REKLAMA

Marszałek Sejmu utrudnia rejestrację komitetu "Stop Aborcji"?

  • Autor: Parlamentarny.pl (JS)
  • 01 kwietnia 2016 14:02
 Marszałek Sejmu utrudnia rejestrację komitetu "Stop Aborcji"? 24 marca Marek Kuchciński odmówił rejestracji inicjatywy, wzywając do uzupełnienia analizy finansowych skutków wykonania projektu ustawy (fot. flickr.com/Emercy_Co_Photo/2.0/sa)

• 14 marca organizacje pro life złożyły do marszałka Sejmu zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”. 
• Zgodnie z prawem, marszałek Sejmu powinien postanowić o przyjęciu zawiadomienia w terminie 14 dni od jego doręczenia.
• Termin ten minął 28 marca. Do dzisiaj nie ma odpowiedzi.

"Na ręce Pana Marszałka, w dniu 14 marca 2016 roku, złożyliśmy zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji” na rzecz zmiany ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Wraz z zawiadomieniem przedstawiliśmy projekt ustawy, jej uzasadnienie oraz ponad 1000 podpisów osób popierających projekt. Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, Marszałek Sejmu postanawia o przyjęciu zawiadomienia w terminie 14 dni od jego doręczenia. Termin ten minął 28 marca" - piszą w liście do marszałka Sejmu organizacje pro life.

Czytaj też: Całkowity zakaz aborcji? Kukiz za, Petru i Schetyna przeciwni

Jak informują, 24 marca Marek Kuchciński odmówił rejestracji inicjatywy, wzywając do uzupełnienia analizy finansowych skutków wykonania projektu ustawy. 

Organizacje uzupełniły te informacje w piśmie wysłanym 29 marca.

- Uzasadnienie naszego projektu zawiera jednoznaczne stwierdzenie, że „projekt nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego”. Wszelkie bowiem przewidziane projektem świadczenia na rzecz rodzin, matek oraz dzieci, ujęte już są w zadaniach pomocy społecznej, a budżet winien już dzisiaj przewidzieć konieczność udzielenia tych świadczeń na rzecz dzieci urodzonych, których nie pozbawiono życia w procedurze legalnej obecnie aborcji - informują organizacje.

Jak przypomniają, w ubiegłych latach projekty ustawodawcze o niemal identycznym brzmieniu składane były wielokrotnie.

"Wyłaniani przez nieprzychylną pełnej ochronie życia większość parlamentarną marszałkowie Sejmu RP nigdy nie zgłaszali formalnych zastrzeżeń zmierzających do proceduralnej obstrukcji projektów.

Dotychczasowa praktyka Sejmu obecnej kadencji, prowadzącego prace nawet nad inicjatywami obywatelskimi, wobec których formułowano bardzo poważne zarzuty formalne, pozwalała wierzyć, że wobec inicjatywy powszechnej ochrony życia narzędzia formalnej obstrukcji również nie zostaną zastosowane" - piszą.

Zobacz: Kościół apeluje do rządzących. Chce zaostrzenia prawa aborcyjnego

I zwracają się do marszałka:

"Panie Marszałku, od Pana, jako przedstawiciela większości parlamentarnej, w której programie zapisano „ochronę życia od poczęcia oraz odrzucenie eutanazji” oraz otwartość na obywatelskie projekty ustaw, oczekujemy przychylności dla inicjatywy obywatelskiej na poziomie co najmniej równym Pana poprzednikom".

Organizacje zwróciły się do Marka Kuchcińskiego o niezwłoczne przyjęcie złożonego zawiadomienia o powołaniu Komitetu przed ogólnopolskimi obchodami Dnia Świętości Życia,czyli 3 kwietnia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA