieć prawo wykonywania zawodu na okres trwania stażu podyplomowego. (Fot. YouTube)

Przywrócenie stażu podyplomowego jako niezbędnego etapu w rozwoju zawodowym lekarzy - to główne założenie projektu przekazanego do konsultacji przez resort zdrowia. Zapowiadał to minister Konstanty Radziwiłł po objęciu kierownictwa MZ.

Staż podyplomowy dla lekarzy oraz lekarzy dentystów zlikwidowano w 2011 r. Zmieniono wówczas system kształcenia, tak by praktyka zawodowa zaczynała się już na ostatnim roku studiów. Rozwiązania te miały spowodować szybsze wejście lekarzy i dentystów do systemu opieki zdrowotnej, a także polepszyć dostęp do świadczeń zdrowotnych. Pierwsi absolwenci, którzy nie odbyli stażu, mieli opuścić uczelnie medyczne w 2018 r. Decyzja o likwidacji stażu była jednak często krytykowana; podnoszono obawy o jakość wykształcenia młodych lekarzy.

Zdaniem autorów projektu efektem przywrócenia stażu podyplomowego będzie "zwiększenie czasu kształcenia przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów pod nadzorem opiekuna, przeznaczonego w szczególności na doskonalenie umiejętności praktycznych".

Czytaj też: Szydło zapowiada powrót stomatologów i lekarzy do szkół

Resort zdrowia chce, by absolwent studiów medycznych otrzymywał prawo wykonywania zawodu na okres trwania stażu podyplomowego. Staż odbywałby się pod nadzorem doświadczonego lekarza (posiadającego specjalizację, tytuł specjalisty, a w przypadku lekarzy dentystów co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe).

Ministerstwo przekonuje, że proponowane rozwiązanie umożliwi pełne wykorzystanie kompetencji młodych lekarzy, a także pozwoli na realizację na wszystkich uczelniach obowiązku praktycznego nauczania w symulowanych warunkach klinicznych. Resort zaznacza też, że potrzebne jest wsparcie oraz zharmonizowanie tej metody nauczania.

W ramach funduszy unijnych zaplanowano środki m.in. na tworzenie centrów symulacji medycznej. Jednocześnie MZ zaznacza, że wskazane jest zapewnienie wsparcia finansowego budowy tych centrów również z budżetu państwa (resort szacuje, że powinno ono wynieść ok. 200 mln zł głównie w latach 2016-2018 i kolejnych).

Ponadto projektowana jest zmiana polegająca na tym, że lekarz, w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu na czas odbywania stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności, przedstawia okręgowej radzie lekarskiej m.in. postanowienie ministra zdrowia w sprawie odbycia stażu lub przystąpienia do testu.

Projekt przewiduje także usunięcie ograniczonego prawa wykonywania zawodów lekarza lub lekarza dentysty.

Ponadto zgodnie z projektem cudzoziemcy - którzy nie są obywatelami UE, ale posiadają wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski - ubiegający się o odbycie stażu podyplomowego będą musieli zawrzeć umowę cywilnoprawną z jednostką uprawnioną do prowadzenia stażu podyplomowego.

Autorzy projektu podkreślają, że nie ograniczy to możliwości ubiegania się przez te osoby o świadczenia określone w przepisach o odbywaniu studiów i uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby niebędące obywatelami polskimi.

Projekt przewiduje też rezygnację z obowiązku uzyskania zgody ministra zdrowia przez cudzoziemców spoza UE ubiegających się o prawo wykonywania zawodu, co zdaniem autorów projektu ograniczy formalności związane z uzyskaniem tego prawa.

Resort szacuje, że koszty stażu podyplomowego w 2016 r. wyniosą ok. 194 mln zł. Nowe przepisy miałyby wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA