REKLAMA

MSWiA chce wprowadzić możliwość zameldowania przez internet

  • Autor: PAP/JS
  • 14 grudnia 2016 17:52
MSWiA chce wprowadzić możliwość zameldowania przez internet Jak wskazuje MSWiA zasadniczym celem projektu jest uchylenie przepisów związanych ze zniesieniem obowiązku meldunkowego (fot. pixabay)

Uchylenie przepisów związanych ze zniesieniem obowiązku meldunkowego oraz wprowadzenie od 2018 r. możliwości zameldowania w formie elektronicznej - to główny cel przygotowanego przez MSWiA projektu noweli ustawy o ewidencji ludności, wysłanego do konsultacji.

Zniesienie od 1 stycznia 2018 roku obowiązku meldunkowego wynika z obowiązującej ustawy o ewidencji ludności.

Jak wskazuje MSWiA zasadniczym celem projektu jest uchylenie przepisów związanych ze zniesieniem obowiązku meldunkowego. "Rozstrzygając o pozostawieniu obowiązku meldunkowego, proponuje się wprowadzanie kolejnych uproszczeń przy jego realizacji. Wejście w życie niniejszej regulacji umożliwi dokonywanie wszystkich czynności z zakresu obowiązku meldunkowego w formie elektronicznej, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie" - podkreślono.

W projekcie zaproponowano także zmiany w formularzu meldunkowym pozwalające na dokonanie zameldowania na pobyt stały i jednoczesne wymeldowanie z pobytu czasowego; analogicznie dokonanie zameldowania na pobyt czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego, przy użyciu jednego formularza.

Celem projektu jest również uporządkowanie i doprecyzowanie niektórych przepisów związanych z nadawaniem numeru PESEL cudzoziemcom. Po zmianach maja go dostawać wszyscy cudzoziemcy dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski. "Efektem zaproponowanych regulacji w tym zakresie będzie gromadzenie informacji o wszystkich cudzoziemcach przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na czas pobytu, w centralnym rejestrze PESEL" - podkreślono.

W związku z planowanym nadawaniem wszystkim cudzoziemcom numeru PESEL projekt zmienia także przepisy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Zaproponowano rozszerzenie zakresu zbieranych danych o informacje o urodzeniu dziecka.

"Gromadzenie danych o miejscu zamieszkania ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań oraz obowiązków administracji publicznej wobec obywateli. Jest to także niezwykle istotne z punktu widzenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej w Europie" - tak potrzebę zmian uzasadnia MSWiA.

Projekt ma na celu także umożliwienie uzyskania numeru PESEL przy ubieganiu się o wydanie dowodu osobistego przez osoby mieszkające w Polsce. W obecnym stanie prawnym numer PESEL przy ubieganiu się o polski dowód osobisty lub paszport nadawany jest w wyniku działania wojewody lub gminy wyłącznie obywatelom polskim zamieszkującym poza terytorium Polski.

"W konsekwencji obecnie obywatele polscy mieszkający w Polsce, którzy nie posiadają numeru PESEL, a chcą ubiegać się o dowód osobisty, muszą w pierwszej kolejności ubiegać się o numer PESEL, składając stosowny wniosek w trybie indywidualnym do organu gminy na podstawie odrębnych przepisów, a dopiero potem wnioskować o wydanie dowodu osobistego. Taki sposób działania wprowadza dodatkowe formalności i wydłuża czas oczekiwania na dowód osobisty obywatelom polskim zamieszkałym w Polsce" - podkreśla MSWiA.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA