REKLAMA

Jest projekt rozporządzenia ws. pomocy dzieciom poszkodowanym przez żywioły

  • Autor: PAP/jm
  • 05 lipca 2016 16:16
Jest projekt rozporządzenia ws. pomocy dzieciom poszkodowanym przez żywioły	Zasiłek na cele edukacyjne, wyjazdy i zajęcia terapeutyczne - dzieci poszkodowane w żywiołach będą mogły liczyć na wsparcie państwa. (fot. pixabay)

• 500 lub 1000 zł zasiłku na cele edukacyjne, wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne, zajęcia opiekuńcze oraz terapeutyczno-edukacyjne - takie formy pomocy dzieciom z rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnic, gradobicia lub powodzi zakłada projekt rozporządzenia w tej sprawie.
• Projekt rozporządzenia rady ministrów dotyczącego pomocy w 2016 r. dzieciom z rodzin poszkodowanych przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Trafił on do uzgodnień.

Zgodnie z projektem, z zasiłków będą mogły skorzystać dzieci realizujące w roku szkolnym 2016/2017 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniowie uczęszczający do szkół wszystkich typów (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), którzy ucierpieli w wyniku działania żywiołu.

Dodatkowym warunkiem udzielenia zasiłku na cele edukacyjne będzie posiadanie prawa do zasiłku celowego z pomocy społecznej w wysokości do 6 tys. zł na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek ten przyznaje się rodzinom, które ucierpiały w wyniku np. powodzi lub huraganu. Z pomocy skorzystają też dzieci umieszczone w formach rodzinnej pieczy zastępczej: w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Zasiłek edukacyjny

Uczniowie poszkodowani w wyniku zdarzeń atmosferycznych otrzymają jednorazowy zasiłek losowy na cele edukacyjne wynoszący 500 lub 1000 zł. Wysokość zasiłku zależeć będzie od tego czy rodzina dziecka otrzyma zasiłek celowy do 3 tys. zł, czy powyżej 3 tys. zł. Wyższy zasiłek losowy otrzymają uczniowie z rodzin, którym przyznano zasiłek celowy powyżej 3 tys. zł.

W przypadku przyznania rodzinie zasiłku celowego o możliwości uzyskania zasiłku losowego - edukacyjnego poinformuje rodziców wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Samorząd po uzyskaniu zgody rodziców sporządzi listę dzieci i uczniów uprawnionych do zasiłku. Na podstawie listy wypłaci rodzicom pieniądze.

Wyjazdy dla uczniów

Drugą formą pomocy dla uczniów - opisaną w projekcie rozporządzenia - będą wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne mające charakter pomocy interwencyjnej. Przysługiwać będą one uczniom, z rodzin, którym przyznano zasiłek celowy w wysokości powyżej 3 tys. tys. zł. Wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne organizowane będą przede wszystkim w czasie wakacji, w wyjątkowych przypadkach także w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Państwo sfinansuje wyjazd w wysokości do 1,3 tys. zł na jednego ucznia.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu, z tej pomocy skorzystają rodziny, u których "stwierdzono znaczące straty w wyniku wystąpienia żywiołu". - Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego z udziałem psychologa lub terapeuty podczas wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego dla uczniów, którzy w związku z przebytym przeżyciem emocjonalnym i doznanym stresem są narażeni na pojawienie się zaburzeń emocjonalnych, powinno nastąpić jak najszybciej od momentu wystąpienia żywiołu - czytamy.

Zajęcia opiekuńcze i terapeutyczne

Trzecią formą pomocy dla uczniów poszkodowanych przez żywioł staną się zajęcia opiekuńcze i zajęcia terapeutyczno-edukacyjne. Także one przysługiwać będą uczniom, z rodzin, którym przyznano zasiłek celowy w wysokości powyżej 3 tys. zł. Za organizację zajęć odpowiedzialna będzie gmina. Otrzyma ona na ucznia dotację w wysokości 500 zł oraz dodatkowo 1000 zł na każdą grupę 5 dzieci uczestniczących w takich zajęciach.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA