REKLAMA

NIK krytycznie o modernizacji komend

  • www.portalsamorzadowy.pl
  • Autor: Portalsamorzadowy.pl
  • 01 lipca 2016 09:37
NIK krytycznie o modernizacji komend NIK ocenił program standaryzacji komend i komisariatów policji (Fot. shutterstock)

• NIK ocenił program standaryzacji komend i komisariatów policji.
• W ocenie Izby został on przygotowany nierzetelnie, a jego realizacja była obarczona błędami.

Głównym celem programu standaryzacji komend i komisariatów policji była poprawa warunków obsługi obywateli oraz warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w komendach i komisariatach. Program zakładał także stworzenie jednolitego standardu zewnętrznego i wewnętrznego komend oraz komisariatów.

Kontrolowany przez Najwyższą Izbę Kontroli program był jednym z elementów szeroko rozumianego procesu modernizacji policji.

Zdaniem Izby, zastosowanie w nowo budowanych obiektach nowej modelowej koncepcji architektonicznej stwarzało szansę na zwiększenie powierzchni użytkowej komend lub komisariatów w stosunku do dotychczasowej. Dawało też możliwość bardziej funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni i przez to poprawy warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji. Tych szans nie wykorzystano.

Czytaj też: 2500 zł za pracę w KOD. Maksymalnie

Poważne błędy

W ocenie NIK, realizacja programu była obarczona poważnymi błędami. Program przygotowano i przyjęto nierzetelnie, bez przeprowadzenia koniecznych konsultacji z jednostkami policji, które odpowiadały za prowadzenie inwestycji.

W dodatku jednostki te zobowiązano do wdrożenia nowych rozwiązań, choć ich realizacja była często droższa od dotychczas stosowanych.

Rozwiązania architektoniczne przyjęte w programie spowodowały konieczność poniesienia w wielu jednostkach kosztów nawet o 50 proc. większych - od przeciętnej ceny 1 kw. nowej komendy lub komisariatu - niż wcześniej zakładano.

Miało to miejsce w sytuacji dysponowania przez policję ograniczonymi środkami na inwestycje, przy równoczesnym występowaniu olbrzymich potrzeb związanych z budową nowych i modernizacją funkcjonujących budynków komend i komisariatów.

NIK wskazuje, że zobligowanie jednostek do stosowania szczegółowych, niedopracowanych rozwiązań, które niedostatecznie uwzględniały lokalne uwarunkowania, było działaniem niecelowym i zarazem niegospodarnym, narażającym w konsekwencji policję na ponoszenie niepotrzebnych kosztów.

Jak oceniono modelowa koncepcja architektoniczno-budowlana podlegała wielokrotnym korektom, m.in. z uwagi na błędy dostrzeżone przez wykonawców. W efekcie policja nie zrealizowała żadnej inwestycji zgodnej w pełnym zakresie z wymaganiami programu.

Nie wypracowano także zakładanego jednolitego i spójnego modelu komendy i komisariatu policji, jednolitego standardu obsługi obywateli ani standardu pracy dla policjantów i pracowników cywilnych, które miały być efektem wykonania założeń programu.

Czytaj cały artykuł tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA