REKLAMA

Minister Edukacji Narodowej o zmianach w oświacie w 2016 roku

  • Autor: Parlamentarny.pl (JS)
  • 19 stycznia 2016 19:38
Minister Edukacji Narodowej o zmianach w oświacie w 2016 roku W 2016 r. nastąpi analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Fot. P. Tracz / KPRM)

· Anna Zalewska na posiedzeniu Rady Ministrów przedstawiła informacje o planowanych zmianach w systemie oświaty i podała ich harmonogram.
· Planowane zmiany: rezygnacja ze sprawdzianu szóstoklasistów od 2017 r. oraz uregulowanie możliwości odwoływania się od wyników matur.
· W 2016 r. nastąpi analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.
· Będzie debata o systemie edukacji.

Za najważniejszą zmianę, uchwaloną w 2015 roku minister Anna Zalewska uznała nowelizację ustawy o systemie oświaty, przywracającą obowiązek szkolny dla 7-latków.

„To najbardziej wolnościowa ustawa ostatnich lat. Dajemy rodzicom prawo do zdecydowania o tym, w którym wieku ich dziecko ma rozpocząć edukację” – tłumaczyła Minister Edukacji Narodowej.

Nowa ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, a znosi ten obowiązek w stosunku do pięciolatków.

Inne zmiany, o których mówiła minister, to m.in. wzmocnienie roli kuratora oświaty w kształtowaniu sieci przedszkoli i planu sieci szkół, w tym przywrócenie obowiązku uzyskiwania pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego w przypadku likwidacji szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Po wejściu w życie nowych regulacji Minister Edukacji Narodowej będzie miał prawo powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty.

W 2015 r. parlament uchwalił również ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Dzięki niej dyplomy i certyfikaty będą porównywalne w całej UE. Określona została jakość kursów i szkoleń, a polskie firmy zyskały nowe narzędzie do potwierdzania swojej konkurencyjności. Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to, jak przypomniała Anna Zalewska, odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce.

Plany na 2016 rok

Szefowa MEN poinformowała też Radę Ministrów o planach na przyszłość – projektach, nad którymi pracuje ministerstwo w 2016 r.

„8 stycznia do konsultacji społecznych skierowaliśmy projekt nowelizacji Karty Nauczyciela. Znosimy w nim tzw. godziny karciane” – przypomniała minister Anna Zalewska. „To wypełnienie zobowiązań zawartych w exposé Premier RP Beaty Szydło” – dodała.

Projekt przewiduje m.in. zmiany dotyczące tygodniowego czasu pracy nauczycieli oraz w zakresie postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli.

Z własnej inicjatywy MEN zaprojektowało przepis ułatwiający planowanie i wypłacanie jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielowi, któremu przyznano tytuł honorowy profesora oświaty.

W nowelizacji zawarto również zmiany przepisów dotyczące rozszerzenia na wszystkich nauczycieli wymogu niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nietoczenia się wobec nich postępowania karnego lub dyscyplinarnego lub postępowania o ubezwłasnowolnienie.

Będzie można odwołać się od wyniku matury

Zgodnie z zapowiedziami minister Anny Zalewskiej w połowie lutego do konsultacji trafi kolejna nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Jak mówiła, będzie to m.in. „rezygnacja ze sprawdzianu szóstoklasistów od 2017 r. oraz uregulowanie możliwości odwoływania się od wyników matur”.

Zmiany w projekcie dotyczyć będą także procedur zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego, innych niż zakupione ze środków dotacji celowej w poprzednich latach i będących na wyposażeniu biblioteki szkolnej.

W 2016 r., o czym członków Rady Ministrów poinformowała Minister Anna Zalewska, nastąpi analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

„W karierze szkolnej dziecka bardzo ważne jest to, w jaki sposób będzie ono przygotowane do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Dlatego też w najbliższych miesiącach nastąpi zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich” – poinformowała Minister Edukacji Narodowej. W lutym, jak przypomniała, rozpocznie się natomiast szeroka analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego. „W dyskusji na ten temat weźmie udział ok. 1100 ekspertów. Debata zakończy się w czerwcu 2016 r.” – dodała.

Debata o systemie edukacji

Wspomniana debata o systemie edukacji była kolejnym punktem informacji szefowej MEN przedstawionej Radzie Ministrów.

„System oświaty stał się obiektem krytyki. Ze sposobu edukowania dzieci i młodzieży niezadowoleni są w zasadzie wszyscy: rodzice, uczniowie, nauczyciele, organy prowadzące szkoły. Zmiany jako wynik debaty stają się więc oczekiwane i mogą uzyskać poparcie społeczne” – tłumaczy Minister Anna Zalewska.

Debata rozpocznie się w lutym, a zakończy w czerwcu 2016 r. Jej zasadniczymi elementami będą dyskusje na temat: ustroju szkolnego, finansowania oświaty, roli nauczyciela oraz jednostek samorządu terytorialnego w systemie oświaty.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA