REKLAMA

Nielegalna imigracja: Nowy unijny dokument podróży usprawni powroty do kraju pochodzenia

  • Autor: Parlamentarny.pl (JS)
  • 15 września 2016 20:56
Nielegalna imigracja: Nowy unijny dokument podróży usprawni powroty do kraju pochodzenia Nowe rozporządzanie usprawni procedury repatriacyjne (Fot. : www.madryt.msz.gov.pl).

• Parlament Europejski poparł przedłożony przez Komisję Europejską projekt standardowego unijnego dokumentu podróży wydawanego osobom spoza UE, które przebywają na jej terytorium bez uprawniających ich do tego dokumentów.
• Nowe rozporządzanie usprawni procedury repatriacyjne.

Posłowie zwracają uwagę w rezolucji na fakt, że kraje spoza Unii niechętnie przyjmują dokumenty repatriacyjne wydawane ich obywatelom przez państwa członkowskie UE pod pretekstem braku odpowiednich zabezpieczeń przed podrabianiem i fałszowaniem, zróżnicowania formatów i liczby stosowanych języków.

Z danych, którymi Komisja Europejska posłużyła się przygotowując projekt rozporządzenia wynika, że w 2014 wykonanych zostało mniej niż 40 proc. decyzji repatriacyjnych. Posłowie są zdania, że rozporządzenie przyczyni się do skutecznego funkcjonowania unijnej polityki migracyjnej oraz do ograniczenia nielegalnej imigracji.

Czytaj też: Uchodźcy zagrożeniem? Błaszczak: Polska jest krajem bezpiecznym

 - Niski stopień egzekucji decyzji o repatriacji zdecydowanie podważa wiarygodność i prawomocność europejskiej polityki azylowej i imigracyjnej w oczach obywateli. Stanowi też zachętę do nadużyć wobec systemów azylowych w Europie. Ujednolicenie formularzy europejskiego dokumentu podróży wydawanego w celu repatriacji obywateli krajów trzecich nielegalnie przebywających w UE nie jest co prawda magiczną różdżką rozwiązującą wszystkie problemy, ale to krok we właściwym kierunku jeśli chodzi o egzekwowanie istniejących przepisów i decyzji - powiedział fiński poseł Jussi Halla-Aho.

Wzmocnienie zabezpieczeń

Nowe rozporządzenie wprowadza wspólny format unijnego dokumentu podróży. Dotychczas w tej sprawie istniało jedynie niewiążące zalecenie Rady UE z 1994. Aby przeciwdziałać podrabianiu i
fałszowaniu dokumentów, wprowadzone zostaną zharmonizowane zabezpieczenia. Dotyczące ich wymogi już istnieją: zostały określone w 2002 roku i są stosowane przy wydawaniu wiz wjazdowych dla osób bez ważnych dokumentów. Teraz zostaną one również zastosowane do europejskiego „powrotowego dokumentu podróży".

Dalsze kroki

Projekt rozporządzenia musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzony przez Radę Ministrów UE, zanim będzie ono mogło wejść w życie. Nowe przepisy zaczną obowiązywać począwszy od dwudziestego dnia po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Parlament oczekuje od państw członkowskich doprowadzenia do zagwarantowania uznania europejskiego dokumentu podróży w zawieranych przez nie umowach dwustronnych i innych uzgodnieniach dotyczących powrotów i
readmisji.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA