REKLAMA

KRS podtrzymuje negatywną ocenę ustawy o sądach powszechnych

  • Autor: PAP/GP
  • 28 lipca 2017 13:10
KRS podtrzymuje negatywną ocenę ustawy o sądach powszechnych Polacy w obronie przed ustawami sądowymi PiS i rządu palili świece. Ustawa o USP jest jedyną z trzech ustaw, którą podpisał prezydent. (fot.:pixabay.com)

KRS podtrzymuje negatywną ocenę zmian wprowadzanych nowelą o ustroju sądów powszechnych (USP) i apeluje do "podmiotów posiadających prawo inicjatywy ustawodawczej" o przedstawienie propozycji, które spowodują, że jej zapisy będą zgodne z konstytucją

Nowelizacja czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Ma to nastąpić - jak wynika z wykazu ustaw oczekujących - jeszcze w piątek. To jedyna z trzech regulacji dotyczących reformy sądownictwa, którą podpisał prezydent. Dwie inne - ustawę o SN i nowelę o KRS zawetował.

Nowela ustawy o ustroju sądów powszechnych jest krytycznie oceniania nie tylko przez środowiska prawnicze, ale też przez opozycję, organizacje pozarządowe i RPO. Odniosła się do niej również Komisja Europejska.

Do noweli odniosła się też w piątek ponownie Krajowa Rada Sądownictwa.

- W celu zapewnienia zgodności przepisów regulujących funkcjonowanie sądownictwa z Konstytucją RP, konieczne są zmiany w treści znowelizowanych przepisów - wskazała w przesłanym PAP oświadczeniu. Nadmieniła, że zmiany te powinny m.in. dotyczyć przywrócenia organom samorządu sędziowskiego realnego udziału w procedurze powoływania i odwoływania prezesów sądów, również w okresie przejściowym.

- Ponadto, nie do zaakceptowania jest uzależnienie pozostania w czynnej służbie przez sędziów, którzy osiągnęli wiek uprawniający do przejścia w stan spoczynku, od zgody ministra Sprawiedliwości, a rozwiązanie polegające na obowiązku przejścia w stan spoczynku przez kobiety sprawujące urząd sędziego po osiągnięciu 60. roku życia, nosi znamiona dyskryminacji ze względu na płeć - dodano.

Podpisana przez prezydenta nowela Usp zmienia zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości oraz m.in. wprowadza zasady losowego przydzielania spraw sędziom. Nowelizacja odstępuje od modelu powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych przez ministra sprawiedliwości po uzyskaniu opinii zgromadzeń ogólnych sądów. Zakłada też - dla wzmocnienia nadzoru zewnętrznego sprawowanego przez ministra - odstąpienie od zasady powoływania prezesa sądu rejonowego przez prezesa sądu apelacyjnego z zastosowaniem procedury opiniowania kandydata - na rzecz powołania go przez ministra.

Z kolei przepis przejściowy przewiduje, że prezesi i wiceprezesi sądów mogą zostać odwołani przez ministra sprawiedliwości, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, bez zachowania wymogów określonych w przepisach. Przez pół roku ma też istnieć możliwość dokonania przez prezesów przeglądu stanowisk funkcyjnych w sądach, czyli m.in. przewodniczących wydziałów.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (1 komentarzy)

  • Stefan Maruda 2017-07-28 15:47:28
    Zgniły KRS została z tymi swoimi opiniami jak Himilsbach z angielskim. Przypominam sprzeniewierzyłemu i skorumpowaneu sędziemu Żurkowi święte i jednoznaczne stwierdzenia ich prawniczemu autorytetowi, że należy zmienić ustawę o KRS - „ Aby KRS przestała być w znacznej mierze swoistym państwowym związkiem zawodowym konserwującym interesy źle służące polskiemu sądownictwu, w jej składzie muszą być reprezentowani przedstawiciele innych profesji prawniczych, w tym adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów i uczonych prawników ” - Żeby się sędziom chciało chcieć Andrzej Rzepliński, ( 2004-02-06, Gazeta Wyborcza, nr 31)REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA