REKLAMA

IPN ws. udostępniania dokumentów zabezpieczonych w domu wdowy po Czesławie Kiszczaku

  • Autor: PAP/JS
  • 07 marca 2016 15:47
IPN ws. udostępniania dokumentów zabezpieczonych w domu wdowy po Czesławie Kiszczaku Materiały włączone do zasobu archiwalnego IPN będą udostępniane od 8 marca (fot. twitter/Sławomir Cenckiewicz)

3 marca Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, na podstawie postanowienia prokuratora IPN w przedmiocie dowodów rzeczowych, przekazał Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej trzecią i czwartą partię dokumentów zabezpieczonych 16 lutego w domu Czesława Kiszczaka.

Przekazane materiały zostały podzielone na następujące jednostki archiwalne (sygnatura, tytuł):

1. IPN BU 3333/28: Informacje z zagranicy Polskiej Agencji Prasowej z dnia 14-06-1989 r., 24 str.;

2. IPN BU 3333/29: Pisarze i książki. Rozmowa z Gabrielem Meretikiem, autorem książki "Noc Generała" - tekst z nasłuchu audycji BBC z dn. 18-10-1989 r., 10 str.;

3. IPN BU 3333/30: Notatka służbowa Dyrektora Biura Ochrony Rządu gen. bryg. Olgierda Darżynkiewicza z dnia 14-02-1987 r. w sprawie wizyty w Biurze Pani Alicji Solskiej, 1 str.;

4. IPN BU 3333/31: Okładki do dokumentów z nagłówkiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - bez zawartości; 4 str.;

5. IPN BU 3333/32: List anonimowy adresowany do Wiceministra Spraw Wewnętrznych gen. Władysława Pożogi dot. gen. dyw. Mirosława Milewskiego - odręczna notatka, list, fotografie; 10 str.;

6. IPN BU 3333/33: Projekt oświadczenia Biura Politycznego KC PZPR na XIV plenum KC PZPR; 7 str.;

7. IPN BU 3333/34: Pismo ambasadora - stałego przedstawiciela Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przy Narodach Zjednoczonych Włodzimierza Natorfa z dn. 17-12-1984 r. skierowane do Ministra Spraw Zagranicznych Stefana Olszowskiego w sprawie zgody władz Polski na przedłużenie kontraktu Eugeniusza Wyznera pełniącego od lipca 1982 r. funkcję Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ - kserokopia. Teczka zawiera również: Moscow's bastion in Manhattan: the U.N. Department of Conference Services. Washington: Backgrounder. The Heritage Foundation, 1986 - kserokopia w j. angielskim; 7 str.;

8. IPN BU 3333/35: List anonimowy ze stycznia 1985 r. dot. Władysława Kandefera oraz notatka odręczna przekazująca list gen. broni Czesławowi Kiszczakowi, 2 str.;

9. IPN BU 3333/36: List z podziękowaniem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego PRL Adama Łopatki skierowany do gen. broni Czesława Kiszczaka z dn. 30-05-1987 r., 1 str.;

10. IPN BU 3333/37: Odręczna notatka sporządzona przez Mirosława Milewskiego w sprawie wyjaśnienia wydarzeń w Miętnem [strajk młodzieży w obronie krzyży] z dn. 30-04-1984 r., 1 str.

11. IPN BU 3333/38: Pismo płk. Fabiana Dmowskiego do Ministra Spraw Wewnętrznych gen. broni Czesława Kiszczaka z dn. 24-02-1984 r., 1 str.;

12. IPN BU 3333/39: Pismo od Sekretarza Stanu Piotra Nowiny-Konopki do Wiceprezesa Rady Ministrów PRL gen. broni Czesława Kiszczaka z dn. 09-11-1989 r. z podziękowaniem za złożenie gratulacji z okazji mianowania na stanowisko Ministra [Sekretarza] Stanu; 1 str.;

13. IPN BU 3333/40: Pismo od Podsekretarza Stanu MSW gen. brygady Zbigniewa Pudysza skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych gen. broni Czesława Kiszczaka z gratulacjami z okazji wyboru na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych, 5 str.;

14. IPN BU 3333/41: Pismo do generała broni Czesława Kiszczaka oraz Prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego i generała Floriana Siwickiego maszynowo podpisane "Członkowie ORMO i PZPR", wysłane z Torunia, w sprawie zdrady przez generałów "Wiernych Polsce Ludowej żołnierzy i Obywateli", 2 str.

15. IPN BU 3333/42: Kopia pisma do rzecznika prasowego rządu - ministra Jerzego Urbana od Franciszka Szlachcica z dn. 20-04-1988 r. w sprawie wypowiedzi dla gazety "Trybuna Ludu", 4 str.;

16. IPN BU 3333/43: Pismo przewodnie z dn. 28-03-1985 r. skierowane do gen. broni Czesława Kiszczaka od dyrektora Departamentu III MSW - gen. brygady Henryka Dankowskiego w sprawie załączonych tekstów z książek J. "Sz", 15 str.;

17. IPN BU 3333/44: Szefostwo Wojskowej Służby Wewnętrznej "Grudzień 1970". Warszawa - Sprawozdanie Komisji powołanej przez Biuro Polityczne KC PZPR dla zbadania niektórych kwestii szczegółowych związanych z wydarzeniami grudniowymi 1970 r. Warszawa, listopad 1970 r., 74 str.

18. IPN BU 3333/45: Pismo zastępcy Szefa ds. SB - pułkownika G. Baranowskiego, w zastępstwie Szefa SUSW w Warszawie, do Ministra Spraw Wewnętrznych gen. broni Czesława Kiszczaka z dn. 13-07-1989 r. z podziękowaniem za dostarczenie do SUSW kamery magnetowidowej wraz z oprzyrządowaniem, 3 str.;

19. IPN BU 3333/46: Karty obiegowe gen. broni Czesława Kiszczaka dot. rozliczenia się z dokumentów i sprzętu z dn. 09-08-1989 r. i dn. 11-07-1990 r. oraz protokół przejęcia przez magazyn upominków Gabinetu Ministra MSW bransolety srebrnej z dn. 02-04-1990 r. przekazanej przez Czesława Kiszczaka, 15 str.;

20. IPN BU 3333/47: Wyjaśnienie płk Olgierda Darżynkiewicza (Szefa Oddziału Attachatów Wojskowych Sztabu Generalnego WP) skierowana do Szefa Zarządu II Sztabu Generalnego WP z dn. 21-02-1977 r. w związku ze złożonym przez niego w dn. 20-02-1946 r. oświadczeniem ws. brata Witolda, 4 str.;

21. IPN BU 3333/48: Ocena pisemnej pracy seminaryjnej dowódcy JW nr 4552 (Zarząd II SG WP) Czesława Kiszczaka nt. "Rola i miejsce kolektywów służbowych i ogniw społecznych w systemie jednoosobowego dowodzenia w wojsku" dokonana przez gen. brygady dr Tadeusza Szaciło z dn. 20-01-1975 r. oraz kserokopia notatki zastępcy Szefa WSW płk dypl. Czesława Kiszczaka z dn. 03-07-1968 r. dot. incydentu z czeskim batalionem rozpoznawczym, 7 str.;

22. IPN BU 3333/49: Wniosek o mianowanie na stopień generała broni Czesława Kiszczaka z dn. 20-09-1983 r., podpisany przez Ministra Obrony Narodowej gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego, 2 str.;

23. IPN BU 3333/50: Wypowiedź doc. Lecha Falandysza z Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w czasie "Otwartego Studia" w dn. 16-02-1990 r. wraz z załączonym wycinkiem prasowym, zawierającym artykuł pt. "MSW marzy o swoim Balcerowiczu" oraz informacja dot. pobytu Tadeusza Mazowieckiego w Londynie - kopie wydruku, 5 str.;

24. IPN BU 3333/51: Podziękowania za pozytywne załatwienie spraw, przesłane do gen. broni Czesława Kiszczaka przez: biskupa łódzkiego Józefa Rozwadowskiego (z dn. 04-04-1985 r.), biskupa sufragana gnieźnieńskiego dr Jana Michalskiego (z dn. 04-08-1987 r.) i Andrzeja Micewskiego (z dn. 08-04-1987 r.), 8 str.;

25. IPN BU 3333/52: Pismo z dnia 10-11-1981 r. skierowane do Wiceministra Spraw Wewnętrznych gen. dyw. Bogusława Stachury od "członka Tow. Przyjaciół Lipska n/B" z donosem na zbudowanie pomnika dla uczczenia I sekretarza KC Mirosława Milewskiego z miejscowości Lipsk nad Biebrzą. Załączono fotografie ww. pomnika i koperta, 21 str.

Na polecenie Prezesa IPN powyższe materiały, jako podlegające przekazaniu do Instytutu Pamięci Narodowej, zostały włączone do zasobu archiwalnego IPN i poddane archiwizacji.

Materiały włączone do zasobu archiwalnego IPN będą udostępniane od 8 marca br. w postaci kopii elektronicznych w czytelni IPN przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie. Zgodnie z art. 36 ustawy o IPN dokumenty będą udostępniane w celu prowadzenia badań naukowych oraz w celach dziennikarskich. Osoby ubiegające się o wgląd do tych dokumentów muszą złożyć stosowny wniosek.

Formularz dostępny jest pod następującym linkiem http://ipn.gov.pl/buiad/udostepnianie/wnioski.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA