REKLAMA

Małżeńskie prawa majątkowe tylko dla par heteroseksualnych. Inaczej Polska zablokuje procedurę

  • Autor: Włodzimierz Kaleta
  • 26 listopada 2015 19:36
Małżeńskie prawa majątkowe tylko dla par heteroseksualnych. Inaczej Polska zablokuje procedurę Polska zamierza podjąć się wprowadzenia unijnych rozwiązań regulujących sprawy majątkowe małżonków, z zastrzeżeniem, że w Polsce nie będą one dotyczyć małżeństw jednopłciowych. Sprzeciw Polski - gdyby był kluczowy - zatrzymuje całą procedurę prac nad dokumentem (fot.pixabay.com)

Jak mają orzekać krajowe sądy w sprawach majątkowych małżonków? Polskie prawo określa te zasady szczegółowo. Unia dąży do stworzenia jednolitego, pełnego zbioru zasad z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, mającego zastosowanie do małżeńskich ustrojów majątkowych we wszystkich krajach członkowskich. Polska się zgodzi, pod warunkiem, że rozporządzenie nie będzie zobowiązywało państw członkowskich do jego stosowania w odniesieniu do tych związków, które nie stanowią małżeństwa w świetle ich prawa krajowego.

Projekt unijnego rozporządzenia, ustalający jednolite normy, na podstawie których określane będzie prawo właściwe dla spraw majątkowych małżonków oraz kwestie uznawania i stwierdzania ich wykonalności, poparty przez komisję Sejmu i Senatu ds. UE, polski rząd przyjął pozytywnie już w kwietniu 2011 r.  Przepisy mają przede wszystkim zapewnić swobodny przepływ orzeczeń, dokumentów urzędowych i ugód sądowych w takich sprawach na terytorium państw UE. Prawo dotychczas nie zostało uchwalone w krajach unijnych. Polski rząd postanowił się w tej sprawie raz jeszcze wypowiedzieć.

- W odniesieniu do projektu rozporządzenia w brzmieniu przedstawionym przez Komisję, w jakim rozporządzenie miało by być stosowane do małżeńskich reżimów majątkowych, małżeństw w rozumieniu naszej Konstytucji nadal oceniamy je pozytywnie -  mówił podczas posiedzenia Komisji ds. UE podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak, przedstawiając informacje o obecnym stanowisku rządu RP wobec tego projektu. - W toku prac nad dokumentem wzrosła jednak liczba państw członkowskich, w których systemach prawnych wprowadzono możliwość zawierania małżeństw między osobami tej samej płci, tj. małżeństw, które nie spełniają wymogów w rozumieniu Konstytucji RP – dodał.

Jak zauważył Piebiak nowa sytuacja zwiększyła więc presję na kraje członkowskie,  by zakres rozporządzenia rozumiany był szeroko, tzn. by nowe przepisy można było również stosować do ustrojów majątkowych małżeństw, które nie spełniają wymogów w rozumieniu Konstytucji RP.

- Rząd jest gotów do zaakceptowania projektu rozporządzenia pod warunkiem, że nie będzie ono zobowiązywało państw członkowskich do jego stosowania w odniesieniu do tych związków, które nie stanowią małżeństwa w świetle ich prawa krajowego - wyjaśnia Łukasz Piebiak.

Reasumując Polska zamierza zaproponować do unijnego rozporządzenie takie rozwiązanie (w Polsce chodziłoby o wyeliminowanie małżeństw jednopłciowych spod jurysdykcji rozporządzenia). Gdyby zmian umożliwiających stosowanie  przepisów prawa krajowego w nowym prawie unijnym nie zagwarantowano, rząd sprzeciwi się przyjęciu rozporządzenia.

Piotr Naimski, przewodniczący Komisji ds. UE zwrócił uwagę, że Rada będzie działać z trybie decyzyjnym, tj. według specjalnej procedury ustawodawczej przy której obowiązuje jednomyślność, zatem sprzeciw Polski zatrzymuje całą procedurę prac nad dokumentem.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA