REKLAMA

Kwalifikacje: Nowe wymagania wobec nauczycieli

  • www.portalsamorzadowy.pl
  • Autor: PortalSamorzadowy.pl (Włodzimierz Kaleta)/AT
  • 02 czerwca 2017 08:24
Kwalifikacje: Nowe wymagania wobec nauczycieli MEN przywróciło w tym roku obowiązek wydawania opinii nt. nauczycielskich kwalifikacji (fot.pixabay.com)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli nauczania początkowego zaostrzyło wymagania wobec nich.

• Kontrola kuratoryjna nie może zakwestionować decyzji o wyznaczeniu nauczyciela do prowadzenia określonych zajęć jeśli ma on dokument, z którego wynika, że odbył w tym zakresie studia podyplomowe lub miał takie zajęcia na studiach.

• Część nauczycieli straszona wizją rekordowych zwolnień w oświacie uznała kontrolę kwalifikacji za kolejny pretekst do nich.

• Kuratoria mają dużo zastrzeżeń jeśli chodzi o planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

MEN przywróciło w tym roku obowiązek wydawania opinii nt. nauczycielskich kwalifikacji. Kuratoria, przy okazji opiniowania arkuszy organizacyjnych na nowy rok szkolny, miały sprawdzać, czy nauczyciele nauczania początkowego mają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia wszystkich zajęć.

Według Ewy Halskiej, prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, to od dyrektora szkoły zależeć będzie, czy nauczyciel klas I–III może prowadzić zajęcia informatyczne, ruchowe lub nauczać języka obcego.

Czytaj też: Jakie plany ma MEN wobec nauczycieli?

- Jeśli nauczyciel ma dokument, z którego wynika, że odbył w tym zakresie studia podyplomowe lub też miał takie zajęcia na studiach, to kontrola kuratoryjna nie może zakwestionować decyzji o wyznaczeniu go do prowadzenia tych zajęć – mówi Ewa Halska. – Należy przy tym pamiętać, że uznanie przez jednego pracodawcę określonych kwalifikacji do prowadzenia wybranych przedmiotów nie oznacza, że musi je zaakceptować szef innej placówki.

Jak to działa w praktyce?

Praktyka zdaje się jednak zaprzeczać przepisom prawa. Przywołajmy przykład szkoły w woj. mazowieckim, w której kontrola uznała, że nauczyciel klas I–III nie powinien prowadzić lekcji komputerowych, bo na studiach nie miał tego typu zajęć i nie jest odpowiednio przygotowany. Z reguły też nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego nie uczą języka obcego (mimo że powyższy przepis daje im taką możliwość).

Część nauczycieli straszona wizją rekordowych zwolnień w oświacie od nowego roku szkolnego, uznała te rozwiązania za kolejny pretekst do nich. Pedagodzy obawiali się, że nie przygotowane do wykonywania takich zadań kuratoria sprzyjać będą zaleceniom organów prowadzących, którym głównie zależy na ograniczaniu wydatków na etaty w oświacie i zatrudnieniu jednego nauczyciela do nauki w klasach I–III.

Będą zwolnienia nauczycieli nauczania początkowego?

- Nie zwalniamy nikogo z braku kwalifikacji w edukacji wczesnoszkolnej – zapewnia Mariola Kiełboń, starszy wizytator Oddziału Strategii i Monitorowania w Podkarpackim Kuratorium Oświaty. - Zgodnie z przepisami zarządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (załącznik nr 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 28 marca 2017 r., Dz.U. poz. 703), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ma uprawnienia do prowadzenia wszystkich zajęć na tym etapie.

Poza tym, zmiany wymagań kwalifikacyjnych nie dotyczą nauczycieli zatrudnionych w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania oraz tych, które ukończyły studia pierwszego stopnia rozpoczęte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Cały artykuł czytaj tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA